Terim Anlam Cümle Örnekleri Kısaca Maddeler Halinde Özet Konu Anlatımı

Bir bilim sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.

Örnek: “Ekvator” kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar.

Sponsorlu Bağlantılar

Örnek: kök mısra muson.

“yüklem özne kök zarf” dil bilgisi terimleri; “üçgen daire çap” kelimeleri de geometri terimleridir.

Terimler halkın söz varlığında yer almaz ama halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır.

Örnek: “Budala” kelimesi halkın söz varlığında aptal anlayışsız sersem anlamlarıyla kullanılır fakat bu kelime psikolojide belli bir zeka seviyesine sahip anlamında kullanıldığında terimdir.

Terimler genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir. Terimlerin mecaz anlamı yan anlamı deyim anlamı yoktur.

Boğaz’ı geçip Karadeniz’e ulaştık.

Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur.

Ağacın kökleri çok derinde.

Üçgenin iç açıları toplamı 180’dir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver