Yoğun Bakım Hemşiresi Görev Tanımı, Yoğun Bakım Hemşiresinin Görev ve Sorumlulukları

Statüsü                       : Memur / Sözleşmeli Memur (4/B)
Ünvanı                        : Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Bağlı Olduğu Birim   :  İdari Olarak             — >           Başhemşire                                      İşleyiş Olarak      — >         Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi, Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Bağlı Çalışanlar         : Yok
Yetkinliği:

En az Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak, Hemşireliğin getirdiği özveri ve güvene sahip olmak..
Görev ve Sorumluluk ve Yetkileri:
SorumluluklarıØ      Kurumun ve başhemşirenin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda yoğun bakım hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Ø      Hasta bakımından bizzat sorumludur.
GörevleriØ         Hastaneyi ve çalıştığı bölümü iyi temsil etmek, araştırmacı, yenilikçi,bilgi ve beceriye sahip olmak.Ø         Gerektiğinde yoğun bakım sorumlu hemşiresine danışmak.Ø         Sorumlu hemşire, eğitim hemşiresi ve kurum tarafından düzenlenen hizmet-içi eğitim programlarına katılmak.Ø         Hasta yatışında yatış evraklarını kontrol etmek. Ø         Hasta yatış ve çıkışlarının hasta kayıt defterine kaydetmek.Ø         Acilden gelen hastaların filmlerini imza karşılığında kontrol ederek almak.Ø         Acilden gelen hastaların özel eşyalarını nöbetçi memura tutanak tutturularak teslim etmek ve bir nüshasını           hasta dosyasına  koymak.Ø         Order alınıp,hemşire gözlem kağıdı çıkartılıp,hastanın üniteye  kabulü  sağlanmalıdır.Ø         Tedavi defteri eksiksiz işaretlemek ve imzalamak.Ø         Her nöbetten  sonrası nöbet defteri yazılıp, imzalanmalıdır.Ø         Acil müdahale malzemelerinin teslimini nöbet teslim defterinde belirtilmek.Ø         Hastaların günlük hijyenik bakımlarını yapmak. (ağız,yüz,perine bakımı,genel vücut banyosu,dekübit ve         kateter pansumanları ) (saat 05;00’te)Ø         Yatak takımlarını değiştirmek.  (Her sabah 05:00’te)Ø         Hastanın ağız ve yüz bakımını yapmak. (Hergün 15:00’te)Ø         Enteral ve parenteral beslenme kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır.Ø         Oral beslenebilen hastaları bizzat beslemek.Ø         Enfeksiyon kurallarını bilmek ve  uymakØ         Her müdahaleden önce ve sonra elleri yıkamak, hasta geçişlerinde eldivenlerini mutlaka değiştirmek.Ø         Hasta yatağı ve aletler silinmeden başka bir hasta için kullanılmamak.Ø         Asepsi ve dezenfeksiyon kurallarını bilmek ve uygulamak.Ø         Setlerin ve kateterlerin değişim günlerini takip etmek,  gerekirse değiştirmek/değiştirtmek ve kaydetmek.Ø         Atık malzemelerin kurallarına uygun bir şekilde biriktirilmesini ve atılmasını sağlamak.Ø         Kullandığı ilaç ve aletlerin saklama koşullarını bilmek ve uygulamak.Ø         Yoğun bakımın ortam ve malzeme düzenini sağlamak.Ø         Temizlik çizelgesini personele uygulatmak,  kontrolünü yapmak.Ø         Çıkış işlemlerini bilgisayardan yapmak, dosyayı kat sekreterine göndermek.Ø         Adli vakalarda hastane polisine haber vermek.Ø         Ex kartını eksiksiz doldurmak, adli vaka olup olmadığını işaretlemek.Ø         Ex vakalarında; gündüz sorumlu hemşireye,  gece ve hafta sonlarında nöbetçi başhem..yrd.’na haber vermekHasta nakillerinde hastayı eksiksiz teslim etmek.

Konuyla ilgili aramalar: Yoğun Bakım Hemşiresi görevi nedir , Yoğun Bakım Hemşiresi görev tanımı , Yoğun Bakım Hemşiresi görev ve yetkileri nelerdir , Yoğun Bakım Hemşiresi

Sponsorlu Bağlantılar

–> HASTANE GÖREV TANIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Yoğun Bakım Hemşiresi Görev Tanımını İndir

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver