Tornado oluşumu hakkında bilgi, Tornado nedir nasıl olur

Tornadolar nasıl oluşur?

Tornadolar Nasıl Oluşur?

Sponsorlu Bağlantılar

Klasik cevap, sıcak nemli güneyli deniz havası, kuzeyli soğuk kuru hava ve doğulu nisbeten kuru hava ile karşılaştığında, bu şartlar altında çok sayıda Cb bulutu oluşur. Ancak bunlar tornado oluşturabilirler mi? Çevre büyük ölçekte tornado için çok elverişli olsa bile, her Cb bir tornado doğurmaz. En yıkıcı ve öldürücü tornadolar süper hücrelerden oluşur.

Süper hücrelerin dönderdiği Cb bulutları, radar görüntülerinde bir mesosiklon diye adlandırılır. Süper hücreler ayrıca, dolu zararlarını, tornado dışı kuvvetli rüzgarları, alışılmadık sıklıkta şimşekleri ve sel taşkınlarını meydana getirebilir. Bir tornado oluşumunun bir mesosiklon içinde veya civarında fırtına ölçeğinde olabildiği kabul edilmektedir. En son teoriler ve Uluslararası VORTEX projesinden çıkan sonuçlar bir mesosiklonun varlığını ve bir tornado gelişiminin bu mesosiklon etrafında dönen havanın sıcaklık farklarıyla olan ilişkisini göstermektedir. 


Tipik bir tornado, ilkbaharda düzlüklere doğru yoğun bir şekilde akan daha üst seviyedeki bozulmuş hava özelliklerinden patlak verir. Bu bozulma, kuvvetli dikey rüzgar şiri oluşturur. Rüzgar şiri, normal bir Cb yi potansiyel olarak tornado üreten süper hücrelere dönüştüren yukarı yönlü bir dönme hareketine dönüştürür. Kısaca, sinoptik ve mesoscale ölçeklerde yukarı yönlü hareket, pozitif olarak yüzebilecek bir hava parseli için yeterince nem, lapse rate ve dikey rüzgar şiri demektir. Bütün bunlar tornado doğuran hava şartlarıdır.

Son araştırmalar, süper hücrelerde en hayati elemanın dikey rüzgar şir yapısı olduğunu ortaya koymuştur. Hatta, süper hücrelerin çok kuvvetli ve şiddetli tornadoların sorumlusu olduğu da söylenebilir. Halen tornado tahmininde süper hücreler için elverişli çevrelerin tahmin edilmesi sağlam bir destek sağlar. Burada önce derin, nem konveksiyonuna ihtiyaç vardır. Sonra da yeterince neme, kararsızlığa ve kaldırmaya sahip olunmalıdır.. Kaldırma ile potansiyel olarak havada yüzebilir parseller LFC seviyelerine ulaşmış olurlar. Süper hücreler büyük ya da küçük, yüksek ya da alçak tepelere sahip olabilir ve herhangi bir yerde de oluşabilirler. Diğer konvektif tiptekiler kadar yaygın görülmeseler de çok kere şiddetli hava olayları üretirler.


Dikey hareketler ve dikey rüzgar şirinin olduğu çevrelerde bu hareketlerin kendi arasındaki etkileşmeleri, tornado gelişmesinin derecesini ve konveksiyonun şiddetini kuvvetle kontrol eder. Süper hücreler ve tornadolar orta şiddetten- kuvvetliye rüzgar şiri ve kararsızlıkla birliktedirler. Tornado gelişimi fırtına içindeki dinamik yapıya bağlıdır. Dikey rüzgar şiri fırtına içindeki dinamik işlemlerin gelişmesine sebep olur. Bu gelişme olgunlaşma, güçlenme, ömür süresi ve süper hücrenin hareketlerini etkiler.

1) Çevresel şirler, yatay vorticity deki gibi, yukarıya doğru dönen bir hareketle sonuçlanır. 
2) Dikey bir eksen etrafındaki dönmeyi tanımlayan basınç eşitliği ifadeleri, bir fırtınanın orta seviyelerinde görülen en kuvvetli dönme ve yukarı yönü hareketlerin daha düşük basınç merkezine doğru olan bir basınç gradyan kuvveti ile dengelendiğini gösterir. 
3) Bu dikey basınç bozulmaları orta seviyelere doğru daha kuvvetli yukarı yönlü bir harekete yol açar, bu hareketin geriden beslenmesiyle yükseklikle yukarı yönlü hız arttığı için, bu daha kuvvetli orta seviye basınç bozulmalarına ve daha fazla dönmeye sebep olur. 
4) Çevresel rüzgar şiri derinleştikçe, dinamik işlemlerin hızı artar. Dinamik kuvvetler yukarı yönlü sürülme hareketlerini ve dönmeyi güçlendirdiği için yüzdürme kuvvetleri kadar hatta ondan daha önemlidir

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver