Yararlı Mikroplar ve Zararlı Mikroplar

Mikroplar sizi her zaman hasta yapmaz. Bazıları zararsız olabilir. (FLORA) Sizi hasta edenleri vücudunuza aldığınızda beyaz kan hücreleri onlarla savaşır. Bunların sayısı beslenmenize ve
güvenli gıda tüketmemize bağlıdır !

Mikrop denilince akla hep çeşitli hastalıklar gelir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gö­ğüs Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rasim küçük­usta, her mikrobun hastalık yapmadığını, yani mikropların da aynı koles­terol gibi iyisinin de kötüsünün de bulunduğunu açıklıyor.

Sindirim kanalımızda 500’den fazla farklı mikrop yaşamaktadır. Bunların bazı­larının hastalık yapıcı etki­leri vardır, yani zararlı mikroplardır, fakat bazıları ise vücudu­muzun yararına çalışırlar, yani yararlı mikroplardır. Sağlı­ğımıza dost mikropların başlıca­ları Lactobacillus ve Bifidobacterium sınıfından olanlardır.

Bağırsaklarımızda bu zararlı ve dost mikroplar arasında bir den­ge vardır. Dost mikroplar, zararlı olanların bar­saklardaki tutunma yerlerini işgal ederek ve üremeleri için gerekli olan besinleri tüketerek bunların çoğalma­larını ve hastalık yapmalarını önlerler. Denge bozulduğun­da ishal gibi çeşitli hastalıklar oluşur.

Yoğurt, kefir ve mayalan­mış sütten elde edilen diğer besin­ler, faydalı mikroplar bakımından çok zengin­dir. Uzun süre sağlıklı yaşayan ve ‘Ben her gün yoğurt yerim’ diyen insanların bu söylemlerinin altında yatan bilim­sel gerçek, bu kişilerin yoğurt yerken beraberin­de bu yararlı mikropları almalarıdır.

Bu mikropların tek başla­rına ilaç gibi ya da bazı besinlere eklenerek de alın­ması mümkündür. İşte, besinlere ek­lenen lactobacillus veya bifidobacterium tü­rü canlı bakterilere probiotik ismi verilmek­tedir. Son yıllarda yapılan bir çok araş­tırma probiotiklerin sağlığımıza olumlu katkı­ları olduğunu ve çeşitli hastalıkla­rın oluşumunu engellediğini ispatlamıştır.

Probiotiklerin sağlığımız üzerine olumlu etkileri:

Probiotiklerin sağlığımız üzeri­ne pek çok olumlu etkisi vardır. Bunlar, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir­ler, barsaklardan vitamin ve minerallerin emilimini artırır­lar. Başta barsak iltihapları ve çeşitli nedenlere bağlı ishaller olmak üzere böbrek, idrar yolları ve deride­ki infeksiyonlara karşı koruyucu etkileri vardır. Probiotiklerin, kalın barsak kanseri­nin oluşumu önleyici etkisi olabileceği de ileri sürülmüştür. Bazı araştır­malarda, probiotiklerin kan kolesterol düzeyi­ni düşürerek damar sertliğini engel­leyebilecekleri, osteoporoz (kemik erimesi) ve diş çürümelerine karşı koru­yucu olabilecekleri belirlenmiş­tir.

Allerjiyi önlüyor:

Probiotiklerin besin allerjisi­ni önleyebildiği anlaşıldıktan sonra, Finlandiya’da yapılan bir araştırma­da, gebeliklerinin son hafta­larında ve süt verdikleri 6 aylık dönemde lactobacillus türü probiotik veri­len annelerin bebeklerinde, egzemanın %50 oranında az görüldüğü belirlen­di.

Çiftliklerde doğup büyü­yen çocuklarda da astım ve allerjik hastalık­ların daha az görülmesi, bu çocukla­rın daha fazla yoğurt tüketmeleriyle ilgi­li olabileceğini düşündürmekte­dir.

Böylece, barsaklarımızda bulu­nan mikropların, bağışıklık sistemi­nin gelişimi üzerine çok önemli etkilerinin olabi­leceği ve lactobacillus veya bifidobacterium türü dost mikropların allerjik hasta­lıkların oluşumunu önleyebilecekle­ri saptandı.Uzmanlar şimdi, probiotiklerin astım üzeri­ne olan etkilerini araştırıyorlar.

Probiotiklerin bulunduğu be­sinler:

Probiotikler, yoğurt ve kefir gibi mayalanmış süt ürünlerin­de doğal olarak bulunurlar. Probiotikler, ayrı­ca toz, sıvı, kapsül ya da tablet şeklinde de satılmaktadır. Bebek mamaları gibi bazı ürünle­re de probiotik eklenmekte­dir. HABERTURKA

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver