Tıbbi Koordinator Görev ve Yetkileri

UNVANI:  TIBBİ KOORDİNATÖRARANILAN NİTELİKLER: Tıp fakültesi mezunu olmak.
1.Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen çalışma saatlerinde bütün personelin görevleri başında bulunmalarını, belirli saatte görevlerine başlamalarını yakından izler.  2.Gerekli gördüğü hallerde uzmanları ve diğer yetkilileri toplantıya davet ederek kurumun çeşitli konuları hakkında istişarelerde bulunur.3.Hastaların tıbbi müşahede ve muayenelerine, teşhis ve tedavilerine kendilerine gösterilen ihtimam ve ilgiye dikkat ve nezaret eder. 4.Kurumda çalışan bütün personelin hastalar ve iş sahiplerine karşı fena davranışlarda bulunmalarını önler. Bütün personelin, hastaların moralini bozacak söz ve hareketlerine, hastalar ve yakınları yanında teşhis tedavi konularında tartışma ve tenkitte bulunmalarına engel olur. Ayrıca kurumda düzen ve disiplini sağlamak üzere gerekli gördüğü tedbiri alır. 5.Sosyal Güvenlik Kurumu faturalarının incelenmesi, denetimi ve sorumluluğu, bu kurumlarla ilgili tüm sorunlarla ilgilenir.6.Bölüm hedeflerinin belirlenip izlenmesini ve kalite bölümüne bildirilmesini sağlar.7.Kendi sorumluluğunda olan bölümlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanmasını destekler.8.Kalite Geliştirme Ekibi ve diğer komitelerin bölümüyle ilgili çalışmalarını koordine eder.9.Kalite Yönetim sistem proseslerine uygun olarak çalışmak.10.Kendine bağlı bölümlerde çıkan uygunsuzluklarda ve hasta şikâyetlerinde gerekli Düzeltici ve Önleyici faaliyet çalışmalarını başlatmak. 11.Açılan Düzeltici veya Önleyici Faaliyetlerin yerine getirilip, getirilmediği ile ilgili Yönetim     Temsilcisi ile birlikte veya ayrı olarak nihai karar vermek. 12.Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak. 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver