Zabıta Memuru Nasıl Olunur? Zabıta Olma Şartları Nelerdir? 2012 Zabıta Nasıl Olunur?

2012 Zabıta Nasıl Olunur?,

 

Bu yazımızda Zabıta Memuru olmak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Seyyar satıcılığın önüne geçmek ve usulsüz çalışan iş yerlerini denetlemek adına her yıl olduğu gibi bu yıl içerisinde de çok sayıda zabıta memuru alınacağı bilinmektedir.

Sizde kaçak satıcılığın ve usulsüz iş yerlerinin çalışmasını engellemek için Zabıta Memuru olmak istiyorsanız, aşağıdaki  şartları yerine getirmeniz lazım.

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 Zabıta Memuru Olmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Türk vatandaşı olmak.
Sınav tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ve yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
Erkek adayların askerlik durumu itibariyle; Meslek Yüksekokulu (En az 2 yıllık önlisans mezunları için) askerliğini yapmış veya tecilli veya muaf olmak, Lise ve Dengi Okul mezunları Erkek adayların ise eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak.enbasit.com
Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir özrü bulunmamak.
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Ayrıca, herhangi bir kamu veya özel kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışmamak, Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak.
Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

zabıta memuru olmak, zabıta memuru olmak için neler gerekli, 2012 zabıta memuru ola şartları, zabıta nasıl olunur 2012, zabıta olma şartları 2012

Etiketler: :
zabıta nasıl olunur, zabıta olma şartları, zabıta memuru, zabıta olmak için aranan şartlar 2012, Zabıta olmak için gerekli şartlar, nasıl zabıta olunur, zabıta memuru olma şartları

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver