Ülkemizde yetişen tarım ürünleri, Türkiyede nerede ne yetişir

Etiketler: türkiyede yetişen tarım ürünleri, türkiyede nerede ne yetişir, ülkemizdeki 10 önemli tarım ürünleri, kabak hangi bölgede yetişir, ayva türkiyede nerede yetişir, kabak nerede yetisir, tarım ürünleri, domates türkiyede nerede yetişir, türkiyedeki tarım ürünleri, karpuz türkiyede nerede yetişir, armut hangi bölgede yetişir, hangi bölgede ne yetişir, türkiyede hangi bölgede ne yetişir, kiraz hangi bölgede yetişir, ayva hangi bölgede yetişir, türkiyede tarım ürünleri, hangi ilde hangi tarım ürünü yetişir, biber hangi bölgede yetişir, marmara bölgesinde yetişen tarım ürünleri, ege bölgesi tarım ürünleri, bölgelere göre yetişen meyveler, ülkemizde ürünler hangi bölgede yet,

Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyede Hangi Tarım Ürünleri Yetişir Türkiyede Yetişen Tarım Ürünleri Özellikleri Bölgelere Dağılışı Türkiyede Yetişen Tarım Ürünleri Bölgelere Göre Tarım Ürünleri

Sponsorlu Bağlantılar

TÜRKİYEDE YETİŞEN TARIM ÜRÜNLERİ Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım ÜrünleriÖZELLİKLERİ VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIŞI

TAHILLAR

Buğday: İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış ister. Olgunlaşma ve hasat döneminde kuraklık gerekir.Bu özelliğinden dolayı Karadeniz kıyılarında tarımı yapılamaz.
Ayrıca düşük sıcaklıklardan dolayı Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek yerlerinde tarımı yapılamaz. Bunların dışında bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir.Yazlık ve kışlık olmak üzere 2’ye ayrılır
Buğday üretimi iklimdeki karasızlıktan dolayı bazı yıllar artarkenTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri bazı yıllar düşer. Bu nedenle üretimin az olduğu yıllar dışarıdan satın alırızTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleriüretimin fazla olduğu yıllar dışarıya satarız.Üretimin en fazla olduğu bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir.
(MarmaraTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım ÜrünleriAkdenizTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım ÜrünleriGüneydoğuTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım ÜrünleriKaradenizTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım ÜrünleriEgeTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Doğu Anadolu) İl olarak en fazla KonyaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım ÜrünleriAnkara ve Adana’dır.

Arpa: Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır. Bundan dolayı buğdayın yetişebildiği her yerde yetişir. Ayrıca düşük sıcaklıktan dolayı buğdayın yetişemediği Doğu Anadolu’nun yüksek yerlerinde de tarımı yapılabilir. Üretim en fazla İç Anadolu Bölgesinde gerçekleşir.(yaklaşık %40’ı) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri izler.
Mısır:Yetişme döneminde bol su ister. Bundan dolayı yurdumuzda sulama imkanı olan bütün her yerde tarımı yapılabilir. Yağ elde edilmeye başlandıktan sonra tarımı Akdeniz Bölgesinde hızla gelişmiştir

Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri

. Bugün mısır üretimimizin yarısına yakını Akdeniz Bölgesinden elde edilir (Adana çevresi başta gelir). Üretimde 2. bölge Karadeniz Bölgesidir (Buğdayın yerine tarımı yapılmaktadır.) Bölge halkının temel besin maddesi olduğundan ticarette değeri yoktur.

Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri

Çeltik (Pirinç:Çeltik ilk çimlenme döneminde bol su ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir.
Yurdumuzun sıcaklık şartları çeltik tarımına elverişlidir. Fakat su sorunu vardır. Bu sebeple tarımı akarsu kenarlarında gelişmiştir. Çeltik tarım alanlarında sivrisinek çok geliştiğinden ekim alanları devletin kontrolündedir (yerleşim birimleri çevresinde tarımına müsaade edilmemektedir.)

Üretimde en büyük paya sahip bölgemiz Marmara Bölgesidir. Başta Edirne ilimiz gelmektedir. Ayrıca Balıkesir Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Çanakkale ve Bursa çevrelerinde de tarımı yapılır.
Üretimde ikinci bölge Karadeniz Bölgesidir. Başta Samsun olmak üzereTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri ÇorumTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri SinopTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Kastamonu çevresinde tarımı gelişmiştir.
Akdeniz bölgesinde Silifke ve Amik ovaları önemli çeltik ekim alanıdır.
Üretimimiz yeterli olmadığından ithal etmekteyiz.

Çavdar: Serin yayla iklimi ister. Yem sanayisinde kullanılır. En fazla tarımı İç Anadolu Bölgesinde gelişmiştir.
Yulaf: Besin sanayindeTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünlerihayvan yemi olarak ve yüksek alkollü içeceklerin imalinde kullanılır.Üretimde İç Anadolu İlk sıradadır.

BAKLAGİLLER

Nohut: İlk yetişme döneminde yağış ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir. Yurdumuz iklim şartları genelde nohut tarımına elverişlidir. En fazla tarımı İç Anadolu Bölgesinde yapılmaktadır. Bu bölgemizi Akdeniz ve Ege Bölgeleri takip etmektedir.

Mercimek: Kuraklığa dayanıklı olduğu için en fazla tarımı G. Doğu Anadolu Bölgesinde gelişmiştir. Mercimek üretimimizin yarıdan fazlası bu bölgeden karşılanır (kırmızı mercimek). Üretimde ikinci bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir(yeşil mercimek).
Fasulye: Yurdumuzda sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilir. Üretimde en büyük paya sahip bölgemiz İç Anadolu’dur.

SANAYİ BİTKİLERİ

1-Tütün: Kıraç arazilerde yetişebilir. İlk yetişme döneminde su ister. Daha sonra mutlaka kuraklık olmalı. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir

. Ancak kaliteli tütün yetiştirilmesi amacıyla ekim alanları devlet tarafından sınırlandırılmıştır.
Üretimde 1. Ege Bölgesidir ( ManisaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri İzmirTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri AydınTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri MuğlaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Denizli ve Uşak çevresi).
2. G.Doğu Anadolu Bölgesi 3.Karadeniz Bölgesidir.
2-Şeker Pancarı: Yurdumuzda tarımı 1925 yılında Uşak’ta başlamıştır (ilk fabrika Uşak’ta 1926 yılında kuruldu). Bugün fabrikaların kurulduğu her yerde tarımı yapılmaktadır. Belirli iklim ve toprak isteği yoktur. Sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilir. Üretimde 1. İç Anadolu Bölgesidir.

**Ş.pancarı tarladan söküldükten sonra kısa bir süre sonra işlenmesi gerektiğinden tarımı fabrikalar çevresinde yapılır. Ayrıca pancar küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için buralarda besi hayvancılığı da gelişmiştir.

***Kıyı bölgelerimizde tarımı yapılmaz. Sebebi buralarda daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik verilmesidir.

Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri 

3-Pamuk: Alüvyal toprakları sever. Ayrıca yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar. Yetişme döneminde bol suTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri hasat döneminde kuraklık gerekir. Üretimde 1.Güneydoğu Anadolu Bölgesir(En fazla Ş.Urfa Çevresi). Gap ile birlikte tarımı hızla gelişmektedir.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 2080×1544.

Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
2.Ege Bölgesi (kıyıdaki bütün çöküntü ovalarında)Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri 3.Akdeniz Bölgesi (başta Adana olmak üzere HatayTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri İçelTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Antalya Çevresi)Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Ayrıca Marmara Bölgesinde BalıkesirTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Bursa ve Çanakkale çevresi ile Doğu Anadolu Bölgesinde etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda tarımı yapılır (Elazığ ve Iğdır çevresi).

Çay: Tropikal iklim bitkisidir. Bol ve düzenli yağış ister. Bulutlu gün sayısı fazla olmalıdır. Kışlar ılık geçmelidir.

Yurdumuzda en iyi yetişme şartlarını Doğu Karadeniz Bölümünde bulmuştur. Bugün Rize başta olmak üzere Ordu’dan Gürcistan sınırına kadar olan kıyı kesimde tarımı yapılmaktadır. Yurdumuzda çay tarımı Cumhuriyetin ilanından sonra başlamıştır (1924). Çay tarımının tamamı Karadeniz bölgesindedir.

Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri

5-Zeytin:
 Akdeniz iklim bitkisidir. Ancak Akdeniz Bölgesinde tarımı fazla gelişmemiştir. Daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik tanınmasından dolayı. Bugün üretimde;

1. Ege Bölgesi (Kıyı Ege Bölümündeki ova ve kenarlarındaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri ManisaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri AydınTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri İzmirTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Muğla Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Denizli çevresi).

2. Marmara Bölgesi-Güney Marmara kıyıları (en kaliteli sofralık zeytin bu bölgeden Gemlik çevresinden elde edilir).

3. Akdeniz Bölgesi (Antalya çevresi en fazla).
-Ayrıca Doğu Karadeniz’de Çoruh vadi oluğunda (Artvin) ve G-doğu Anadolu –Bölgesi’nde G.Antep çevresinde tarımı yapılır.
-Zeytinin devirli üretim özelliğinden dolayı; üretim bir yıl fazla Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri bir yıl azdır.
-Dünya zeytin üretiminde İtalya Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri İspanya ve -Yunanistan’dan sonra 4. sıradayız.

6-Ayçiçeği:
 İlk yetişme döneminde su Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri hasat döneminde kuraklık ister. Bundan dolayı Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı yapılır. Üretimde 1. Marmara Bölgesi (Ergene Bölümü). 2. Karadeniz Bölgesi (Orta Karadeniz) 3. İç Anadolu Bölgesi’dir.


7-Haşhaş: 
Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ancak uyuşturucu elde edildiği için üretimi devlet kontrolündedir. Bugün başta Afyon olmak üzere KütahyaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri UşakTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri DenizliTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri BurdurTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri IspartaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Konya çevresinde tarımı yapılır. Gıda sanayisinde ve tıpta narkoz
yapımında kullanılır. Bu üretimin büyük bir bölümü Ege Bölgesinden elde edilir.

Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri

8-Anason:Alkollü içeceklere koku vermek amacıyla ve bitkisel çay olarak kullanılır.Üretim alanları ise MarmaraTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım ÜrünleriEge ve Akdeniz’dir.

9-Keten-Kenevir:
Genelde ikisi bir anılmaktadır.

Keten:
Tohumları boya sanayinde kullanılır.
(bezir yağı elde edilir)Liflerinden kot ve keten kumaşı yapımında kullanılır.Tamamına yakını Marmara Bölgesinde üretilir.

Kenevir
:
Lifleri ketene göre daha kaba olan bu bitki çuvalTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleripaspas halat yapımında kullanılır.ayrıca bir türünden (hint keneviri)uyuş-turucu elde edildiği için üretimi devlet kontrolün dedir.Üretimin tamamına yakını Batı Karadeniz Bölümünden elde edilir.

10-Soya Fasulyesi:
Önceleri daha çok Doğu Karadeniz’de Ordu-Giresun çevresinde tarımı yapılırdı. 1982 yılından sonra yağ sanayisinde kullanılmaya başlanılınca tarımı Akdeniz Bölgesinde hızla gelişmiştir. Kısa sürede geliştiği için bölgede ikinci ürün olarak yetiştirilir. Adana başta olmak üzere İçelTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Hatay çevresinde tarımı gelişmiştir. Türkiye üretiminin yaklaşık % 90’ını Akdeniz Bölgesi karşılar.

11-Susam:
Sıcak iklim bitkisidir. Yurdumuzda başta G.Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Akdeniz ve Ege Bölgelerinde tarımı yapılır Yağ elde edilir. Ayrıca helva yapımında kullanılır.

Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri

DİĞER TARIM ÜRÜNLERİ

Yer Fıstığı: Akdeniz iklim şartlarında iyi yetişmektedir. En fazla tarımı Akdeniz bölgesinde Adana çevresinde gelişmiştir(%91). Ayrıca G.Doğu Anadolu Bölgesinin batısındaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Ege Bölgesi’nde Muğla Manisa ve Aydın çevresiTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri G. Marmara Bölümü’nde BalıkesirTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Çanakkale çevresinde tarımı yapılır. Çerez olarak tüketildiği gibi yağ da elde edilir.

Üzüm: Kışın –40ºC ye kadar dayanabilir. Bundan dolayı meyveler içinde yetişme alanı en geniş olanıdır.
Üzüm üretiminde başta Ege Bölgesi (ManisaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri İzmirTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Denizli ) gelir. 2. G.Doğu Anadolu Bölgesidir. 3. İç Anadolu Bölgesidir.
Dünya kuru üzüm üretimde birinciyiz ve ihracat yapmaktayız.En az üretim Karadeniz’de yapılır.

İncir:
Akdeniz iklim bitkisidir. Kış ılıklığı ister ve yaz kuraklığı ister. En fazla tarımı Ege Bölgesi’nde gelişmiştir (Başta Aydın gelir.) Üretimin %80 i bu bölgeden karşılanır. Ayrıca Akdeniz BölgesiTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri G. Marmara ve G.Doğu Anadolu Bölgesinin batısında tarımı yapılabilir.
Türkiye Dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alır ve önemli ihracat ürünümüzdür.

Fındık:
 Anavatanı Türkiye’dir. En iyi yetişme şartları Karadeniz iklim bölgesidir. Yurdumuz üretiminin %80’ini Karadeniz bölgesi karşılar.

En fazla Ordu- Giresun olmak üzere Karadeniz kıyılarında tarımı yapılmaktadır. Ayrıca Marmara Bölgesinde Sakarya çevresinde tarımı yapılır. Türkiye dünya fındık üretiminde ve ihracatında ilk
sırada yer alır (%60-70).

Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri

Turunçgiller(Narenciye):
 Tropikal iklim bitkisidir. Yurdumuzda tarımı en fazla Akdeniz Bölgesinde gelişmiştir (%88) Antalya başta olmak üzere bütün Akdeniz kıyılarında tarımı yapılabilmektedir.

Ayrıca Ege Bölgesinde İzmir’e kadar olan güney kıyılarındaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri G.Marmara Bölümünün soğuktan korunmuş kıyılarındaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Doğu Karadeniz Bölümünde Rize çevresinde ve G.Doğu Anadolu Bölgesinin batısında tarımı yapılmaktadır.

Muz:
Tropikal iklim bitkisidir. Yurdumuzda Akdeniz Kıyılarında tarımı yapılabilmektedir. Bugün tarımı daha çok Alanya – Anamur arasında gelişmiştir.

Elma:
Üzümden sonra yetişme alanı en geniş olan meyvedir.(üzümden sonra soğuğa en dayanıklı bitkidir) Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. NiğdeTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri NevşehirTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri AmasyaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
TokatTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri KastamonuTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri BursaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri BurdurTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
IspartaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Antalya önemli elma üretim
merkezlerimizdir.Bölge olarak İç Anadolu ve AkdenizTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri üretimin büyük bölümünü karşılar.

Antepfıstığı
:En iyi yetişme şartlarını G.Doğu Anadolu Bölgesinde bulmuştur (% 90). Başta Ş.Urfa ve G.Antep gelir. Ayrıca Akdeniz ve Ege Bölgelerinde çitlembik ağaçlarının aşılanması ile de tarımı yapılabilmektedir. Üretim bir yıl fazla bir yıl azdır. Önemli ihracat ürünümüzdür.

Kayısı:
Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. En fazla tarımı D.Anadolu Bölgesi’nde Malatya-Elazığ çevresinde gelişmiştir.

Badem:
 Kıraç arazilerde yetişebilmektedir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilmektedir. En fazla İç Anadolu Bölgesinde Niğde –Nevşehir çevresinde gelişmiştir.

Şeftali:
Güney Marmara(özellikle Bursa çevresi) ve Kıyı Ege
Kestane:Güney Marmara ve Batı Karadeniz.

Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri

Yumrulu Bitkiler:

Patates: kumlu topraklarda iyi yetişir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. En fazla tarımı İç Anadolu Bölgesinde gelişmiştir ( Nevşehir). Ayrıca Ödemiş-İzmirTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri SakaryaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri TrabzonTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Erzurum diğer önemli patates üretim merkezlerimizdir.

Soğan-Sarımsak:
Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Bursa –Karacabey önemli soğan üretim merkezi iken Kastamonu da sarmısakta önemli merkezimizdir. Soğan-sarmısak tarımı bütün bölgelerimizde yapılabilir.

Sebzecilik: Sebzeler çok fazla su isterler. Yurdumuzda sebze yetiştiriciliği en fazla Akdeniz Bölgesinde gelişmiştir. Bu bölgeyi Ege ve Marmara Bölgeleri takip eder. En az geliştiği bölgemiz D.Anadolu bölgesidir. Sebebi yaz mevsiminin çok kısa sürmesidir. Ayrıca İç Anadolu Bölgesinde de sulama yetersizliğinden dolayı sebze tarımı gelişmemiştir.

*** Sebze tarımı seracılık faaliyetleri ile Akdeniz ve Ege Bölgelerinde bütün yıl yapılabilmektedir. Seracılığın buralarda gelişme sebepleri; kışların ılık geçmesi ve güneşli gün sayısının fazla olmasıdır.
Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri

Seracılık:
Sıcaklığı kontrol altına alarak entansif (intansif) tarım metotlarını uygulamak suretiyle mevsiminden önce veya sonra turfanda sebze-meyve üretimi yapılan faaliyettir.

Akdeniz(Antal-
ya Bölümü ve Mersin çevresi)Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım ÜrünleriKıyı EgeTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım ÜrünleriGüney Marmara(YalovaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım ÜrünleriBursa Çevresi)

Gül ve Çiçekçilik
:%90’dan fazlası Isparta çevresinde yapılır.Çiçekçilik özellikle seralarda Antalya’da ve Yalovada yetiştirilir.

İHRAC ETTİĞİMİZ TARIM ÜRÜNLERİ
– FındıkTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
– AntepfıstığıTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
– PamukTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
– TütünTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
– K.ÜzümTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
– K.İncirTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
– K.KayısıTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
– Haşhaş gibi.
– Zeytin

İTHAL ETTİĞİMİZ TARIM ÜRÜNLERİ:
– PirinçTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
– KahveTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
– KakaoTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
– MuzTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
– KiviTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
– AnanasTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
– Hindistan ceviziTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri
– Hurmadır.

Akdeniz bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri

Tarım
Yazların uzun ve sıcakTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri kışların ılık geçmesi nedeniyle yılda 2Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri 3 kez tarımsal ürün alınır. Yaz kuraklığının tarımı olumsuz etkilemesi sulamayı zorunlu kılmıştır. Kışların ılık geçmesi ve güneşlenme süresinin uzunluğu seracılık faaliyetlerini geliştirmiştir. Bölgede ekonomik değeri yüksek olan ve ihraç edilen tarım ürünlerinin yetiştirilmesi tercih edilir.

UYARI : Antalya Bölümü’nde kalkerli arazinin yaygınlığı ve yaz kuraklığının belirginliği tarımı olumsuz yönde etkiler.

Tarım Ürünleri
Kıyı Bölgesi Tarım Ürünleri
Kış ılıklığına bağlı olarak turunçgil ve muz üretimi yapılır. Muzun %100’üTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri turunçgillerin % 88’i bu bölgede üretilir. Ayrıca Türkiye pamuk üretiminin % 35’iTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri sebzenin % 26’sıTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri yerfıstığının % 88’i anasonun % 65’i ve susamın % 80’i bu bölgeden sağlanmaktadır.

Göller Yöresi Tarım Ürünleri
Burada yetiştirilen ürünler kıyı kesiminden farklılaşır. TahılTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri haşhaşTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri anasonTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri şeker pancarıTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri gül ve tütün yetiştirilir.

Ege bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri

Tütün : Türkiye tütün üretiminin % 50’sini bu bölge karşılar. Tüm kıyı ovalarında ekimi yapılan ve yurt dışına ihraç edilen tütün en çok Bakırçay Ovası’nda yetiştirilir.

Zeytin : Akdeniz ikliminin tanıtıcı kültür bitkisi olan zeytin en çok Ege Bölgesi’nde yetiştirilir. Türkiye üretiminin % 48’ini Ege Bölgesi sağlar. Edremit – Ayvalık Yöresi başta olmak üzere tüm kıyı kesiminde ve yer yer 100 km içerilere kadar zeytin yetiştirilir.

Üzüm : Türkiye’de üzüm üretiminin % 40’ını sağlayan bölge 1. sırada yer alır. Kurutularak ihraç edilen çekirdeksiz üzümün tamamını Ege Bölgesi üretir. Başta Gediz Ovası olmak üzere Büyük ve Küçük Menderes ovalarında yetiştirilir.

İncir : Kış ılıklığı isteyen ve Akdeniz iklimine uyumlu olan incirin %82’si bu bölgede yetiştirilir. Büyük MenderesTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Küçük Menderes ve Gediz ovalarında incir üretimi yoğunlaşır. Kurutularak yurt dışına ihraç edilen incirin en çok yetiştirildiği yer ise Aydın’dır.

Pamuk : Akdeniz iklimine uyumlu olduğundan kıyı ovalarında ekimi yapılır. Büyük Menderes ve Gediz ovalarında üretimi yoğunlaşır. Türkiye üretiminin % 42’sini sağlayan Ege Bölgesi üretimde ilk sırayı alır.

Turunçgiller : Akdeniz iklimine uyumlu olan ve kış ılıklığı isteyen turunçgil üretimiTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri İzmir’in güneyindeki kıyı ovalarında yapılrı. Türkiye üretiminin %10’unu sağlayan bölgeTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Akdeniz Bölgesi’nden sonra 2. sırayı alır.

Pirinç : Çöküntü ovalarında ekimi yoğunlaşır.

Sebze : Bölgenin sebze üretiminde önemli bir yeri vardır. DomatesTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri biberTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri patlıcanTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri patatesTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri salataTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım ÜrünlerikerevizTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri pırasaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri başlıcalarıdır.

Meyve : Bölge kendine özgü meyve üretimi ile diğer bölgelerden ayrılır. İncirTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri turunçgil ve üzümün yanı sıra elma ve kiraz üretimi de önem taşır.

İç Batı Anadolu Bölümü’nün Başlıca Tarım Ürünleri

Haşhaş : Tohumundan yağ ve kozasından morfin yapımında kullanılan afyon sakızının elde edildiği bir bitkidir. Bu nedenle ekimi devlet kontrolünde yapılır. Türkiye üretiminin %90’ını Ege Bölgesi karşılar. Afyonkarahisar çevresinde ekimi yoğunlaşır.

Tahıllar : Bölgede üretilen tahıl ülke üretiminin % 10’a yakın bölümünü karşılar. Tahıllardan buğday ve arpaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri AfyonTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri KütahyaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Denizli ve Uşak’ta üretilir.

Şekerpancarı : Önemli bir endüstri bitkisi olan şekerpancarı AfyonTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Kütahya ve Denizli’de üretilir.

Ayçiçeği : Denizel etkilerin sokulmadığı İç Batı Anadolu’da sulanabilen alanlarda yetişir.

Baklagiller : UşakTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri bölgede nohut üretiminin en fazla yapıldığı yerdir.

Marmara bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri

Buğday : Trakya’da Ergene Bölümü’nde yoğun olarak yetiştirilir. BölgeTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri üretimde İç Anadolu’dan sonar 2. sırada yer alır.

Ayçiçeği : Tohumlarından yağ elde etmek için yetiştirilir. Türkiye üretiminin % 80 ini bu bölge karşılar. Ergene ve Güney Marmara Bölümleri’nde ekimi yoğunlaşır.

Şekerpancarı : TrakyaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Güney Marmara ve Adapazarı ovalarında ekim yapılır. 

Tütün : BölgeTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Türkiye üretiminde 3. sırayı alır. BursaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri BalıkesirTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Adapazarı’nda ekimi yoğunlaşır.

Mısır : BölgeTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri üretimde Karadeniz’den sonra 2. sırayı alır. Adapazarı ve Bursa önemli ekim alanlarıdır.

Pirinç : Meriç ovalarında ekimi yoğunlaşır. Edirne bölge üretiminde ilk sırayı alır.

Şerbetçi otu : Bira sanayinde tad ve koku verici olarak kullanılır. Bilecik Yöresi’nde ekimi yapılır.

Zeytin : Güney Marmara Bölümü’nde Gemlik ve Mudanya Yöresi’nde üretimi yoğunlaşır. BölgeTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleriüretimde Ege’den sonar 2. sırayı alır. İri kalitede sofralık zeytin yetiştirilir.

Dut : Bölgede ipek böceği yetiştiriciliğine bağlı olarak dutçuluk önem taşır. BursaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri BalıkesirTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Bilecik Yöresi’nde yoğun olarak yetiştirilir.

Meyve : Bursa Yöresi’nde yoğun olarak yetiştirilir. ŞeftaliTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri kirazTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri çilekTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri kestane ve üzüm başlıcalarıdır.

Sebze : Bursa ve Adapazarı ovalarında yoğun olarak yetiştirilir. DomatesTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri patatesTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri sarımsakTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri soğanTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri patlıcanTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri kabakTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri biber başlıcalarıdır.

Karadeniz bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri

MISIR
ÇELTİK (PİRİNÇ)
TÜTÜN
ÇAY
AYÇİÇEĞİ
FINDIK
TURUNÇGİLLER (Narenciye) (Portakal Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri mandalinaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri limon Türkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri greyfurt ve turunç)
PATATES
SOĞAN-SARMISAK


Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri

Tarım Ürünleri 

Buğday : Bölgedeki tarım alanlarının yarısından fazlasında buğday ekilir. En fazla ekim alanına sahip Şanlıurfa’yı Diyarbakır izler. 

Arpa : Bölgede yetiştirilen diğer önemli tahıl olan arpaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri en fazla ŞanlıurfaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Siirt ve Adıyaman’da yetiştirilir.

Pamuk : Bölgede en fazla ekilen endüstri bitkileri arasında yer alan pamukTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri halen sulanmakta olan Akçakale ve Gaziantep’te yetiştirilir.

Kırmız Mercimek : Kuraklığa dayanıklı bir baklagildir. Türkiye üretiminin tamamına yakınını bu bölge sağlar. En çok Şanlıurfa ve Gaziantep’te yetiştirilir.

Susam : Az bir alanda ekimi yapılmaktadır. Ancak üretimi bölge için önem taşır.

Çeltik : Siverek’te yetiştirilmektedir.

Antep Fıstığı : Bölgenin karakteristik ürünüdür. Üretimin % 90’ı bu bölgede gerçekleşir.

Üzüm : Özellikle Gaziantep çevresinde bağcılık gelişmiştir. Üretilen üzüm yaş olarak tüketilmesinin yanı sıra pekmezTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri pestil ya da içki yapımında kullanılır.

Zeytin : Akdeniz ikliminin etkileri görülen Gaziantep yöresinde Kilis ve Islahiye çevresinde yetiştirilir.

Tütün : Sulama ile birlikte ekim alanları genişlemektedir. Üretimde Adıyaman ve Batman önde gelir.

Sebze : Sulanabilen alanlarda domatesTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri biberTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri patlıcan gibi çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir.

Meyve : Bölgenin karpuz üretiminde ayrı bir yeri vardır. Özellikle Diyarbakır çevresinde ağırlığı 20 kg’ı aşan karpuz yetiştirilmektedir. 

Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri

Pamuk : Iğdır ve Malatya ovalarında yetiştirilir.

Tütün : MuşTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Bitlis ve Malatya’da ekimi yapılır.

Tahıllar : Buğday MalatyaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri ElazığTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Erzurum-Pasinler ve Horasan ovalarında yetiştirilir. Buğdaya göre daha az sıcaklık isteyen arpa ise Kuzeydoğu Anadolu platolarında yetiştirilir.

Şekerpancarı : Sulanabilen tarım alanlarında yetiştirilir.

Sebze : Lahana ve patates Erzurum-Pasinler ve Horasan ovalarında yetiştirilir.

Meyve : Kayısı yoğun olarak Malatya’da sulanabilen alanlardaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri özellikle Fırat ve Tohma kıyılarında yetiştirilir. Ayrıca MalatyaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri Elazığ ve Erzincan’da dut üretimi yapılır. Akarsu boylarında elma bahçeleri bulunur.

İç Anadolu bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri

BuğdayTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri arpaTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri çavdarTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri şeker pancarıTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri patatesTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri yeşil mercimekTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri nohutTürkiyede Bölgelere Göre Hangi Tarım Ürünleri Yetişir? Türkiyedeki Tarım Ürünleri armut ve elmanın en fazla yetiştirildiği bölgedir.

Sponsorlu Bağlantılar

1 Yorum

Cevap Ver