Türevin Anlamı Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: Azalan Fonksiyonlar, Dönüm Noktası Nedir, Ekstremum Problemleri, Türevin Fiziksel anlamı, Türevin Geometrik Anlamı

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Türevin Anlamı Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

TÜREVİN ANLAMI

Bu ders notumuzda bir  çok sınavda karşımıza çıkan ve çok önemli bir konu olan Türevin Anlamı konusunun geniş konu anlatımını, konun önemli yerlerini bulabilirsiniz.

A. TÜREVİN FİZİKSEL ANLAMI

Bir hareketlinin t saatte kaç km yol aldığı,

EnBasit.com

fonksiyonu ile verilsin.

Hareketlinin t anındaki hızı:

EnBasit.com

ve t anındaki ivmesi

EnBasit.com

olur. Diğer bir ifadeyle, yol fonksiyonunun birinci türevi anlık hızı; ikinci türevi ivmeyi verir.

B. TÜREVİN GEOMETRİK ANLAMI

EnBasit.com

y = f(x) fonksiyonunun A(x0, y0) noktasındaki teğetinin Ox ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının ölçüsü a olsun. Teğetin eğimi, tana ya eşit olduğu için:

m = tana dır.

Kural

y = f(x) fonksiyonunun x = x0 daki türevi A(x0, y0) noktasındaki teğetinin eğimine eşittir.f’(x0) = m = tana dır.

Kural

Eğimi m olan ve A(x0, y0) noktasından geçen doğrunun denklemi, olduğu için, y = f(x) eğrisinin A(x0, y0) noktasındaki teğetinin denklemi,EnBasit.com olur.

Kural

Birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı – 1 olduğu için, y = f(x) eğrisinin A(x0, y0) noktasındaki normalinin eğimi:EnBasit.comBuna bağlı olarak, y = f(x) eğrisinin A(x0, y0) noktasındaki normalinin denklemi,EnBasit.com

C. ARTAN ve AZALAN FONKSİYONLAR

1. Artan Fonksiyon

EnBasit.combir fonksiyon olsun.

Her x1, x2 Î B için,

x1 < x2 iken f(x1) < f(x2) ise f(x) fonksiyonu B üzerinde artandır.

2. Azalan Fonksiyon

EnBasit.combir fonksiyon olsun.

Her x1, x2 Î B için,

x1 < x2 iken f(x1) > f(x2) ise f(x) fonksiyonu B üzerinde azalandır.

Uyarı

Artan fonksiyonun türevi daima pozitiftir. Bu ifadenin tersi de doğrudur. Azalan fonksiyonun türevi daima negatiftir. Bu ifadenin tersi de doğrudur.

3. Sabit Fonksiyon

EnBasit.combir fonksiyon olsun.

Her x1, x2 Î B için, f(x1) = f(x2) ise f(x) fonksiyonu B üzerinde sabittir.

D. EKSTREMUM DEĞERLER ve BUNLARIN TÜREVLE İLİŞKİSİ

1. Ekstremum Noktalar

EnBasit.com  EnBasit.combir fonksiyon ve
a, b Î A olsun. Her x Î (a, b) için,EnBasit.comolacak şekilde birp Î (a, b) varsa, f(p) ye yerel maksimum denir.

Her x Î A için, EnBasit.com

olacak şekilde bir p Î A varsa, f(p) ye mutlak maksimum değer denir.

EnBasit.com  EnBasit.com bir fonksiyon ve a, b Î A olsun. Her x Î (a, b) için,EnBasit.comolacak şekilde bir r Î (a, b) varsa, f(r) ye yerel minimum değer denir.

Her x Î A için, EnBasit.com

olacak şekilde bir r Î A varsa, f(r) ye mutlak minimum değer denir.

Tanım

Fonksiyon maksimum ve minimum değerlerinin hepsine birden, fonksiyonun yerel ekstremum değerleri denir.

Kural

Fonksiyon ekstremum noktalarda türevli ise, türevi sıfırdır. Tersi her zaman doğru değildir.

2. Birinci Türevden Yararlanarak Ekstremum Noktaların Belirlenmesi

EnBasit.com h > 0 olmak üzere, EnBasit.comise y = f(x) fonksiyonu x = x0 da yerel maksimuma sahiptir. Yerel maksimum değer, f(x0) dır.
EnBasit.com h > 0 olmak üzere,EnBasit.comise y = f(x) fonksiyonu x = x0 da yerel minimuma sahiptir.

Yerel minimum değer, f(x0) dır.

Uyarı

Yukarıda verilen tanım türevlenebilir fonksiyonlar için doğrudur. Ancak y = f(x) fonksiyonu x = x0 da türevsiz olduğu hâlde x = x0 da yerel maksimuma ya da yerel minimuma sahip olabilir.

Sonuç

Birinci türevin sıfır olduğu noktada, türevin işareti değişiyorsa yerel maksimuma ya da yerel minimuma sahiptir. Fonksiyonun türevinin işaret tablosunda soldan sağa doğru, işaretin – den + ya geçtiği noktada yerel minimum; işaretin + dan – ye geçtiği noktada yerel maksimum vardır.

3. İkinci Türevden Yararlanarak Ekstremum Noktaların Belirlenmesi

Kural

 EnBasit.com ise f(x) fonksiyonu x = x0 da yerel maksimuma sahiptir. Yerel maksimum değeri, f(x0) dır.

Kural

 EnBasit.com EnBasit.comise f(x) fonksiyonu x = x0 da yerel minimuma sahiptir. Yerel minimum değeri, f(x0) dır.

E. İKİNCİ TÜREVİN GEOMETRİK ANLAMI

1. Konveks Eğriler

f, [a, b] aralığından EnBasit.com ye tanımlı türevlenebilir bir fonksiyon olsun.

[a, b] aralığında f ”(x) > 0 ise, f nin grafiği olan eğri konveks (dış bükey) dir. Diğer bir ifadeyle, bükülme yönü yukarı doğrudur. Eğri, teğetlerinin yukarısındadır.

Aşağıdaki grafiklerde verilen eğrilerin üçü de konvekstir.

EnBasit.com

2. Konkav Eğriler

f, [a, b] aralığından EnBasit.com ye tanımlı türevlenebilir bir fonksiyon olsun.

a, b] aralığında f ”(x) < 0 ise, f nin grafiği olan eğri konkav (iç bükey) dir. Diğer bir ifadeyle, bükülme yönü aşağı doğrudur. Eğri, teğetlerinin altındadır.

Aşağıdaki grafiklerde verilen eğrilerin üçü de konkavdır.

EnBasit.com

3. Dönüm (büküm) Noktası

f, sürekli olmak üzere, fonksiyonun konvekslikten konkavlığa ya da konkavlıktan konveksliğe geçtiği noktaya dönüm (büküm) noktası denir.

Diğer bir ifadeyle, f nin grafiği olan eğrinin, eğrilik yönünün değiştiği noktaya, dönüm (büküm) noktası denir.

Uyarı

x = x0 noktasının dönüm noktası olması, x = x0 da ikinci türevin olmasını garanti etmez. Yani, dönüm noktasında türev tanımlı olmayabilir. x = x0 ın ikinci türevin kökü olması, x = x0 ın dönüm noktası olmasını garanti etmez. Dönüm noktasında ikinci türevin işaret değiştirmesi gerekir.x = x0 dönüm noktası ve bu noktada ikinci türev tanımlı ise, ikinci türev sıfırdır.

Uyarı

 EnBasit.com  y = f(x) fonksiyonunun grafiğine göre c büküm noktasının apsisi ise aşağıdakiler söylenebilir. 1. (a < x < b ve d < x < e ) için fonksiyon azalandır.
Bu aralıkta f ‘(x) < 0 dır.2. b < x < d için fonksiyon artandır. Bu aralıkta f ‘(x) > 0 dır.3. a < x < c için f ”(x) > 0 dır.4. x = b de f(x) in yerel minimumu, x = d de f(x) in yerel maksimumu vardır. Bu nedenle, f ‘(b) = 0 ve f ‘(d) = 0 dır.5. x = c de f(x) in dönüm noktası vardır. Bu nedenle,
f ”(c) = 0 dır.

 Sayfa No İçerikleri :

SAYFA 1: Türevin Tanımı ve Türev Alma
SAYFA 2: Türevin Anlamı(Fiziksel, Geometrik vb.)- Ekstremum Problemleri

SAYFA NO:

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Türevin Anlamı
Dosya Boyutu/Türü: 330 KB/ PDF
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver