yerebatan sarnıcını kim yaptı

Yerebatan Sarnıcını Kim yaptırdı? ne zaman kim tarafından yaptırılmıştır?

İstanbul’un Tarihî Yarımadası’nın ortasında bulunan Yerebatan Sarnı cı, 542 yılında Bizans İmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından Büyük Saray’ın su ihtiyacını karşılamak üzere yaptırılmıştır. Suyun içinden yükselen mermer sütunların arasındaki ihti?amından dolayı halk tarafından “Yerebatan Sarayı” olarak da anılmaktadır. Yabancı kaynaklarda geçen “Basilika (Basilica)” isminin ise sarnı cın yakınında bulunan Ilius Basilikas?’ndan geldiği rivayet edilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Yerebatan Sarnı cı 9.800 m2′lik bir alanı kapsayan dev bir yapıdır. Burada her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunmaktadır. Belirli aralıklarla dikilen bu sütunlar, her sırada 28 tane olmak üzere 12 sıra meydana getirirler. Suyun içerisinde yükselen bu sütunlar uçsuz bucaksız bir ormanı hatırlamakta ve ziyaretçiyi sarnı ca girer girmez etkilemektedir.

Sarnı cın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı Roma Çaşı heykeltraılık sanatının ?aheser örneklerinden biridir. Medusa’yla ilgili mitolojiye dayanzırılan birçok efsane bu sarnı cı daha da gizemli kılar. Bir söylenceye göre Medusa yeraltı dünyasının diği canavarı olan üç Gorgonadan biridir. Bu üç kız karde?ten yalnızca yılanbaşlı Medusa olumludur ve kendisine bakanları tağa çevirme gücüne sahiptir. O dönemde büyük yapıları ve özel yerleri kötülüklerden korumak amacıyla Gorgona kafalarının resim ve heykellerinin konuldu?u, Medusa’nın da bu düşünceyle buraya yerleştirildiği zannedilmektedir. Bir başka rivayete göre Medusa siyah gözleri, uzun saçları ve güzel vücudu ile övünen bir kızdı. Uzun zamandan beri Zeus’un oğlu Perseus’u sevmektedir. Bu arada Athene de Perseus’u sevmekte ve Medusa’yı kıskanmaktadır. Bunun için Athene, Medusa’nın saçlarını korkunç yılanlar biçimine sokar. Artık Medusa kime baksa, baktığı kimse ta? kesilir. Daha sonra onu bu biçimde gören Perseus heyecanla Medusa’nın büyülendiğini düşünerek başını keser, başını eline alıp düşmanlarını tağa çevirerek birçok savaşlar kazanır. Bu vak?adan sonra Medusa’nın eski Bizans’ta kılıç kabzalarına ve sütun kaidelerine ters ve yan olarak i?lendiği söylenmektedir.

Sarnı ç kurulduğundan günümüze kadar çeşitli onarımlardan geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde iki defa restore edilen sarnı cın ilk onarımı III. Ahmet zamanında (1723) Mimar Kayserili Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. İkinci onarım ise Sultan II. Abdülhamit (1876-1909) zamanında olmuştur. Cumhuriyet Dönemi’nde de sarnı ç 1987′de İstanbul Belediyesi tarafından temizlenerek ve bir gezi platformu yapılmak suretiyle ziyarete açılmıştır. 1994 M ayıs?’nda yeniden büyük bir temizlik ve bakımdan geçmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver