Tıbbi Teknoloğun Görev Tanımı

Sağlık Eğitim Enstitüleri kurulması hakkında 555 Sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri, Sağlık Bakanlığı Genelge, Tüzük, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve ilgili personelin eğitimleri göz önünde bulundurularak;
            Branşları ile ilgili olmak üzere, sağlık personeli yetiştiren orta dereceli okullarda öğretmenlik yapar.            Halk Sağlığı ve hizmet içi eğitimlerde; Sağlık Eğitimi konusunda, eğitime yardımcı olur ve diğer personele eğitim verir.            Halk sağlığı, koruyucu ve tedavi edici hekimlik teşkilatlarında, kendi mesleki hizmetlerine ait görevlere tahsil seviyeleri göz önüne alınarak öncelikle atanır.            Sağlık istatistikleri hizmetlerinde; istatistik ünitesinin teknik, idari, yetki ve sorumluluğunu taşır.                 Sağlık insan gücü planlamasını yapar, bu planın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alır.   İstatistik konusunda eğitim projeleri yapar ve yürütür.            Hizmet esaslarına göre, veri derlenen kurumlardan düzenli bilgi akışını sağlar, verilerini kontrol eder, hataların düzeltilmesi için gerekli tedbirleri alır.            İstatistikî değerlendirme yapmak üzere gerekli grafik, tablo ve dokümanları hazırlar, arşiv sistemini kurar.           Sağlık alanında araştırma projelerini yapar ve yürütür.           Kurumların hizmet durumunu gösterir istatistiksel rapor hazırlar.           Kurum amirinin istatistiksel danışmanlığını yapar.           Bu hususların yerine getirilmesinde Baştabibe karşı sorumludur.
Konuyla ilgili aramalar: tıbbi teknoloğun görevi nedir , tıbbi teknolog görev tanımı , tıbbi teknologun görev ve yetkileri nelerdirr

–> HASTANE GÖREV TANIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Sponsorlu Bağlantılar

Tıbbi Teknolog Görev Tanımını İndir

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver