Uzaktan Algılama Kullanım Alanları kısa özet (hakkında bilgi) kısaca konu anlatımı

Name:	Uzaktan Algilama Teknolojisi.jpg 
Views:	1106 
Size:	17,9 KB (Kilobyte) 
ID:	33004

Haritacılık
§ Ortogörüntülerin üretilmesi
§ Sayısal arazi modellemeli üretimi
§ Yeryüzü deformasyonunun izlenmesi
§ Topoğrafik harita üretiminde

Hidrolojik Uygulamalar:

§ Su Kaynakları Yönetimi
§ Su Kalitesi Analizleri
§ Deniz, Göl ve Akarsu Kirliliği inceleme
§ Sel Haritalaması ve izleme
§ Kıyı Bilimleri Araştırmaları
§ Deniz Yüzeyi Rüzgar ve Dalga Araştırmaları
§ Deniz Yüzeyi Sıcaklık Dağılımı Belirleme Çalışmaları
§ Kar Dağılımını ve Miktarını Belirleme ve Erime Miktarı Tespiti
§ Buz Erimesi ve Buz Hareketi Gözetleme
§ Gemi Atıkları izleme
§ Okyanus Bilimleri Araştırmaları
§ Sulak alanların haritalanması
§ Buz konsantrasyonlarının tespiti(NOAA)
§ Buz kirliliği
§ Nehir yatakları ve nehirler
§ Yağış düşen alanların belirlenmesi ve düşen yağışın tespiti

Jeolojik Uygulamalar

§ Jeolojik Yapı Araştırmaları ve Haritalama
§ Fay, Çizgisellik ve Kırıkların Tanımlanması
§ Yüzey Sekli Analizi
§ Delta veya Kıyı Yüzey Şekillerinin Analizi
§ Topografya Çalışmaları
§ Jeotermal Araştırmalar
§ Deprem Araştırmaları
§ Volkanik Araştırma Çalışmaları ve İzleme
§ Maden ve Yeryüzü Kaynaklarının Aranması
§ Kum ve Ponza alanlarının tespiti
§ Petrol aramaları
§ Jeobotanik
§ Kayaç tiplerinin tespiti
§ Çevresel jeoloji
§ Jeolojik riskler

Ormancılık Uygulamaları

§ Orman Bitki Örtüsünün Haritalanması ve Sınıflandırılması
§ Ağaçlandırma Araştırma ve Çalışmaları
§ Orman Kaynakları Envanterinin Belirlenmesi
§ Ağaç Hastalık ve Böceklenmelerini Gözetleme ve Önleme
§ Ormansızlaşma ve Çölleşme İzleme ve Araştırmaları
§ Kereste Üretimi Tahmini ve Planlaması
§ Orman Yangını İzleme
§ Orman Yönetimi
§ Nem miktarı
§ Tür çeşitliliğinin tespiti ve haritalanması

Zirai Uygulamalar

§ Ürün Tipini Ayırma
§ Ürün Gelişimi İzleme
§ Ürün Rekolte Tayini
§ Ürün Hasar Tespiti (Hastalık, Böceklenme vb.)
§ Toprak Nemi ve Türünü Belirleme ve Sınıflandırma
§ Tarım Faaliyetleri Organizasyonu
§ Alan yönetimi
§ Tarımsal sigortalama

Denizcilik ve Kıyı Yönetimi

§ Akıntılar ve sirkülasyonların tespiti
§ Stok tahmini yapmada
§ Su kalitesi ve sıcaklığı tespiti (SST)

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver