Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü olan üniversiteler, Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü hangi üniversitelerde var? 2013-2014

Üniversite sınavına hazırlanan ve Üstün Zekâlılar Öğretmenliği bölümünü seçecek adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Bölümü –  Mesleği hakkında bilgiler:

Bu program, normal sınıflara veya sadece üstün zekâ düzeyinde olan çocukların olduğu sınıflara devam eden üstün zekâlı öğrencilere, onların gereksinimlerini karşılayacak farklılaştırılmış bir eğitim verecek sınıf öğretmeni adayları yetiştirir.  Eğitimde sınıf öğretmenliği programındaki temel derslerin yanı sıra üstün zekâlı çocukların eğitimine ilişkin özel dersler de verilmektedir. Amaç, öğretmen adaylarını, öğrencilerini her yönüyle geliştirerek yaşama hazırlayacak ve onların topluma karşı olan sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak bilgilerle donatmaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma Alanları:

Mezunlar, özel eğitim gerektiren üstün zekalı öğrencilerin, potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması alanında çalışmalar yaparlar. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun ortamlar hazırlarlar.

Mezunlar, sınıf öğretmeni olarak tüm resmi ve özel ilköğretim okullarında çalışabileceklerdir. Sınıf öğretmenliği programında okutulan temel derslere ek olarak, üstün zekâlı çocukların eğitimine dönük alacakları dersler sayesinde, sınıf öğretmenliği programlarından mezun olanlar arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olacaklardır ve normal sınıflarda olduğu gibi üstün zekâlılar için açılmış özel sınıf ve okullarda da sınıf öğretmeni olarak çalışabileceklerdir. Ülkemizde sınıf öğretmeni açığı olduğu için iş bulma sorunu olmayacaktır.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Üstün zekâlıların, potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için, küçük yaşlardan itibaren, gereksinimleri doğrultusunda  özel  eğitime tabi tutulmaları gerektiğinin anlaşılması, bu alanda yetişmiş nitelikli eğitimcilere duyulan ihtiyacın artmasına yol açmıştır. Günümüzde bu alanda görev yapan nitelikli eleman sayısı, ihtiyacı karşılamaya yetmemektedir. Bu alanda çalışan eğitimcilere olan gereksinim önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:

Üst düzeyde soyut düşünme yeteneğine sahip olması
Matematik, Türkçe, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlere ilgi duyması ve bu konularda başarılı olması
Düşüncelerini etkili bir biçimde aktarabilmesi
insanlarla iyi iletişim kurabilmesi ve çocukların duygularını anlayabilmesi
Çocukları sevmesi ve sabırlı, dikkatli, hoşgörülü olması
İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilmesi
Kendini ve çevresindekileri geliştirme çabası içinde olması
Yeniliklere açık ve yaratıcı olması gerekir
ÜSTÜN ZEKÂLILAR ÖĞRETMENLİĞİ (YGS–6)
ÜNİVERSİTE     TABAN P     BAŞARI S
İSTANBUL Ü.     448,443     64.500
MALTEPE Ü. (TAM B.)     444,549     69.300
MALTEPE Ü.     229,475     859.000

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver