YÖK Pedagojik Formasyon Kontenjanları 2012 ÖSYM Pedagojik Formasyon Kontenjanları Pedagojik Formasyon Kontenjanları 2012-2013

Pedagojik Formasyon Kontenjanları 2012-2013,

 

ÖSYM Üniversitelerin 2012-2013 yılı Pedagojik Formasyon Kontenjanlarını açıkladı.

Sponsorlu Bağlantılar

64 üniversiteye toplam 15 bin kontenjan verildi. YÖK yeterli öğretim üyesi şartını sağlayamayan 8 üniversiteye ise pedagojik formasyon sertifikası programı açma izni vermedi.

012-2013 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon sertifikası verebilecek 64 üniversite ve 15 bin kontenjanın üniversitelere dağılımı aşağıdaki şekildedir.

15 bin pedagojik formasyon kontenjanı 2012-2013, pedagojik formasyon 2012-2013, pedagojik formasyon veren üniversiteler 2012

2012-2013 Üniversiteler Pedagojik Formasyon Kontenjanları

1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 200
2 Adıyaman Üniversitesi 200
3 Adnan Menderes Üniversitesi 200
4 Ahi Evran Üniversitesi 200
5 Atılım Üniversitesi 200
6 Akdeniz Üniversitesi 200
7 Ankara Üniversitesi 350
8 Anadolu Üniversitesi 350
9 Amasya Üniversitesi 200
10 Atatürk Üniversitesi 350
11 Bahçeşehir Üniversitesi 200
12 Balıkesir Üniversitesi 200
13 Başkent Üniversitesi 200
14 Bülent Ecevit Üniversitesi 200
15 Celal Bayar Üni. 200
16 Cumhuriyet Üniversitesi 200
17 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 200
18 Çankırı Karatekin Üniversitesi 200
19 Çukurova Üniversitesi 350
20 Dicle Üniversitesi 200
21 Düzce Üniversitesi 200
22 Dokuz Eylül Üniversitesi 350
23 Ege Üniversitesi 350
24 Erciyes Üniversitesi 350
25 Eskişehir OsmangaziÜniversitesi 200
26 Erzincan Üni. 200
27 Fatih Üniversitesi 200
28 Fırat Üniversitesi 200
29 Gazi Üniversitesi 350
30 Gaziantep Üniversitesi 200
31 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 200
32 Giresun Üniversitesi 200
33 Harran Üniversitesi 200
34 İnönü Üniversitesi 200
35 İstanbul Üniversitesi 350
36 Kafkas Üniversitesi 200
37 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 200
38 Karabük Üniversitesi 200
39 Karadeniz Teknik Üni. 200
40 Kastamonu Üniversitesi 200
41 Kırıkkale Üniversitesi 200
42 Marmara Üniversitesi 350
43 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 200
44 Mevlana Üniversitesi 200
45 Mersin Üniversitesi 200
46 Nevşehir Üniversitesi 200
47 Necmettin Erbakan Üniversitesi 350
48 Mimar Sinan Güzel SanatlarÜniversitesi 200
49 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 200
50 Okan Üniversitesi 200
51 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 300
52 Pamukkale Üniversitesi 200
53 Selçuk Üniversitesi 350
54 Sakarya Üniversitesi 350
55 Siirt Üniversitesi 200
56 Süleyman Demirel Üniversitesi 200
57 Trakya Üniversitesi 200
58 Uludağ Üniversitesi 200
59 Uşak Üniversitesi 200
60 Yıldız Teknik Üniversitesi 350
61 Yakındoğu Üniversitesi 200
62 Yeditepe Üniversitesi 200
63 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 200
64 Zirve Üniversitesi 200
TOPLAM 15.000

2012-2013 Pedagojik Formasyon Verilmeyen Üniversiteler

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Dumlupmar Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

2012-2013 Pedagojik Formasyon Başvuruları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi:

Formasyon Başvurusu için Tıklayın

Adıyaman Üniversitesi: 

Uygulama Esasları
Formasyon Başvuru Formu
YÖK Başkanlığı Yazısı
80 Nolu Kararname Çizelgesi

Adnan Menderes Üniversitesi:

Formasyon Başvurusu için Tıklayın

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver