Türklerin islam medeniyetine katkıda bulundukları alanlar (kısaca özet)

Türkler İslam medeniyetine hangi alanlarda katkıda bulunmuştur?

Türkler özellikle onuncu yüzyıldan itibaren dil ve edebiyatta önemli ve kalıcı eserler vermişlerdir. Yusuf Has Hacip’in “Kutadgu Bilig”i Kaşgarlı Mahmut’un “Divanü Lügati’t Türk”ü Ali Şir Nevai’nin “Muhakemetü’l Lügateyn”i ve Edip Ahmet Yükneki’nin “Atabetü’l-Hakayık”ı Türklerin İslam medeniyetine dil ve edebiyat alanındaki katkılarındandır.

Sponsorlu Bağlantılar

Ayrıca Türkler bir çok alanda İslam medeniyetine katkıda bulunmuştur. Bunlardan bazıları; mimari, hüsn-ü hat, tezhip, minyatürdür. Türkler ebru, ciltçilik, kâğıt oymacılığı, çinicilik gibi sanat dallarıyla da uğraşmışlar ve bu alanlar
da eşsiz eserler vererek İslam medeniyetine katkıda bulunmuşlardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver