Yaşayan Demokrasi Ünitesi Çalışma Kağıdı ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: Yaşayan Demokrasi Ünitesi Çalışma Kağıdı özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, Yaşayan Demokrasi Ünitesi Çalışma Kağıdı hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu

Yaşayan Demokrasi Ünitesi Çalışma Kağıdı1. İlk Türk devletlerinde ülkeyi yöneten hükümdarlar hangi unvanları alırlardı?Yanıt: İlk Türk devletlerinde hükümdarlar, kağan, han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanlar alırlardı.
2. “Kut” ne demektir?Yanıt: Türk toplulukları hükümdarlarına ülkeyi yönetme yetkisinin Gök – Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı. Bu yetkiye de “Kut” derlerdi.
3. İlk Türk devletlerinde ülke toprakları kime aitti?Yanıt: İlk Türk devletlerinde ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı. Ülke topraklarının sahibi hanedan ailesiydi.
4. Kurultay nedir?Yanıt: İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı başkanlığını hükümdarın yaptığı meclistir.
5. İlk Türk devletlerinde kurultaya kimler katılırdı?Yanıt: İlk Türk devletlerinde kurultaya, hükümdarın ailesi boy beyleri, devlet ileri gelenleri ile hükümdarın eşi (hatun) katılırdı.
6. Töre nedir?Yanıt: Töre, Türk gelenek – görenekleri, hükümdarın emirleri ile kurultayda alınan kararlardan oluşan yazısız kurallardır. İlk Türk devletlerinde ülke bu kurallara göre yönetilirdi.
7. Osmanlı Devleti’nde egemenlik hakkı kime aittir?Yanıt: Osmanlı Devleti’nde egemenlik hakkı padişaha aittir.
8. Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra teokratik (dine dayalı yönetim) bir yapı kazanmıştır?Yanıt: Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim’in halife olmasıyla teokratik bir yapı kazanmıştır
9. Osmanlı Devleti’nde, yönetim, askerlik, maliye ve adalet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurula ne ad verilir?Yanıt: Divan-ı Hümayun adı verilir
10. Divan-ı Hümayun’u kaldırarak yerine “Nazırlar Heyeti”ni kuran Osmanlı padişahı kimdir?Yanıt: II. Mahmut’tur.
11. Ulusal egemenlik anlayışına uygun olarak açılan İlk Türk meclisi hangisidir?Yanıt: Ulusal egemenlik esasına uygun olarak açılan ilk Türk meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisidir.
12. Türkiye’de cumhuriyet ne zaman nerede ilan edilmiştir?Yanıt: Türkiye’de cumhuriyet 29 Ekim 1923’te Ankara’da ilan edilmiştir.
13. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde egemenlik kime aittir?Yanıt: Anayasamıza göre ülkemizde egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.
14. Anayasamıza göre yasama yetkisi hangi kuruma aittir?Yanıt: Anayasamıza göre yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir.
15. Ülkemizde yargı görevini yürüten kurum hangisidir?Yanıt: Ülkemizde yargı görevini bağımsız mahkemeler yürütür.

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver