Vitiligo Hastalığı Belirtileri, Vitiligo Hastalığı Bulaşıcımıdır, Vitiligo Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir

vitiligo hastalığı neden olur, vitiligo hastalığı nedenleri, vitiligo hastalığı nedir, vitiligo hastalığı tedavisi

Vitiligo Hastalığı Nedir? Vitiligo Hastalığı Belirtileri Ve Tedavisi

Dr. Mustafa Eraslan Soru Sor

Sponsorlu Bağlantılar

Vitiligo hastalığı, normal deri görünümünde, pigment kaybı nedeni ile düzensiz beyaz alanların bulunduğu bir deri hastalığıdır.
Genelde edinilmiş bir durum olarak görülen vitiligo hastalığı, herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilmektedir. Ancak, belirli genetik özelliklere sahip ailelerde hastalığa yatkınlık görülmektedir. Vitiligo hastalığı  koyu tenli kişilerde daha belirgin görülmektedir…

 

Çalışma dışı bırakma kriterleri vücut yüzeyinin %20’sinden azının tutulumu; segmental tipte vitiligo; spontan pigmentasyona dair herhangi bir bulgu; calcipotriole karşı bilinen aşırı duyarlılık; UV radyasyonuna anormal reaksiyonlar; son 2 ayda topikal veya sistemik vitiligo tedavisi, azalmış karaciğer fonksiyonları; hiperkalsemi veya hiperkalsiüri; ürolityazis, tiroid veya paratiroid hastalığı öyküsü, katarakt, fotosensitivite, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, malignens, arsenik maruziyeti, gebelik, laktasyon, kalsiyum hemostazını etkileyebilecek D vitamini, kalsiyum veya diğer herhangi bir ilaç kullanımı idi.

Yüz ve genital bölge haricinde vücudun sağ yarısındaki tüm bölgelerindeki lezyonlara 0.05 mg/g calcipotriol krem uygulandı. UV inaktivasyonunun engellenmesi açısından NB-UVB seans günlerinde calcipotriol, seanstan 2 saat sonra uygulandı. Tedavi süresi 6 aydı. Sağ taraftaki kombinasyon tedavisine ve sol taraftaki tek başına NB-UVB tedavisin yanıtlar sırasıyla grup 1 ve grup 2 olarak değerlendirildi.
İyileşme şu şekilde kaydedildi: 0 yanıt yok, %25’ten az repigmentasyon kötü yanıt, %26-50 repigmentasyon orta derece yanıt, %51-75 iyi yanıt, %76-100 mükemmel yanıt.
Calcipotriolün metabolik etkilerinin değerlendirilmesi için tedaviden önce ve tedavi sırasında aylık aralarla serum ve 24 saatlik idrarda kalsiyum ve fosfat düzeyleri ölçüldü. Görülen tüm yan etkiler not edildi.
Calcipotriol, 1,25-dihidroksivitamin D3’ün sentetik analogudur. Vitamin D reseptçrleri ciltte keratinositlerde, melanositlerde, fibroblastlarda, ve immün sistem hücrelerinde mevcuttur. Calcipotriol melanositleri ve keratinositleri aktive ederek veya immünmodülasyon ile melanin üretimini stimüle edebilir.10,13,14
Vitiligo tedavisinde calcipotriol ve NB-UVB kombinasyonu güvenli ve etkili görünmektedir, ve tek başına NB-UVB’den daha hızlı etki göstermektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver