Üretim Mühendisliği Bölümü Taban Puanları olan üniversiteler, Üretim Mühendisliği Bölümü Taban Puanları hangi üniversitelerde var? 2013-2014

Üniversiteye hazırlık sürecinde meslek seçiminde,doğru tercih yapmak çok önemlidir.Üretim Mühendisliği hakkında çeşitli ve güvenilir kaynaklardan gerekli bilgileri ve bölümün puanlarını derledik. Üretim Mühendisliği mesleğine karar vermeden önce bu bilgileri göz önünde bulundurmanın faydalı olacağını düşünüyoruz…

Üretim Mühendisliği

Sponsorlu Bağlantılar

Genel Tanım:

Üretim Mühendisliği imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde üretilmesine karar verilen bir ürünün üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirecek üretim araçlarının tasarımı, uygulanması ve kontrolünde çalışacak, zamanı, parayı ve iş gücünü çevresel etkenleri de göz ardı etmeden en verimli şekilde birleştirebilecek mühendisler yetiştirmektir.

Faaliyet Alanları:

Günün değişen koşullarına göre ortaya çıkan tasarım ve imalat teknolojilerini izler ve yeniliklerin üretimde uygulanmasını sağlar, üretim performansını analiz ederek, iyileştirmelerde gerekli istatistiki metotları kullanır.

Üretim mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışabilirler. Büro ortamında çalışmakla birlikte, atölye ve fabrika gibi gürültülü mekânlarda da çalışırlar.

İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.    Üretim mühendisleri teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurabilirler. Bilgisayar ve yabancı dil konularında kendilerini geliştiren üretim mühendisleri değişen teknolojiye daha fazla uyum sağlayabilmektedirler. Başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici olabilirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Günümüzde rekabet şartlarının ağır olması, ürünlerin pazar ömürlerinin azalması nedeniyle yaratıcı tasarıma, kaliteye,  estetiğe, yüksek teknolojiye ve düşük fiyata sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Üretim mühendisleri bu özelliklere sahip eleman olmaları nedeniyle gelecekte iş bulma olanakları daha da artacaktır.

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:

Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip olması

Planlama ve doğru karar alabilme yeteneğinin gelişmiş olması

Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması

Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması

Temel bilimlere (fizik, kimya) ilgili olması

İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

İleri görüşlü, yeniliklere açık, gelişmeleri takip edebilen ekip çalışmasına yatkın,

Yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen kimseler olmaları gerekir.

ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ (MF–4)
ÜNİVERSİTE ADI     Öğretim Şekli     2009 TABAN PUAN     2009 0,8 BAŞ SIRA     2010 TAHMİNİ P.
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)     (Burslu)     304,118     67,900     460,178
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)     (%50 Burslu)     267,962     173,000     405,468
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)         212,999     368,000     322,301

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver