Türk gelenek ve görenekleri nelerdir kısaca

Konu ile alakalı etiketler: gelenek ve göreneklerimiz nelerdir, gelenek ve göreneklerimiz vikipedi, türk gelenek ve göreneklerimiz nelerdir,  türk gelenek ve görenekleri, gelenek göreneklerimiz nelerdir, geleneklerimiz ve göreneklerimiz, gelenek ve görenek nedir, , geleneklerimiz ve göreneklerimiz nelerdir, göreneklerimiz nelerdir, türkiyenin gelenekleri, türk gelenekleri nelerdir, gelenek ve göreneklerimiz nedir, gelenek ve görenekler nelerdir, türkiyenin gelenek ve görenekleri, türkiyedeki gelenekler, türk gelenek ve göreneklerimiz, türk gelenekleri ve görenekleri nelerdir, gelenek görenekler nelerdir, türkiyenin gelenek ve göreneklerimiz nelerdir, türk gelenekleri, geleneklerimiz ve göreneklerimiz vikipedi, türkiye gelenekleri, geleneklerimiz nelerdir, 

 

Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? – Türkiye’ de Gelenek ve Görenekler

Sponsorlu Bağlantılar

TÜRKiYE’DE DİNİ BAYRAM GELENEKLERi:
Türkiye’de resmi olarakta kutlanan iki tane dini bayram vardır. Kurban Bayramı ve Şeker (Ramazan) Bayramı.Kurban Bayramı dört gün Şeker(Ramazan)bayramı ise üç gün sürer ve bu bayramların Türk halkının yaşamında özel bir yeri ve anlamı vardır.
Bayramların kutlanması her bölgede farklı olabilir.Ancak temelde kutlamalar bir birine çok benzer.
.Bayramlarda hazırlıklar bir iki hafta önceden ”genel bayram temizliği” ile başlar. Bayram için yiyecek ve giyecek listesi yapılır.Alışveriş listesinde bayram şekeri ve kolonyası mutlaka yer alır. Özellikle çocuklara bayramlık elbise ve ayakkabı almak için zengin- fakir herkes özel çaba gösterir. ”Kurban Bayramı ” listesinde ise farkli olarak bir de KURBANLIK bulunur.

Bayramlar öncesinde kandil geceleri lokma yapılarak komşularaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler mahalle çocuklarınaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler yakınlara dağıtılır. Aynı gece Kuran okunarak ölüler için dua edilir. 
Her iki bayramında bir önceki gününe Arife günü denir .Arife günü mezarlıklar ziyaret edilir ve bayram yemekleri hazırlanır.. Bayram yemekleri de bölgeler göre ve bayramın türüne göre farklılık gösterir. Elbette Kurban Bayramının ana menüsü kurban etinden oluşur. Bunun yanı sıra Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler börekler açılır dolmalar sarmalar yapılır Ancak her iki bayramında vazgeçilmez menüsünde baklava vardır.. Arife gecesi ailenin tüm bireyleri yıkanır. Bayram sabahı erkenden kalkılır. Herkes en yeni bayramlık giysilerini giyer. Erkekler bayram namazına giderlerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kadınlar gerekli yemek ve sofra hazırlıklarını yaparlar.
Bayram namazı sonrasında erkekler toplu olarak mezarlıklara giderler. Orada hem kendi yakınlarına hem de tüm ölülere dualar yapılır. Ardından eve gelinir. Sofraya hep beraber oturularak bayram yemeği yenir. Yemekten sonra eller yıkanırGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklerailede en büyükten başlayarak bayramlaşma yapılır .Büyüklerin elleri öpülür. Büyükler de küçüklere para vererek sevindirirler.. Kurban Bayramında genellikle hafif bir kahvaltıdan sonra Kurban kesme işiyle ilgilenilir ve öğlen yemeğine kurban eti pişirilir.. Sonra komşularGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler akrabalar Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler dostlar gezilerek bayramları kutlanır. Bayram ziyaretine gelenlere kolonyaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklerşeker Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler çikolataGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler baklava Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler bayram kahvesi (Kurban Bayramı ise kurban eti) ikram edilir.
Bazı yerlerde ”bayram şenliklerinin” yapıldığı Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler salıncaklarin kurulduğu Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler çeşitli oyunların ve atraksiyonların olduğu ‘’şenlik alanları’’vardır. Gençler ve çocuklar buralarda toplanarak gönüllerince eğlenirler.
Bu ”Dini Bayramlar”ın en önemli özellikleri :Bayramlarda insanlar bir araya gelir Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler eş-dost-akrabalar ziyaret edilirGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler küs olanlar barışır Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler fakirlere yardım edilir Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklerdostluklar gelişir ve mutluluklar Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler sevinçler paylaşılır.
Keşke insanlar 3-4 günlük bu bayramları tatil olarak görmese de geleneklerimiz gelecek kuşaklara da aktarılabilse!

EVLENME ADETLERİ 

Birleşmiş Milletler Nüfus Komisyonu’na göre “Erkek ve kadının kanuni birleşmesinden doğan müesseseye evlilik” denir. (SERPER. S. 149) 
Evlilik insan gruplarının yaşantıları boyunca uyguladıkları ve geliştirdikleri sosyal öğelerle yüklü bir kavramdır. Kültürler arası farklılık göstermesi sosyal öğelerin değişik kültürler içinde oluşması ve farklı değer yargılarıyla yüklü olmasıyla açıklanabilir. Toplumlar kimin kiminleGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kaç eşle ve hangi koşullar altında evlenebileceğine dair bir takım kurallar yaratmışlardır. Çok değişik uygulamalar olmakla beraber evlilikGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler esas itibariyle toplum tarafından onanan kadın ve erkek ya da kadınlar ve erkekler arasında yaratılan bir ilişki türünü karakterize etmektedir. İlişkinin belirli kalıplar içinde gerçekleşmesi de evliliğin sosyal bir kurum olarak ele alınıp incelenmesine olanak vermektedir. Aile birliği sürekliliğini evlilik kurumuyla sağlar. Başka bir deyişle evlenme olgusu aileyi oluşturan toplumsal ilişkileri belirli kalıplar içine yerleştiren bir sözleşmedir…
Anadolu’nun her tarafında evlenmenin yapılabilmesi içinGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler bu olay öncesi bir takım hazırlık ve aşamaların birbiri arkasına yapılması ve izlenmesi gerekir. Bu nedenle halk (ister köy-geleneksel topluluklarında olsunGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ister şehir ve kasabaların geleneksel sınıflarında olsun) bu aşamaları işaretleyen bir takım kaideleri (görenekleri) ve seremonileri uygulamak zorundadır. Evlenme ile ilgili göreneklerin çoğu söz konusu toplumlardaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kuşaktan kuşağa geçmiş binaenaleyh gelenekleşmiş olupGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler bunların yanı sıra yapıla gelmekte olan seremoniler de birtakım inançlar ve pratiklerden ibarettir. Ancak çok eski zamandan beri uygulanan ve bugün artık Türkiye Türk topluluğunun malıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kültürünün bir parçası haline gelmiş olan “Evlenme görenekleri ve seremonilerinin batılılaşma süresi sonunda gittikçe değişmekte oldukları da bir gerçektir. Söz konusu görenekler ve seremoniler sıra ile ilkten sona doğru ana hatları şu aşamalara göre uygulanır: Evlenme arzusunu belirtmeGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler evlenme çağıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklergörücü gezmek (dünürcülük)Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler söz kesimiGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler başlıkGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler nişanGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler evlenme ve düğün. (ERDENTUĞ. S.213)

Evlenme İsteğini Belirtme : 
Önceki yıllardaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kız ve erkeğin aile içinde evlenme isteklerini açıkça belli etmeleri imkansızdı. Kız ve erkeklerin eşlerini seçme hakkıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ancak anne – baba ve akrabalara tanınan haktı. Günümüzde ise artık çoğunlukla gençler evlenmek istedikleri kişileri kendileri seçme hakkına sahiptir.

Evlilik Çağı ve Yaşı : 
Geleneksel kesimde kızın ve erkeğin evlenme çağına geldiklerini belirleyen bir takım ölçütler vardır. Bunların başında buluğa erme gelir. Ülkemizde buluğ çağı 10-14 yaşları arasında başlar. Gerek kızdaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler gerek erkekte görülen bir takım biyolojik ve fizyolojik gelişmeler buluğ çağının belirtileridir. Annelik ve babalık için gerekli olan bu gelişmelerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler onların biyolojik ve sosyo-kültürel kişiliklerini geliştiren önemli belirtilerdir. Bu belirtilerle kişisel sorumluluklar da başlar. Kızlar bu aşamada üyesi bulundukları ailenin ekonomikGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler toplumsal ve kültürel etkinliklerine katılırlar. Aynı durum erkek çocukları için de söz konusudur.
Erkek çocuk daGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler aile içerisindeGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler gerek cinsininGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler gerekse yaşının gerektirdiği etkinliklere katılarakGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler geleneklerinin öngördüğü tavrını almaya çalışır.
Kızın ergin yaşa girmesi; ev işlerine katılmasıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler aile ve grup içerisinde genç kızlık çağının gerektirdiği role bürünmesi ve karşı cinsle ilgilenmesiyle evlenecek duruma geldiğini göstermektedir. Erkek çocuğunsaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler aynı biçimde toplumsal rolüne bürünmesiGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklerevin ekonomisine katkıda bulunmasıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler askerliğini yapması ve iş sahibi olmasıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler evlenmesi için gerekli ve geçerli sayılan ölçütlerdir.
Öte yandan evlenme işinde bir de “sıra gözetimi” vardır. Bu konuda ağabeylerin ve ablaların daha önce evlenmelerine dikkat edilir. Ancak küçük kızın evlendirilmesindeGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler büyük kızın ya da kızların henüz evlenmemiş olmaları önemli bir engel sayılmamaktadır. Özellikle son yıllarda bu gibi durumlarda ağabey ve ablalardan izin istenmekteGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler evlilik ondan sonra gerçekleştirilmektedir.
Kırsal alanda evlenmeGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kentlere bakarak daha erken yaşlarda olmaktadır. Kimi yörelerde evlenmenin gerçekleşmesi için erkeğin askere gitmeden önceGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kimi yerlerde de askerden dönmüş olması şartı aranmaktadır. Genellikle kızlarla erkeklerin evlenme yaşları birbirine yakın olmaktadır.
İster kırsalGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ister kentsel kesimde olsunGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler evlenme yaşını ve zamanını ekonomik etmenlerinGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kimi sosyal olaylarınGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler göçlerinGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklerölümlerin belirlediğini de söylemek gerekir. Evlenme girişiminde bulunmada toplum kıza ve erkeğe aynı hakkı tanımamıştır. Başka bir söyleyişle erkek ve erkek ailesi bu konuda aktif bir durumdaykenGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kız ve kız ailesi pasif bir durumdadır. GirişimGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklergenellikle erkekten ve erkek ailesinden gelir.

Elenme Aşamaları 
1- GörücülükGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler Dünürcülük / Kız BakmaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler Kız İsteme
İlk aşama olan görücülükGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kız bakmaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kız aramaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kız beğenmeyi ifade eder. Kentlerde daha çok tanışıp anlaşarak evlenme yaygınkenGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler geleneksel kesimde görücülük daha yaygındır.
Oğullarını evlendirmek isteyen ailelerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ilkin akrabalarındanGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler komşularındanGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler yakın çevrelerinden başlayarak kız aramaya çıkarlar. Bu konuda kendilerine komşuları ve tanıdıkları da yardımcı olurlar.Evlenecek delikanlıya kız aramakGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kız bakmak için baş vurulan bu adete “görücülük”Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler “görücüye çıkma” gibi adlar verilir.
Erkeğin aile üyeleri akraba ve komşularından seçilen birkaç kadınınGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler beğenilen kızın evine ziyarete gitmeleriGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kızı görmeleriGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekleronu incelemeleri ve niyetlerini açığa vurmalarıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler görücülüğün kız bakma aşamasını oluşturur. Bu tür evlenmede eşlerden çokGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekleronların yakınlarının beğenisiGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler isteği ve girişimi söz konusudur. Kuşkusuz erkek de bu tercihi genellikle onaylar. (TEZCAN S.37)
Kız görmeye genellikle habersiz gidilir. Son zamanlarda aracı olarak adlandırılan kişiler kız evinin ağzını aradığı için kız evi aslında haberdardır. Kızın davranışlarına bakılarak istekli olup olmadığı anlaşılır. Kızın ikramda bulunmasıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler yanlarında oturması isteyip istemediğinin belirtisidir.
Kız evinden olumsuz cevap alınacağı sezilirse başka adaylar üzerinde durulur. Görücüye çıkmaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kız bakma Türkiye’nin değişik bölgelerinde kimi ayrıcalıklar ve yöresel özellikler göstermekle birlikte yine de bu usul ana çizgileri bakımından aynıdır.
Ancak kesin karara varmadan önce gerek oğlanGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler gerekse kız ailesi adaylar hakkında bilgi toplamaya çalışırlar. Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi kız için işgüzarGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler namusluGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler terbiyeliGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler evine ve törelerine bağlı olup olmadığı; oğlan içinse kötü alışkanlıklarının bulunupGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler bulunmadığınıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler işineGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler mesleğine bağlılığı noktalarında toplanmaktadır. Kız ve oğlan evlerinin karşılıklı olarak bir değerlendirmeye varmaları sonucundaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kız istemeyeGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler yani dünürcülük aşamasına geçilir. (ÖRNEK S:191)
Dünürcülük beğenilen kızın istenilmeye gidilmesidir. Dünürcülük genellikle erkeklerin de katılımıyla gerçekleştirilir. Dünürcü olarak kız evine sözü geçen kişiler de bulundurulur. İlk gidişte oğlan evinin bir büyüğü “Allah’ın emriGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler Peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz” diyerek niyetlerini belli eder. Kız evinden bir büyüğün “Allah yazdıysa olur” şeklindeki ifadesi kızın verileceği şeklinde yorumlanır. Genellikle ilk istenişte kız verilmez. “Kız evi naz evi”dir. Bu arada kız evinde erkek tarafının getirdiği şekerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler lokumGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler çikolata gibi yiyecekler (şirinlikGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ağız tadı vs.) yenilir. Bazı yörelerimizde Kur’an da okunur.

Türk Kültüründe Evlilik ve Evlilik Gelenekleri


Birleşmiş Milletler Nüfus Komisyonu’na göre “Erkek ve kadının kanuni birleşmesinden doğan müesseseye evlilik” denir.
 
Evlilik insan gruplarının yaşantıları boyunca uyguladıkları ve geliştirdikleri sosyal öğelerle yüklü bir kavramdır. Kültürler arası farklılık göstermesi sosyal öğelerin değişik kültürler içinde oluşması ve farklı değer yargılarıyla yüklü olmasıyla açıklanabilir. Toplumlar kimin kiminle kaç eşle ve hangi koşullar altında evlenebileceğine dair bir takım kurallar yaratmışlardır. Çok değişik uygulamalar olmakla beraber evlilik esas itibariyle toplum tarafından onanan kadın ve erkek ya da kadınlar ve erkekler arasında yaratılan bir ilişki türünü karakterize etmektedir. İlişkinin belirli kalıplar içinde gerçekleşmesi de evliliğin sosyal bir kurum olarak ele alınıp incelenmesine olanak vermektedir. Aile birliği sürekliliğini evlilik kurumuyla sağlar. Başka bir deyişle evlenme olgusu aileyi oluşturan toplumsal ilişkileri belirli kalıplar içine yerleştiren bir sözleşmedir…
Anadolu’nun her tarafında evlenmenin yapılabilmesi için bu olay öncesi bir takım hazırlık ve aşamaların birbiri arkasına yapılması ve izlenmesi gerekir. Bu nedenle halk (ister köy-geleneksel topluluklarında olsun ister şehir ve kasabaların geleneksel sınıflarında olsun) bu aşamaları işaretleyen bir takım kaideleri (görenekleri) ve seremonileri uygulamak zorundadır. Evlenme ile ilgili göreneklerin çoğu söz konusu toplumlarda kuşaktan kuşağa geçmiş binaenaleyh gelenekleşmiş olup bunların yanı sıra yapıla gelmekte olan seremoniler de birtakım inançlar ve pratiklerden ibarettir. Ancak çok eski zamandan beri uygulanan ve bugün artık Türkiye Türk topluluğunun malı kültürünün bir parçası haline gelmiş olan “Evlenme görenekleri ve seremonilerinin batılılaşma süresi sonunda gittikçe değişmekte oldukları da bir gerçektir. Söz konusu görenekler ve seremoniler sıra ile ilkten sona doğru ana hatları şu aşamalara göre uygulanır: Evlenme arzusunu belirtme evlenme çağı görücü gezmek (dünürcülük) söz kesimi başlık nişan evlenme ve düğün.

Evlenme İsteğini Belirtme : 
Önceki yıllarda kız ve erkeğin aile içinde evlenme isteklerini açıkça belli etmeleri imkansızdı. Kız ve erkeklerin eşlerini seçme hakkı ancak anne – baba ve akrabalara tanınan haktı. Günümüzde ise artık çoğunlukla gençler evlenmek istedikleri kişileri kendileri seçme hakkına sahiptir.

Evlilik Çağı ve Yaşı : 
Geleneksel kesimde kızın ve erkeğin evlenme çağına geldiklerini belirleyen bir takım ölçütler vardır. Bunların başında buluğa erme gelir. Ülkemizde buluğ çağı 10-14 yaşları arasında başlar. Gerek kızda gerek erkekte görülen bir takım biyolojik ve fizyolojik gelişmeler buluğ çağının belirtileridir. Annelik ve babalık için gerekli olan bu gelişmeler onların biyolojik ve sosyo-kültürel kişiliklerini geliştiren önemli belirtilerdir. Bu belirtilerle kişisel sorumluluklar da başlar. Kızlar bu aşamada üyesi bulundukları ailenin ekonomik toplumsal ve kültürel etkinliklerine katılırlar. Aynı durum erkek çocukları için de söz konusudur.
Erkek çocuk da aile içerisinde gerek cinsinin gerekse yaşının gerektirdiği etkinliklere katılarak geleneklerinin öngördüğü tavrını almaya çalışır.
Kızın ergin yaşa girmesi; ev işlerine katılması aile ve grup içerisinde genç kızlık çağının gerektirdiği role bürünmesi ve karşı cinsle ilgilenmesiyle evlenecek duruma geldiğini göstermektedir. Erkek çocuğunsa aynı biçimde toplumsal rolüne bürünmesi evin ekonomisine katkıda bulunması askerliğini yapması ve iş sahibi olması evlenmesi için gerekli ve geçerli sayılan ölçütlerdir.
Öte yandan evlenme işinde bir de “sıra gözetimi” vardır. Bu konuda ağabeylerin ve ablaların daha önce evlenmelerine dikkat edilir. Ancak küçük kızın evlendirilmesinde büyük kızın ya da kızların henüz evlenmemiş olmaları önemli bir engel sayılmamaktadır. Özellikle son yıllarda bu gibi durumlarda ağabey ve ablalardan izin istenmekte evlilik ondan sonra gerçekleştirilmektedir.
Kırsal alanda evlenme kentlere bakarak daha erken yaşlarda olmaktadır. Kimi yörelerde evlenmenin gerçekleşmesi için erkeğin askere gitmeden önce kimi yerlerde de askerden dönmüş olması şartı aranmaktadır. Genellikle kızlarla erkeklerin evlenme yaşları birbirine yakın olmaktadır.
İster kırsal ister kentsel kesimde olsun evlenme yaşını ve zamanını ekonomik etmenlerin kimi sosyal olayların göçlerin ölümlerin belirlediğini de söylemek gerekir. Evlenme girişiminde bulunmada toplum kıza ve erkeğe aynı hakkı tanımamıştır. Başka bir söyleyişle erkek ve erkek ailesi bu konuda aktif bir durumdayken kız ve kız ailesi pasif bir durumdadır. Girişim genellikle erkekten ve erkek ailesinden gelir.

Askerlik
Toplumumuzda gelenekselleşmiş köklü bir geçmişe sahip olan askerlik kutsal bir görev olarak değerlendirilir. Asker olmak onurlu ve erdemli bir insan olmayla özdeşleştirilir. Özellikle kırsal kesimde askerliğini yapmayan kişiler hoş karşılanmazGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler sözleri dikkate alınmaz.

Topluma bu denli önem verilen bu görevin başlangıcında ve bitişinde diğer geçiş dönemlerinde olduğu gibi çeşitli törenler yapılmaktadır. Uğurlama ve karşılama törenleri bölgesel farklılıklar göstermektedir.

Yurdumuzun her yöresinde yaygın olarak yapılan uygulamalardan biriGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler pusulası (askere çağrı mektubu) gelen gençlerin akrabaları ve arkadaşları tarafından sırayla yemeğe davet edilmelidir. Bu yemek yalnızca asker adayına verildiği gibiGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ailesiyle birlikte ağırlandığı da olmaktadır. Yemek sırası ve sonrasında eğlenceler yapılması da yaygın bir uygulamadır.

Kars’da askere gidecek kişi köy ve şehirdeki akrabalarını ziyaret edipGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler “Allahaısmarladık” demekle bu ziyaretler sırasında kendisine harçlık ve yolluk olarak hazırlanan çöreklerden verilmektedir.

Silifkenin Kırtıl köyünde ise askere gidileceği günün akşamıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler askere gidecek olanlarGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kız ve erkek arkadaşlarını eve davet ederGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler geç saatlere kadar eğlenirlerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler mengi oynanır. Askerlerin ceplerine uğur parası denilen harçlıklar konulur.

Ankara – Kızılcahamam – Verimli köyünde yaşlı erkekler ve kadınlar “Uğur parası” adı verilen parayı verirken “Benim için nöbet tutGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler buna karşılık” diyerek gencin gönlünü almaktadırlar.

Seydişehir’de uğurlama töreninde kadınlar hazırladıkları çöreği üçe bölerler. Bir parçası kurda kuşa yem olsun diye suya atılır. Bir parçası delikanlının gömleğine sarılarak sandıkta saklanır. Bir parçası da yemesi için delikanlının yolluğuna konur. Her izine geldiğinde gömleğe sarılı parçadan bir bölümü koparılarak gence yedirilir. Asker uğurlamasından sonra kadınlar bir pınarın başında toplanarak yemek yerler. Yemek yerken tahta kaşık kullanılmazGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler tahta kaşık kullanılırsa delikanlıların askerde çok dayak yiyeceğine inanılır.

Eskişehir – Seyitgazi – Şükranlı köyünde askere gidecek genç nişanlı ise nişanlı evinin odununu gitmeden önce asker adayına kestirirlerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler zorluklara alışsın diye.

Yaşamının bir bölümü ile ilgili bu denli zengin uğurlama törenlerinin yanındaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler karşılama törenleri de zengin uygulamalara sahne olmaktadır.

Silifkenin – Kırtıl köyünde asker terhis olduktan sonra kına alıp getirir. Köye geldiği günün akşamı kendisine hoşgeldine gelenlere hazırlanan kınadan yakılır. “Asker kınası” adı verilen bu kınanın yakılması uğurlu sayılır.

Askerlikle ilgili konulardan birisini de askerde yoğun özlem ve hasret duygularıyla yazılan asker mektupları oluşturur. Asker mektupları genellikle selamla başlayıpGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler durum anlatıldıktan sonra bir mani ile biter.
Mektuplarda bütün akraba ve tanıdıklara selam söylenir. İletişim araçların yaygın olmadığı dönemlerde tek iletişim yolu olan mektuplardaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler evli olan askerin baba evinde olan eşine duygularını açıkça ifade edememesiGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler mektubun başka kişilerce de okunacağı düşüncesi ile kimi zaman şifre içerikli maniler yazdığı da görülür.

Yürü mektubum yürü
Haberini al da gel
Bir iken iki olduk
Üç olduk mu sor da gel

DiyerekGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler manide çocuğu olup olmadığı üstü kapalı bir biçimde sorduğu gibi.

Durum bildiren bu tür mektuplar dışında bir de mizahi asker mektupları vardır ki bu tür mektuplar daha çok arkadaşlar arasında yazılmaktadır.

Askerliğin bitip eve dönülmesinde de büyük bir coşku yaşanırGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler eğlenceler düzenlenir. Akrabaları ve arkadaşları on onbeş gün ziyaretine gider ve bu sürede evde misafir gibi ağırlanıpGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler iş yaptırılmaz. Bazı yörelerde bu ziyaretler sırasında gence hediyeler verildiği de olur.

ANADOLU’DA ÖLÜM GELENEKLERİ


Anadolu halkının büyük bir kesimi geleneklerin etkisi altındadır. Halkımızın geleneksel yaşamını oluşturanGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ona öz ve biçim kazandıran ana davranış kalıplarının temelindeyse sayısız adetGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler inanma ve töresel işlem yatmaktadır. Gerçekleştirilen bu uygulamalar yöreden yöreye farklılık ve benzerlik göstermektedir.

Hayatın üç önemli dönemi doğum ve evlenmede olduğu gibi ölüm çevresinde de bir çok inanmaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler adetGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler töreGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler törenGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ayinGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kalıp davranışGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler işlem kümelenmektedir. Ölüm çevresinde kümelenen ve ölüyle toplum üyelerini kuşatan bu inanmalarGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler adetlerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklerişlemler törenler ve kalıp davranışlar başlıca üç grupta toplanmaktadır. Ölüm öncesiGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ölüm sırası ve ölüm sonrası şeklinde oluşan gelenekler dizisi kısaca aşağıda açıklanmaktadır.

Anadolu’da genel olarak ölüm korkusunun bilinç altındaki baskısıyla tedirgin olan halk düşüncesiGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler geleceğini bilmek isteğinin de etkisiyleGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler alışılagelmişin dışındaki birtakım davranışlarıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler araç gereçlerin şu ya da bu biçimdeki kullanışlarınıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler meteorolojik olaylarıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler hayvanların hareket ve seslerini; düşlerdeki görüntülerle hastadaki psikolojik ve fizyolojik değişiklikleri çoğu zaman ölümün bir ön belirtisi saymaktadır. Halk inanmalarında ölümü önceden haber veren belirtiler arasında hayvanlarla ilgili olanlar büyük bir yer kapsamaktadır. Hayvanların insanlarda bulunmayan kimi yetenekleriGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler sezi güçleri biçimsel özellikleriGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler uğurlu ya da uğursuz sayılmaları bu tür inanmaların oluşmasında ve evrensel bir çizgiye erişmesinde büyük bir rol oynamaktadır. EvGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ev eşyasıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler araç gereç ve yiyecek çevresinde kümelenen bir takım inanmaların temelinde de ölüm korkusu yatmaktaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler bunlar halk tarafından çoğu zaman ölümün ön belirtileri olarak nitelenmektedir. AyGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler güneş tutulmasıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler yıldız kaymasıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler şimşek çakması ve gök gürlemesi gibi olaylar da halk inanmalarında çoğu zaman ölüme yorumlanmaktadır. Bilinçaltında biçimlenen çeşitli görüntülerin simgesel bir takım çağırışımlarla da desteklenerek gerek düşü gören gerekse yakınları için bir ölüm belirtisi olarak yorumlanışı oldukça yaygındır.

Ölüm olaylarının duyurulmasının en doğal biçimi ölenin yakınlarının ağlamalarıyla olur. Olayı duyan komşular ölü evinde toplanarakGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ölünün yakınlarının acılarına ortak olmayaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekleronları avutmayaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ilk hazırlıkları yapmaya yardımcı olurlar. KöylerdeGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ilçelerde ve küçük kentlerde evden eve haberleşmenin okuyucu çıkarmanın yanı sıra en yaygın usulu sela verdirmektedir. Gazetelere ilan vermek yoluyla olayı duyurma daha çok büyük kentlerde görülmektedir. Büyük kentlerde cenaze işlerini alan ticari kuruluşlar da vardır. Bunlar defin için gerekli hazırlıkların yanı sıra ölüm ilanlarını da üzerlerine almaktadır.

Ölümden hemen sonra yapılan işlemlerin bir bölümü doğrudan doğruya cesetle ilgiliyken bir bölümü de ceset çevresinde toplanmaktadır. Ölünün öte dünyayaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler gönderilişine ön hazırlık niteliğindeki bu işlemlerin kimilerinin temelinde ölene canlı gözüyle bakmanın ve ondan korkmanın tipik belirtileri yatarken kimilerinde de hijyenik düşünceler ve dinsel gelenekler rol oynamaktadır.

Bu tür işlemlerin en çok görülenleri şunlardır. Ölünün gözleri kapatılırGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler çenesi bağlanırGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler başı kıble yönüne çevrilirGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ayakları yanyana getirilirGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler elleri yanyana ve göbek üzerine konurGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler üzerindekiler çıkartılırGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler bazı yerlerde yatağı değiştirilirGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ölünün karnına bıçakGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler demirGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler vs. metal eşya konurGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ölünün bulunduğu oda temizlenirGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ölünün bulunduğu oda aydınlatılırGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ölünün başucunda Kuran okunur.

Bahsedilen ön hazırlıktan sonra gömme için gerek dinselGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler gerek geleneksel bakımdan zorunlu olan hazırlığa geçilir. Bu hazırlık üç önemli işlemden geçmektedir. YıkamaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kefenleme ve cenaze namazıdır. Ölen biri elden geldiğince çabuk gömülmeye hazırlanır. Kişi sabahleyin ölmüşse ikindi namazınaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ikindiden sonra ölenler o gece bekletilerek sabahleyin gömülürler. Uzaktaki akrabaları için cenaze bekletilebilir.

Anadolu’da büyük bir çoğunluğun yaptığı bir uygulama da cenaze gömülmeden önce yıkanması olayıdır. Kadınları kadınGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler erkekleri erkek yıkayıcılar yıkarlar. Bu işi yapan kişiler meslekten yıkayıcılarGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler hocalarGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler tecrübeli olanlarGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler dini bütünlerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler meslekten kimse bulunmazsa ölü evinden ya da komşulardan biriGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler bazı yerlerde de vasiyet üzerine sevdiği kişiler olur.

Büyük kentlerde yıkama mezarlık gasılhanelerindeGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler köylerde ise herkesin evinin bahçesinin kuytu bir köşesinde yapılmaktadır.

Ölünün gömülmeye hazırlanışı için gerekli olan ikinci işlem ölünün kefenlenmesidir. Kefen bezinin rengi beyazdır. Kadın ve erkek de parça sayısı değişir. Bu yine Anadolu’da yaşayan halkın büyük çoğunluğu tarafından uygulanan bir gelenektir. Bunun dışında farklı gelenekler bulunmaktadır.

Üçüncü işlem de cenaze namazıdır. İslam dinine göre ölenin namazının kılınması için birtakım koşullar gerekmektedir. Cenaze namazı kılındıktan sonra tabut cemaat tarafndan mezarlığa götürülür. Ölü mezara sağ tarafı üzerine kıble doğrultusunda konur. Ölü genellikle tabutsuz olarak mezara gömülür. Ancak tabutla gömüldüğü de olmaktadır. Ölenin kimliğiniGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler cinsiniGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler yazgısını belirtmek amacıyla mezartaşlarına yazılar yazılması ve işaretler yapılması çok yaygındır.

Anadolu’da ölünün dinsel törenle ve yemekle anıldığı belirli günler vardır. Bunların başında ölünün kırkıncıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler elliikinci günleriyle yılı gelmektedir. Daha seyrek olmakla beraber üçüncü ve yedinci günlerde de ölü belli bir biçimde anılmaktadır. Aslında belli sayıların karşıladığı bu tür günler sözkonusu sayılara kazandırılmış olan dinsel büyüsel ve geleneksel niteliklerden dolayı önemsemişlerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler giderek bir takım adetlerin bünyelerine ana öğe olarak yerleşmişlerdir.

Ölüm olayından sonra en önem verilen ve dikkat edilen davranış biçimi de yakınların gidenin ardından tuttuğu yasdır. Yakınını kaybeden bir insanın bu olay karşısında duyduğu tepkiler şaşkınlık isyan ve acıdır yas. ToplumsalGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ekonomikGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler biyolojik ve duygusal yönden bağlı bulunduğumuz acıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler bir insanın kaybından duyduğumuz acı insancıl bir tepkidir.

YasGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler toplum tarafından bizim için önemli olarak tanımlanmış insanların ve yakınlarımızdan birinin kaybıyla duyulan acı ve üzüntüyü toplumsal kalıplar içinde ifade etmektir. Toplumsal bir kurum niteliğinde olan yasla ilgili adetler bu adetlere bağlı işlemlerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kaçınmalar acı çekeni belli etmeGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler belirli bir süre yeni durumuna alıştırmaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler acısını azaltma ve giderek bu durumundan çıkarma amacına yöneliktir. Dünyanın her tarafında gerek ilkel gerekse yüksek kültürlerde bu amaçla uygulanan bir takım adetler ve törenler görülmektedir.

Cenaze kaldırıldıktan sonra gerçekleştirilen diğer bir uygulama da ölü yemeğidir. Ölümle ilgili adet ve inanmaların önemli bir bölümünü oluşturan bu yemek bir yanıyla ölenin öte dünyada sürdürdüğü başka şeylerin yanı sıra yemeye ve içmeye de ihtiyacı olduğu tasarımını vurgularken bir yanıyla da ölüm olayına eşlik eden geçiş törenlerinin halk arasındaki gerekirliliğini açığa vurmaktadır. Çünkü ölünün öte dünyaya uğurlanışının tam ve geçerli olabilmesi için dinsel kuralların ve işlemlerin yanı sıra geleneksel olayların da yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde ölenin ruhunun geri de bıraktıklarını tedirgin edeceğine inanılmaktadır.

MEZAR TAŞLARI YAZILARI

Mezar taşlarıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler gerek yapısal özellikleriGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler gerekse üzerindeki yazıları ile Türk’ün zengin iç dünyasınıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ince beğenisiniGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler yüce düşüncesini gösteren en güzel örneklerdendir. O mezar taşları kiGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler yerine göre bir tarihGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler yerine göre bir ağıtGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler çok kere de ölenin dilinden duyulan acı ve elemli bir yankıdır. BiçimlerindenGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler yazılarındanGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kişilikler ile kimlikler anlaşılır. Kabristanlar birer müzeGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler mezar taşları da buralarda yatanların anıtıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklervarlıklarının kanıtıdır.

Yaşlıların taşlarında kişiliklerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler gençlerinkinde dünyaya doymamışlığın özlemi vardır. Kimisi ecelindenGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kimisi umulmadık bir olaydan göçüp gitmiştir. İyiliklerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler güzellikler tüm acılığıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler çıplaklığı ile o taşlarda sergilenmiştir. Okuyanda kimi gözyaşıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kimi de derin bir düşünce görülür. Bu düşünce karşısında gerçek felsefe o taşın başında yapılır.

GeleneklerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler göreneklerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler toplumun sosyal yapısı da yer alır o taşlarda. DileklerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler istekler vardır onlarda. Dünyanın hiçliği da anlaşılır o taşlarda. ÇalışmanınGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler başarının gizi vardır üzerindeki satırlarda. Eski Türklerde “Balbal” denirmiş bu taşlara. BalballarGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kahramanlığını gösterirmiş eski Türklerin. Bugünküler ise aynı ulusun yaşam felsefesiniGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler duygu ve düşüncesiniGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklerevrene bakış açısınıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler inancınıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler dünya görüşünü koyuyor ortaya.

Aynı zamanda dil ürünlerinin güzel örnekleridir mezar taşları. DilciyeGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler tarihçiyeGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler folklorcuyaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler felsefeciyeGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler edebiyatçıya zengin bir hazinedirGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler hazine gibi sunulmuş büyük bir armağandır. Kısaca söylemek gerekirse mezar taşları; tarih yapraklarıdırGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler geçmişten gelen edebiyat sayfalarıdır. Tarihin unutulmuş sayfaları bile vardır orada.

Yazık kiGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler mezar taşları da zamana dayanamıyorGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler zamanla yapılan savaşta egemenliğini yitiriyorGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler doğadan silinip gidiyor. Çağdaş uygarlık yarışı da dünkü mezarları bile eski sayıp ortadan kaldırıyor.

Biz insanlar ise ilgisizGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler vefasız varlıklarız. Yarınki geleceğimizin mezar taşlarının başına gelenler olacağını nedense anlamıyoruzGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekleranlamak istemiyoruz. Hergün biraz daha onlardan uzaklaşıyoruzGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler geçmişimizden kopuyoruz.

BenGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler geçmişimizden af dilemeninGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler bağışlanmanın yolu mezar taşlarını incelemekten geçerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler diyorum. İnegöl Mezar Taşlarındaki yazıları bu duygular içinde derlemiş bulunuyorum.

İnegöl’de bulunan mezarlıklar; Şehitler MezarlığıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler Kavaklaraltı MezarlığıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler Mahmudiye MezarlığıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler Orhaniye MezarlığıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler Hastane MezarlığıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler İstanbullu Hasan MezarlığıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler Sanayi Mezarlığı adlarını taşımaktadırlar. Aşağıda bu mezarlıklardaki mezar taşı yazılarından derlenmiş bir demet.

İlim ve Maarif ve Hem

Vatanperver İdi.
Nesline Matuf İdi.
 
Bu Hizmeti Birakup
 
Ahfadına İrtihal Darı Baka Eyledi.
 
Rahat Olsun Cihan İçre
 
Ruhu Pak Ebedi.
 
Akuva Müftisi
 
El Hacci Hafız Şakir Burcu
 
Bey Ruhuna Fatiha.
 
82 Senelik Muallim
 
Doğumu 1854-Akuva’daGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler Ölümü
 
İnegöl’de 14 Temmuz 1926


Ey Birader!

Dikkat Et Şu Mezarımın TaşınaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler


Akıllı İsen Gafil Olma

Aklını Al Başına.
Sallanıp Gezer İdimGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler
 
Bak Ne Geldi Başıma.
 
Akıbet Turap Olup
 
Taş Dikildi Başıma
 
Rizeli Bayram 

Ruhuna Fatiha 

04.04.1935


Bakıp Geçme

Ey Muhammed Ümmeti!


Ölünün Diriden

Bir Fatihadır Minneti.
Necdet Çelebi
 
1937-1982


Kurtuluş Savaşı Gazisi

Hamdi Özşan


1899-1981

Ziyaretçi!

Burada Emekli Yarbay


Galip Aksoy Medfundur

Ruhuna Fatiha
1908-1954


Bir Kamyon Yaktı CanımıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler

Devrilip Akıttı Kanımı.


Hasret Bıraktı

Annem İle Babamı.
Okuyunuz TaşımdaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler
 
Soldum 16 Yaşımda.
 
Beni Rahmetle AnınGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler
 
Ağlayın Başımda.
 
Ekrem Oğlu Kenan Akman
 
1960-1976
Türkiye’de Örf ve Adetler

Doğum Adetleri
AnneGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler doğumu yaptıktan sonra bir hafta kadar yatağında yatar.Bu sırada doğum yapan kadına özel yemekler hazırlanır.İki-üç gün sonra çocuğun adı konulur.İsim konulurken çocuğun kulağına 3 defa ezan okunur.Bir hafta çocuğun göbeği düşmez.Bir hafta sonra çocuğun göbeği düşer.Yakınları ve komşuları gözün aydına gelirlerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler çocuğa altın takarlar. Bazıları da çocuğun düşen göbeğini caminin etrafına gömerGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklerkimisi de okulun bahçesine gömer ki çocuk okusun diye.

Düğün Adetleri

Talas’ta mahalli gelenekler çok renkli bir görünüm arz eder.GünümüzdeGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler mahalli özellik taşıyan belli başlı gelenekler daha çok düğünlerde görülür.talas’ta evlendirme çok dikkatle ele alınır ve özellikle görücü usul hakimdir.evlenmeye karar verilince de “Düzen” “Takı” önem kazanır.takıyı kıza erkek tarafı ziynet eşyası olarak yapar. Düzen’i de aynı şekilde erkek tarafı alır.Bu daGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler gelinin giyeceği çamaşırlardan oluşur.Kız tarafı iseGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler sandık içiGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler ev eşyasıGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler mobilyaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler halı-kilim gibi diğer eşyayı hazırlar.Çeyizin evden alınmasına “Kalın” denir.Düğünler genellikle sazlı-sözlü yapılır.Son zamanlarda salonlarda da düğünlerin yapıldığı görülür.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklerevlenme adeti Talas’taGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklergörücü usulü dediğimiz; erkek tarafından kız tarafına dünür gönderilerek iki tarafın rızası ile başlar.Talas’taki evlenme adetinde başlık geleneği yoktur.Evlenme çağına gelen erkekGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler gördüğüGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler beğendiği kızları ebeveynlerine söyler veya komşu ve akrabalar beğendikleriGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler tanıdıkları genç kızları oğlanın ailesine haber verirler.böylece dünürlük işleri başlar.Dünürlük işlerinde yaşlı ve hatırı sayılır kişiler araya girer.Kız tarafı rıza gösterince kahve içilerek söz kesilir.Sonra nişan yapılarak erkek tarafı geline çeşitli takılar takar.Takılardan sonra dini ve resmi nikahlar yapılır.

Düğünler genel olarak Pazartesi başlar.Pazartesi günü kız tarafına alınan hediyeler gönderilir.Bu hediyelere daha önce de belirttiğimiz gibi “kalın” denir.Salı günü kadınlar gelini hamam götürürler.Çarşamba günü gelin tarafının hazırladığı çeyizGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler oğlan evine gönderilir.Çarşamba akşamı kına gecesi yapılır.Çalgılar çalınır ve eğlenilir.geline kına yakılır.kına gecesinde ya çalgı bulunur veya mevlit okunur.Kına yakıldıktan sonra kına çerezi getirilir.Kına çerezini tepsinin üstüne kız evi hazırlar.Kına çerezinin ortasına kına konulur.Tepsinin içindi kına çerezi ve mumu sadıçlar damada getirirler.Tepsi gelirken tepsinin etrafına mumlar dizilir ve yakılır.Genellikle gece saat ikiye doğru damadın eline kına yakılır.Gelinin kınası ise ilk önce damat evinden yemek getirilip yenmesiyle başlar.

Gelinin kınası yakılırken şu ağıt söylenir:

Hamamda yunduğum taşlar
Gölgelendiğim ağaçlar
Anam bacımGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler kız kardaşlar
İşte geldim gidiyorum
Sılamı terk ediyorum.

Anam ağlar anam ağlar
Yunduğum taşları yalar
Kızım deyip eli tarar
İşte geldim gidiyorum
Anamı terk ediyorum.

Tuz kapıyı tuzsuz koyan
Büyük evi issiz koyan
Anasını kızsız koyan
İşte geldim gidiyorum

Herkes durumuna göre kızına fazla çeyiz vermeye çalışır.Düğünler sazlı-sözlü yapıldığından oyunlar da önemli bir yer tutar.SinsinGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklerdeve oyunuGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler halay bunların en önemlileridir.

Halay düğünlerde özellikle köy düğünlerinde önemli bir yer tutar.Halay türünün dışındaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler köylerde ortaya yakılan bir ateş etrafında “yumruk oyunu” da yaygındır.Bunda ortaya gelen kişiye karşıdan bir başkası perdah yaparak gelir sırtına veya koluna yumruk vurarakGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler vurduğu şahsın yerini alırGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler bir başkası aynı yumruğu ona vurarak bu oyun sürdürülür.Bu oyunun zaman zaman rekabet duygusunu körüklediği de olur.

Bunun dışındaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler Talas ve çevresinde oynanan halk oyunları şunlardır;
Mendil oyunu : Kadınların tef eşliğinde ellerinde mendille oynadıkları bir orta oyunudur.Kadınlar bu oyunu düğünlerde oynarlar.Erkekler tarafından oynanan mendil oyunu iseGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler daha değişiktir.Erkekler mendili kıvırıp sopa haline getirdikten sonra ellerindeki yüzüğü grupta oturan erkekler ellerinde dolaştırırlar.Yüzük birisinin eline saklanır ve sonra sırayla bu yüzüğü bilmeleri için oynayanlara sorulur.Bilemeyenlere mendille ellerine vurulur.

Eminem oyunu : Kadınların Eminem türküsünü karşılıklı söyleyerek oynadıkları halay türü yada karşılıklı gruplar halinde oynanan bir oyundur.

Ükalice potinli gelin : Erkeklerin davul-zurna eşliğinde oynadıkları hareketli bir oyundur.Bu oyunda adı taşıyan türkü söylenir.HalayGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler iki grup arasında ileri-geri figürler halinde devam eder.

Öteyüz oyunu : Erkeklerin halay şeklinde oynadıkları hareketli bir oyundur.Davul-zurna eşliğinde oynanır.Son zamanlarda bunu çalgıyla oynayanlar da vardır.

Sinsin oyunu : Düğünlerde meydanda yakılan bir ateş etrafında erkekler büyük halka oluştururlar.Bilahare ortaya çıkan iki kişiden birisi diğerini kovalar.Ateş üzerinde atlanırGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Göreneklergrup içerisine girip kimi tutarsaGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler o bu defa tutan kişiyi kovalayan oyuncunun peşine düşer.Davul-zurna eşliğinde düğünlerde oynanan bir oyundur.

Serçe oyunu : Bu oyun ekip içerisinde tek başına oynanır.Oyunu gerçekleştirecek oyuncu gelirGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler elindeki mendili oynarken yere bırakır ve bunu davul-zurna eşliğinde diz çökerek ağzıyla yerden alır.Serçenin özellikle eşine yaptığı kurlar bu oyunun temel figürlerini oluşturur.Hareketli ve heyecanlı bir oyundur.

Görüldüğü gibi Talas’ta düğün adetleri çok renklidir.Gerek düğün öncesi hazırlıklar gerekse düğündeki adetler ve çeşitli halk oyunlarıyla Talas’ın düğünleri çok eğlenceli ve coşkulu geçmektedir.

Ölüm Adetleri
Bir kişi öldüğü zaman 3-4 gün o ölü evinde oturulur.Ölü evinde kadınlar ağıt yakarken erkekler de ayrı bir evde otururlar.Bir kişi öldükten sonra hoca gelir.Su selası verilir.Ölü mezara gömüldükten sonra ölü evine yemekler getirilir.Ölünün canı için gelen yemekler yenir.Ölü evinde Kur’an okunmaya başlanır.Kur’an okunduktan sonra Perşembe yapılırGelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir? - Türkiye de Gelenek ve Görenekler şeker dağıtılır.Ölünün elli ikinci gecesi yapılır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver