Yeni Çağda Avrupadaki Gelişmeler Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: COĞRAFİ KEŞİFLERİN NEDENLERİ, KPSS Rönesans’ın Sonuçları, KPSS Yeni Çağda Avrupadaki Gelişmeler, Yeni Çağda Avrupadaki Gelişmeler Ders Notu

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Yeni Çağda Avrupadaki Gelişmeler Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

GELİŞMELER
Haçlı seferlerin ardından Avrupa’da Barut’u ateşli silahlarda kullanılmasıyla, feodalite yıkılmış ve merkezî krallıklar güçlenmiştir. Yine Haçlı Seferleriyle kâğıt ve matbaanın Avrupa’da kullanılma sıyla okuma yazma oranı arttı, Hümanizm, Rönesans ve Reform hareketleri doğdu.

COĞRAFİ KEŞİFLER

Nedenleri

Cesur gemicilerin yetişmesi ve gemicilik alnında gelişmeler
Haçlı Seferlerinin sonucunda Avrupa’da Pusuların kullanılması
İpek ve Baharat Yolları’nın Türker’in elinde geçmesi
Coğrafya bilgisindeki ilerlemeler
Avrupalıların doğu ülkelerinin zenginliğini ele etmek istemeleri

Sonuçları

Yeni ırklar ve medeniyetlerin varlığı keşfedile
Akdeniz limanları önem kaybederken Ati; Okyanusu’ndaki limanlar önem kazandı
Kilise itibarını kaybetti
Sömürgecilik başladı
Yeni bitkiler ve hayvanlar keşfedildi
Afrika’dan getirilen yerliler Amerika’ya yerleştirildi. Köle ticareti başladı
Avrupa zenginleşti, İslâm ülkelerinde ekonomi bozuldu
Osmanlı parası değer kaybetti
Rönesans ve Reform’a neden oldu

 

RÖNESANS
XV. ve XVI. yy.da İtalya’da başlayıp Avrupa kelerine yayılan edebiyat, sanat, bilim alanında yenilik ve gelişmelere denir.
Nedenleri
*Matbaanın etkisi ile yeni buluş ve düşüncelerin yayılması
Eski Yunan ve Roma Medeniyeti’nden kalma eserlerin incelenmesi
Avrupa’da üstün yetenekli sanatçıların yetişmesi
*• Coğrafî keşiflerin sonucu Avrupa halkının yaşam standartlarının yükselmesi «* Sanatçı ve sanat eserlerine değer veren Meşen sınıfının ortaya çıkması

Rönesans’ın Sonuçları
Avrupa’da bilim alanında deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce yayıldı ve skolâstik düşünce yıkıldı Reforma neden oldu
Hümanistler insanı ve doğayı konu alan eserler oluşturdular
Din adamları bürokraside çalıştırılmadılar, devlet işlerini yürütecek bürokratlar ortaya çıktı Avrupa’da biri zengin diğeri fakir olan iki sınıf ortaya çıktı
* İlim ve sanat konularında İslâm Dünyası’nın öncülüğünü Avrupa aldı

REFORM
XVI. yy.da Katolik mezhebindeki bozulmaları önlemek ve düzenlemeler yapmak amacıyla gelişen harekete denir.
Nedenleri
İncil’in millî dillere çevrilmesi ve matbaa sayesinde dinî eserlerin bol miktarda basılması

Katolik kilisesinin bozulması
Katolik kilisesinin “Endüljans” adlı af belgesi sayesinde zenginleşmesi Rönesans’ın etkisi

Yayılması
Reform ilk olarak Almanya’da başladı. O dönemde Almanya’da siyasî birlik yoktu. Martin Luther’in liderliğinde gelişen düşüncelerin yayılması üzerine, Martin Luther Papa tarafından aforoz edildi. Alman İmparatoru Şarlken 1529′da Luther’in düşüncelerinin kabul gördüğü yerler dışında yayılmaması kararı alınca, Luther’i tutan reform taraftarı prensler
bu kararı protesto ettiler. Bu nedenle Luther taraftarlarına “Protestan” adı verildi.
Katolikler ile Lutherciler arasında 1555′de Ougsburg Anlaşması yapıldı. Böylece Almanya’da Katolik kilisesi yanında Protestan kilisesi kuruldu.
Katolik kilisesine karşı tepki Fransa’da “Kalvenizm” olarak ortaya çıktı. IV. Henry Nantes (Nant) Fermanı ile Protestanlara ve Kalvenistlere inanç serbestliği tanınarak Kalvenizm Fransa’da resmen kabul edildi (1598).

Sonuçları

Avrupa’da mezhep birliği bozuldu
Protestan ülkelerde eğitim kiliseden alınarak laik eğitime geçildi
Papa’nın etkisi azaldı ve mezhep savaşları yapıldı

Coğrafî Keşiflerin, Rönesans ve Reformun Osmanlı Devletine Etkileri
Osmanlı Devleti XV. ve XVI. yy.da yaşanan Avrupa’da bilimsel gelişmelerden uzak kaldı. Coğrafi keşifler ise Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkiledi. Avrupalıların keşfettikleri ülkelerden bol miktarda altın ve gümüşü Avrupa’ya taşıması ve bu madenlerin Osmanlı Devleti’ne girmesi akçenin değer kaybetmesine ve enflasyona neden oldu. Keşifler ticaret yollarının önemini yitirmesine neden oldu. Ancak Avrupa’da yaşanan reform hareketleri Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren bünyesinde yaşayan Hıristiyan halka din ve inanç özgürlüğü tanımıştı.

Otuz Yıl Savaşları (1618-1648)
Alman İmparatoru’nun Almanya’da mezhep birliğini sağlamak, Protestanları ortadan kaldırmak istenmesinden başlamıştır. Bu savaşa Danimarka ve İsveç de girdiler. Bu devletlerin yenilip Almanların güçlenmesinde korkan Fransa Katolik olmasına rağmen Almanya’nın karışısında yer almıştır.
Sonuç: Vvestfalya Antlaşması’yla Almanya yenildiğini kabul etmiş, siyasal birliğini kurması gecikmiştir.

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Yeni Çağda Avrupadaki Gelişmeler
Dosya Boyutu/Türü: 25 KB/ Word
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver