Ziraat Mühendisi ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Meslekler ve Özellikleri, Ziraat Mühendisi, Ziraat Mühendisleri, Ziraat Mühendisliği, ziraat mühendisi ne demek, ziraat mühendisi ne demektir, ziraat mühendisi nedir, ziraat mühendisi ne iş yapar, ziraat mühendisi ne yapar, ziraat mühendisi nasıl olunur, ziraat mühendisi hakkında bilgi,

Bitkisel üretim;
Kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi alanında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Hayvansal üretim;
Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi ve beceriye sahip kişidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Tarım teknolojisi;
Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretimin projelendirilmesi alanında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Görevleri;
Bitkisel üretim;
-Bulunduğu yörenin toprak analizini yapmak,
-Toprağın verimini artırıcı önlemler almak,
-Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirlemek,
-Tohumların ekilmesi, fidelerin, fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirlemek,
-Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili yöntemler geliştirmek,
-Bitkilerin hastalıklardan ve zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapmak,
-Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hayvansal üretim;
-Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapmak,
-Hayvan ırkının iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek,
-Yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapmak,
-Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tarım teknolojisi;
-Tarım arazisinin yapısını inceleyerek teraslama, düzeltme işlemlerini planlamak,
-Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlamak,
-Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlamak ve yapımını denetlemek,
-Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlamak üretim sürecini denetlemektir.

Ziraat mühendisliği programında okumak isteyen bir öğrencinin;
Ziraat Mühendisliği (Bitkisel Üretim) programında okumak isteyen bir öğrencinin;
-Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
-Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
-Bedence, arazide çalışabilecek kadar sağlıklı bir kişi olması gerekir.

Ziraat Mühendisliği (Hayvansal Üretim) programında okumak isteyen bir öğrencinin;
-Biyolojiye ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı,
-Hayvan yetiştirmekten hoşlanan,
-Girişimci,
-Kötü kokulu ortamlardan fazla rahatsız olmayan bir kimse olması beklenir.

Ziraat Mühendisliği(Tarım Teknolojisi) programında okumak isteyen bir öğrencinin;
-Matematik kavramlarla düşünebilen ve problem çözebilen,
-Şekil ve uzay ilişkileri görebilen,
-Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen, mekanik kavramlarla akıl yürütebilen,
-Yönergeyi izleyebilme yeteneğine sahip,
-El-göz koordinasyonuna sahip,
-Bir işi plana uygun olarak yürütebilen bir kişi olması gerekir.

Çalışma ortamları;

Ziraat Mühendisleri (Bitkisel Üretim) ;
Tüm işlerini açık havada yürütürler. Çalışırken çiftçilerle iletişim halindedirler.

Ziraat Mühendisleri (Hayvansal Üretim);
Kapalı ve açık alanlarda çalışabilirler. Genellikle kliniklerde, besicilik işletmelerinde gezer durumdaki sürülerde, özel veya kamu işletmelerinde çalışabilirler. Çalışma koşulları risklidir. Çünkü zoonoz dediğimiz hayvanlardan insana bulaşan hastalıklara maruz kalma riskleri çok fazladır.

Ziraat Mühendisleri (Tarım Teknolojisi);
Meslek elemanları, tarım alet ve makineleri üreten kamu ve özel kuruluşlara ait fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışırken; ziraat mühendisleriyle, makine mühendisleriyle, makine teknisyenleriyle, çiftçilerle, meslektaşlarıyla ve işçilerle iletişim halindedirler.

İş bulma İmkanları;
Ziraat Mühendisleri (Bitkisel Üretim);
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına ve özel sektöre ait tarımsal işletmelerde çalışırlar. Kendi bahçe ve sera işletmelerini kurarlar. Tarla, bağ ve bahçe ziraatı hiçbir zaman geçerliliğini yitirmeyen, insanların sürekli ihtiyaç duyduğu ürünlerin yetiştirilmesi açısından her zaman gereksinim duyulan bir meslektir.

Ziraat Mühendisleri (Hayvansal Üretim);
Veteriner Hekimin olmadığı yerde, hayvan sağlığı konusunda özellikle koruyucuhekimlik alanında çalışabilirler. Veteriner hekimle ve Ziraat Teknisyeni ile hayvan sağlığı,yetiştiriciliği, üretimi ve ıslahında çalışırlar. Tarım İl Müdürlükleri, Belediyeler, Mezbahalar, Et Balık Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda Özelhayvan kliniklerinde ve danışmanlık kurumlarında istihdam edilirler. Türkiye’nin bir tarımve hayvancılık ülkesi olduğu düşünüldüğünde atıl halde bulunan tarım alanları vehayvancılık sektöründe istihdam açığı vardır. Kendileri özel hayvan çiftliği kurabilirler.

Ziraat Mühendisleri(Tarım Teknolojisi);
Ülkemizde tarımda mekanizasyon, teknolojik gelişme ile birlikte gün geçtikçe dahada önem kazanmaktadır. Bu gelişmeye verilen öneme paralel olarak; tarım alet ve makineleriüretiminde aktif olarak görev alacak ara elaman olan bu meslek elemanlarına özel sektörde istihdam olanakları artacaktır. Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda, T.C. Zirai Donatım Kurumu fabrika ve bölge müdürlüklerinde, pancar ve tarım-kredi kooperatiflerinde görev alırlar.

Öğrenim sırasında aldığı genel konstrüksiyon, imalat ve malzeme bilgisi nedeniyle serbest çalışma, tarım alet ve makineleri imal eden özel kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahiptir. Çalışma koşullarından dolayı meslekte erkekler kadınlara oranla daha kolay iş bulma şansına sahiptirler.

Eğitim imkanları;
Ziraat Mühendisleri (Bitkisel Üretim);
Meslek yüksek okullarının: Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi, Bağcılık, Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Endüstriyel Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme, Fındık Eksperliği, Hasat Sonrası ve Teknolojisi, Mantarcılık, Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi, Sebze Üretimi, Seracılık, Seracılık ve Süs bitkileri Yetiştiriciliği, Tarımsal Pazarlama, Tarla Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tohumculuk, ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Ziraat Fakültelerinin Bitkisel Üretim, lisans programına dikey geçiş yapabilirler. 4 yıllık lisans programını bitirenlere Ziraat Mühendisi ünvanı verilir.

Ziraat Mühendisleri (Hayvansal Üretim);
Meslek yüksek okullarının: Arıcılık, Besicilik, Endüstriyel Tavukçuluk, Et Endüstrisi, Hayvansal Üretim, İpek Böcekçiliği, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Tavukçuluk Süt Hayvancılığı programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Hayvansal Üretim ve Veterinerlik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 4 yıllık Lisans programını tamamlayanlara Ziraat Mühendisi unvanı verilir.

Ziraat Mühendisleri (Tarım Teknolojisi) ;
Meslek Yüksek okullarının: Sulama Teknolojisi, Tarım Aletleri ve Makineleri, Tarımsal Sulama Yöntemleri programlarını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde “Tarım Teknolojisi” lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Lisans (4 yıllık) programını bitirenlere Ziraat Mühendisi ünvanı verilir.

Ziraat Mühendisliği – Ziraat Mühendisi ne yapar
Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım ve haberleşme alanlarında çalışan mühendistir.

Ziraat Mühendisi Görevleri
İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla;
–          Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar,
–          Toprağın verimini artırıcı önlemler alır,
–          Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,
–          Tohumların ekilmesi,fidelerin/fidanların dikilmesi,gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler,
–          Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili en uygun yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur,
–          Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar,
–          Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitir.

Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretiminin projelendirilmesi amacıyla
–          Tarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar,
–          Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlar,
–          Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler,
–          Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretim sürecini denetler.

Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla
–          Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapar,
–          Hayvan ırkını iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek, yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar,
–          Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatır,

Her yaştan insan grubunun beslenmesinde önemli bir gıda olan “sütün uygun koşullarda toplanması ve işlenmesi amacıyla;
–          Çalıştığı kuruma bağlı olarak; süt toplama merkezlerine getirilen sütlerin hijyenik yönden uygunluğunun sağlanmasında hammadde tedarikçilerini bilgilendirir,
–          Mikrobiyolojik kalitesi istenilen sınırlarda olan kaliteli hammadde sütün uygun koşullarda işletmeye alınmasını ve yine uygun koşullarda değişik ürünlere işlenmesini  (peynir, yoğurt, ayran vb.) sağlar,
–          Üretimden tüketime kadar tüm zincir boyunca ürünün gereken yerlere uygun şartlarda ulaşması konusunda ortak bilincin sağlanmasında yardımcı olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–          Bütün zirai alet, makine ve ekipmanları,
–          Sulama, ilaçlama, hasat toplama ve depolama ekipmanı,
–          Aydınger kağıdı, rapido kalemleri, topoğrafik aletler,
–          Dürbünler,
–          Bilgisayar,
–          Hesap makinesi vb. aletler.
–          İlaçlar, hormonlar,
–          Tohumlar, fidanlar, çeşitli aşı çubukları,
–          Ölçme ve kontrol aletleri (Spektrofotometre, Mikroskop, Pehometre, Cephometre, Eliza aletleri, İnksilatör, PH. metre, gibi)
–          Konusuyla ilgili çeşitli yayınlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ziraat mühendisi olmak isteyenlerin;

-Ziraat ve orman bilimlerinin yanında, teknik bilimlere, fen bilimlerine ilgi duyan,
-Toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan,
-Çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen
-Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
-Mekanik yeteneğe sahip,
-Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
-İnsan ilişkileri gelişmiş,
-İleri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ziraat mühendisleri hem kapalı (büro, laboratuar, fabrikalar, çiftlikler) ortamda, hem de açık arazide çalışırlar. Arazide  çalışırken tozlu, çamurlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Laboratuarda ise kimyasal çalışmalar yapacakları zaman kimyasal kokulara, gübre ile ilgili çalışmaları sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Doğrudan hayvancılık işletmelerinde çalışanlar için çalışma ortamı kirli ve havasız olup kokusu rahatsız edicidir.Ziraat mühendisleri, çiftçiler, meslek odaları mensupları, meslektaşları ve ziraat teknisyenleriyle iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ülkemizde ziraat fakültesi mezunları kendi mesleklerinde iş bulmakta güçlük çekmektedirler. Şu an için birikmiş istihdam fazlası ziraat mühendislerine her yıl yenileri eklenmektedir. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları devletin tarım politikasına göre azalmakta veya artmaktadır.

Mezunlar bitirdikleri alt programa göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve mantarcılık, fidancılık, tohumculuk, seracılık, tarım ilaçları ile ilgili firmalar, yem fabrikaları, hayvancılık işletmeleri, tarım alet ve makinaları üretim fabrikaları, su ürünleri yetiştirme tesisleri, süt fabrikaları gibi özel sektörde çalışabilirler. Ayrıca tarım alanında faaliyet gösteren proje, işletme, pazarlama ve ihracat-ithalat şirketlerinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri verebilirler. Bunun yanında meslekte kendini iyi yetiştirmiş, girişimcilik ruhuna sahip olan kişiler kendi çiftliklerini kurmak suretiyle bağımsız olarak çalışma olanağına sahiptirler. Çalıştıkları yerler genel olarak açık araziler, köyler olduğu için işe eleman alınırken erkekler tercih edilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı fakültelerde bu mesleğin eğitimi verilmektedir:
–         Adnan Menderes Üniversitesi (AYDIN)  Ziraat Fakültesi,
–         Akdeniz Üniversitesi (ANTALYA)  Ziraat Fakültesi,
–         Ankara Üniversitesi (ANKARA)  Ziraat Fakültesi
–         Atatürk Üniversitesi (ERZURUM)  Ziraat Fakültesi
–         Çukurova Üniversitesi (ADANA)  Ziraat Fakültesi,
–         Ege Üniversitesi (İZMİR )  Ziraat Fakültesi,
–         Eskişehir Osmangazi Üni.Ziraat Fakültesi
–         Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOKAT) Ziraat Fakültesi,
–         Harran Üniversitesi (ŞANLIURFA) Ziraat Fakültesi,
–         Selçuk Üniversitesi (KONYA) Ziraat Fakültesi,
–         Süleyman Demirel Üniversitesi (ISPARTA) Ziraat Fakültesi
–         Namık Kemal Üniversitesi (TEKİRDAĞ) Ziraat Fakültesi,
–         Ondokuz Mayıs Üniversitesi (SAMSUN)  Ziraat Fakültesi
–         Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
–         Trakya Üniversitesi (EDİRNE)  Tekirdağ Ziraat Fakültesi
–         Uludağ Üniversitesi (BURSA)  Ziraat Fakültesi

MESLEK EĞİTİMİNE  GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
–          Lise veya dengi okul mezunu olmak,
–          Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS)  “Ziraat Mühendisliği ” lisans programı için yeterli “Sayısal  2 (SAY 2)”  puan  almak,
–          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Ziraat Mühendisliği “  lisans programı ile  ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek  gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, alanlarından mezun iseler , ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

Ancak kendi alan /kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Ziraat Mühendisliği eğitiminin süresi 4 yıl olup  öğrenciler ilk 3 yıl temel bilim dersleri (Fizik Kimya, Matematik, Botanik, Zooloji) , temel mühendislik dersleri (Akışkanlar Mekaniği, Malzeme Bilgisi, Mühendislik Mekaniği, Ölçme Bilgisi, Teknik Resim), temel meslek dersleri (Genetik, İstatistik, Meteoroloji, Mikrobiyoloji, Tarım tarihi ve deontolojisi), ayrıca Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı lisans programlarını karakterize eden birer ders ile bütün alt programları (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Su Ürünleri, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım makineleri, Tarımsal yapılar ve Sulama, Tarla bitkileri, Toprak, Zootekni) temsil eden dersleri okumaktadırlar. Son sınıfta ise kendi tercihleri arasından yerleştirilecekleri alt programlardan birine ayrılmakta ve bu alt programda tümü seçmeli olan dersleri almaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük  gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler.

Başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

İsteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç  kredisi verilmektedir.

EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası kazanç çalıştığı kurumun statüsüne, çalışma kıdem ve süresine, sorumluluk gerektirmesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden ve       asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel sektörde bu ücret çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–                     İlgili Eğitim Kurumları,
–                     Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
–                     Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver