Türk Halkbilimi Bölümü Meslek Rehberi 2013-2014 Ygs Lys Başarı Sırası, İş Olanakları, Kaç Puan Gerekir, Geleceği Tercih Edilir Mi, İş Bulma Durumu

Türk Halkbilimi Nedir, Türk Halkbilimi Ne İş Yapar, Türk Halkbilimi Maaşları,Türk Halkbilimi İş İmkanları, Türk Halkbilimi İş Çalışma Alanları, Türk Halkbilimi Mesleği Hakkında Bilgiler, Türk Halkbilimi Bölümünün Geleceği, Türk Halkbilimi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Türk Halkbilimi Bölümü Tercih Edilir mi, Türk Halkbilimi Tanıtımı, Türk Halkbilimi Kazanç Durumu,Meslek Rehberi, Türk Halkbilimi Mezunları Ne İş Yaparlar,Türk Halkbilimi Bölümü İş Olanakları, Türk Halkbilimi Mezun Olduktan Sonra İş İmkanı Nerede Çalışırlar, Türk Halkbilimi İş Bulma Durumu, Türk Halkbilimi İş Çalışma Alanları, Türk Halkbilimi İş İmkanları, Türk Halkbilimi Maaşları, Türk Halkbilimi Mesleği Hakkında Bilgiler, Türk Halkbilimi Ne İş Yapar, Türk Halkbilimi Nedir

 

 

Üniversite sınavına hazırlanan ve Türk Halkbilimi bölümünü seçecek adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte Türk Halkbilimi Bölümü –  Mesleği hakkında bilgiler :

Sponsorlu Bağlantılar

Türk Halkbilimi Bölümü Tanıtımı

Halk edebiyatı, halk müziği ve oyunları, gelenek, görenek ve inançlar, el sanatları, halk bilgisi gibi temel araştırma alanlarında Türk kültürünün geleneksel biçimleri ve bunların değişim süreçleri ile kültür içindeki rol ve etkileri araştırmak , teknolojik değişmelerin getirdiği sonuçlarla ortadan kalkan halk kültürü ürünlerini tespit ederek incelemek ve halkbiliminin kültür içindeki öneminin kavranmasını ve alanla ilgili daha fazla çalışılmasını sağlayacak girişimler başlatmak amacıyla eğitim veren bir bölümdür.

Çalışma Alanları :

Dilin bir araç olarak kullanıldığı sözel anlatımlar, geleneksel gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, festivaller ve ritüeller doğa ve evrenle ilgili uygulamalar, el sanatları geleneği şeklinde beş alt başlık altında toplanmaktadır. Bu öğelerin araştırıldığı, derlendiği, arşiv ve dokümantasyon merkezlerinde, müzelerde, öğretim kurumlarında ders olarak okutulması halinde eğitim kurumlarında, kitle iletişim araçlarında çalışabilirler.

Özel eğitim kurumlarında ve devlete ait bütün eğitim kurumlarında halkbilimi öğretmenliği, medyada somut olmayan kültürel miras program yapımcılığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde halkbilimi açık hava müze uzmanlığı ve folklor araştırmacılığı, turizm alanında kültürel animasyon tasarımcılığı, özel sektör tarafından kurulacak kültür merkezlerinde somut olmayan kültürel miras bölümü yöneticiliği yapabilirler. Birçok uygulamalı halkbilimi alanında, halkbilimi  eğitimi almış kişilere yeni çalışma alanları açılması sonucunu hazırlayacağı da varsayıldığında, Türk Halkbilimi bölümünden mezun olan öğrencilerin çok  farklı eğitim, kültür ve turizm alanlarında  iş bulmaları ve iş kurmaları mümkün olabilecektir.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu :

Somut olmayan kültürel mirasın ilkokuldan başlayarak bütün eğitim kurumlarında ders olarak okutulmasının planlanması, ilkokuldan liseye kadar bütün ilk ve orta öğretim kurumlarında halkbiliminin ders olarak okutulması anlamına gelmektedir. Türkiye’nin ilk ve orta öğretim kurumlarında somut olmayan kültürel miras konulu bir ders açılması durumunda, ders kitabından, yardımcı kaynaklarına ve diğer eğitim araç gereçlerinden öğretmenine kadar geniş bir alanda bu kararın yansımaları olacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Tarihe, sanata, edebiyata ve Türk gelenek ve göreneklerine merak duyması
Türk tarihine ilgi duyması
Eski eser ve müzelerle ilgilenmesi
Genel kültür seviyesinin yüksek olması
Sözel yeteneğinin güçlü olması gerekir.

  • Meslek Rehberi
  • Türk Halkbilimi Bölümü Iş Olanakları
  • Türk Halkbilimi Bölümü Tercih Edilir Mi
  • Türk Halkbilimi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı
  • Türk Halkbilimi Bölümünün Geleceği
  • Türk Halkbilimi Iş Bulma Durumu
  • Türk Halkbilimi Iş Çalışma Alanları
  • Türk Halkbilimi Iş Imkanları
  • Türk Halkbilimi Kazanç Durumu
  • Türk Halkbilimi Maaşları
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver