Yazı Dili Nedir? Kısaca Özet Konu Anlatımı

Yazı dili adından anlaşılacağı üzere yazıda kullanılan dildir. Dilde birliği anlaşma kolaylığını sağlamak için kullanılan kitap dilidir kültür dilidir edebî dildir. Konuşma dilinin her bölgenin doğal günlük dili olmasına karşılık yazı dili okuma yazmada kullanılan ortak dildir.

“Bir dilin yazısı o dilin lehçe veya ağızlarından birine göre yazılır ve bu yazılış standart yazı dilini oluşturur. Yazı dili olma vasfını taşıyan ağız bir memleketin kültür merkezi olarak gelişen yerinin ağzıdır ve konuşma dillerinin en gelişmişidir. Türkiye Türkçesinin yazı dili genellikle İstanbul ağzına dayanır. Bir ülkede çeşitli konuşma dilleri ve ağızlar bulunduğu halde bir tek yazı dili bulunur. Yazı dili muhafazakârdır. Normal şartlar altında özelliklerini kolay kolay kaybetmez. Ayrıca lehçe ve ağızların alabildiğine farklılaşmasını da önler. Gereğinde hepsinin zenginliklerinden yararlanır ve onları ortak bir kaynaktan zenginleştirerek birbirine yaklaştırır. Aydın kesimlerin kendi bölge ağızları ile değil yazı dili temelindeki standart Türkçe ile konuşmalarıyazı dilinin bu birleştirici ve ağız ayrılıklarını silici fonksiyonundan kaynaklanmaktadır.”

Sponsorlu Bağlantılar

Türk dili derslerinin amaçlarından biri de konuşma diliyle yazı dilini birbirine yaklaştırmaktır. Kişi edebî dille doğru konuşabilir fakat yazı dilinin özelliklerini ve kurallarını bilmezse doğru yazamaz. Bu sebeple ana dilin kuralları ve incelikleri iyi bilinmelidir ki dil anlaşma aracı olma işlevini tam anlamıyla yerine getirebilsin.

Özellikle son zamanlarda sezgiye dayalı bir anlaşma yolu seçildiği için “Nasıl olsa ne demek istediğimdinleyenler tarafından iyi kötü anlaşılıyor – daha doğrusu seziliyor – ” düşüncesiyle yazı dilinin kurallarını önemsememek yanlış bir tutumdur. Yazılı anlatımda söylemek istediğimizle yazdığımızdan çıkan anlam karşılaştırılırsa konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver