TPN Hazırlama ve Uygulama Talimatı

 1.AMAÇ    Parenteral solüsyonlarların uygun hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.
2.SORUMLULAR- Yenidoğan Sorumlu Hemşiresi- Yenidoğan Sorumlu Doktoru-  TPN hazırlayan Hemşireler-  TPN uygulayan Hemşireler
3.TALİMAT AYRINTISI3.1. Doktorun  hasta tabelasına order ettiği TPN solüsyonları şu şekilde hazırlanmaktadır:          a)  Hastanemizde TPN solüsyonları ünite içerisinde ayrılmış bir odada hemşireler tarafından                  hazırlanır.             b) Hastaya verilen orderla TPN solüsyonu üzerindeki etiketi kontrol edilir.                 a) Doğru hasta           b) Doğru ilaç                          c) Doğru doz                     d) Doğru yol              e) Doğru zaman ve sıklık             c)  Odanın içerisinde hazırlayan kişilerden başkası bulunmaz.            d)  Steril medikasyon aseptik koşullarda hazırlanır.            e)  İlaçların hazırlanmasından önce ve sonra eller iyice yıkanır.             f)  Aktif infeksiyonu olan görevliler hazırlık biriminde çalıştırılmamalıdır (Cilt, solunum).            g)  İlaçların hazırlandığı odalar ve yüzeyler temiz olmalı, görünebilir tozlardan arındırılmalı ve giriş                  çıkışlar minimale indirilmelidir.            h)  Steril ilaçları hazırlayan kişiler havada bulunabilen partikülleri minimalize eden temiz giysiler                  giymelidirler.            ı)  Her ilacın kutusunun üzerinde yazan son kullanım tarihi ve görüntüsü kontrol edilir.            i)  Son kullanma tarihi geçmiş olan ve bulanık olduğu görülen, içinde partikül bulunan, kabında çatlak                 olan veya sızdırdığı fark edilen hiçbir parenteral solüsyon kullanılmamalıdır.       3.2.  TPN’nin uygulanması;            a)  Ampul, flakon ve torba ağızlarına enjektör takılmadan önce alkolle silinmeli ve 30 saniye                   beklenmelidir.            b)  Bu ürünler, kullanımdan önce kontrollü oda ısısında 30 saat, buzdolabında 7 gün ve – 20°C’de                  45 gün saklanabilir.            c)  Parenteral ilaçlar ve katkı maddeleri için mümkün olduğunca tek dozluk ampul veya falakonlar                  tercih edilmeli, kullanılan ilaçlar tek dozluk değilse tekrar kullanılmamalı ve kalan ilaçlar                  atılmalıdır.            d)  Hazırlanan solüsyonlar kapalı bir şekilde muhafaza edilir ve ışıktan korunur.            e)  Her TPN sonrasında setler yenilenir ve yeni setler hazırlanır.            f)  Steril bir ürün ile steril olmayan bir ürünün teması önlenmelidir.            g)  Hazırlanan ürünler üzerine son kullanım tarihi yazılmalıdır.            h)  Lipit içeren solüsyonlar (üçlü solüsyonlar gibi) 24 saat içerisinde tamamlanmalı, sadece lipitten                  oluşan solüsyonların infüzyonu 12 saat içinde tamamlanmalıdır.            ı)   TPN takılı hastanın mutlaka damaryolu takibi yapılmalıdır.3.3. Kullanım amacına göre infüzyon setlerinin değiştirilme sıklıkları:a)    Sadece dekstroz ve amino asit içeren solüsyon veriliyorsa; 72-96 saatte bir,b)   Propofol infüzyonu için kullanılan setler; 6-12 saatte bir,c)    Kan ve kan ürünleri ve lipit emulsiyonlarının (glikoz ve aminoasitlerle verilen üçlü solüsyonlar veya      tek başına uygulanan lipit solüsyonları) verilmesi için kullanılan setler infüzyonun başlamasını       takiben 24 saat içinde değiştirilmeli.
Word formatındaki dosyasını İndirmek İçin Buraya Tıklayınız. 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver