Temel Jimnastik Hareketleri-Temel Jimnastik Duruşları Hakkında Bilgi

Aşağıda Temel Jimnastik Hareketleri-Temel Jimnastik Duruşları ile ilgili detaylı bilgilerin yanısıra genel anlamda hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Temel Jimnastik Hareketleri-Temel Jimnastik Duruşları Nelerdir

Temel jimnastik hareketler, özellikle jimnastik sporu ile ilgilenen kişiler tarafından bilinmektedir. Tabı bu temel hareketler, bizler tarafından da sağlıklı yaşam maksadıyla uygulanabilir. Şimdi sizlere jimnastiğin en temel prensipleri olan bu jimnastik egzersizleri hakkında güzel bilgilendirmelerde bulunacağız.
1. Kapalı ayakta duruş : Bacaklar bitişik, kollar yanlarda gövdeye paralel, baş ve gövde dik olarak yapılan duruş.

2. Bacaklar açık ayakta duruş : Ayaklar omuz genişliğinde açık, kollar

yanda gövdeye paralel, baş ve gövde dik olarak yapılan duruş. Aynı duruş adım alınarak da uygulanır. Vücut ağırlığı her iki ayakta eşittir.Vücut ağırlığı öndeki ayağa aktarılıp gövde hafif öne eğilerek koşu duruşluna geçilir.

3. Çömelik duruş : Baş ve gövde dik vücut ağırlığı ayak uçlarında çömelme hareketidir. Bu duruşta kalça ve topuklar bitişik kollar gövdeye paraleldir.

4. Dört ayak duruşu : Çömelik duruşta eller omuz hizasında avuç, içi yere

dayanır . Dizler kolların arasında yer alır.

5. Diz üstü duruş : Bacaklar dizlerden bükülü alt bacak ayak bilekleri

gergin olarak yere dayalıdır. Buna bağlı üst bacak ve gövde dik kollar yanlarda gövdeye paraleldir.

6. a) Diz üstü oturuş :D iz üstü duruştayken arkaya topuklar üzerine oturuş

şeklidir.

b) Yan oturuş : Diz üstü oturuştayken yana duruş şeklidir.

7. Bank duruşu :D iz üstü duruştan kollar önde yere dayanır. Üst bacak ve

kollar yere dik birbirine paraleldir.

Ters bank duruşu : Bank duruşunun tersidir. Sırt yere göğüs yukarı dönüktür. Kollar ve alt bacaklar birbirine paralel yere dik ayak ve avuç içleri yere dayalıdır. Baş arkada dayalıdır.

8. Cephe duruşu : Banka duruşunda bacaklar arkaya gergin uzatılarak ayak uçları yere dayanır. Kollar yere dik vücut baştan ayak uçlarına kadar gergindir.

Ters cephe duruşu cephe duruşunun tersidir.

Cephe duruşunun vücudun önü yukarıya, arkasının yere dönük olma durumuna ters cephe duruşu denir. Ayak bilekleri gergin, topuklar yerde ayakların doğrultusunda yere dayalıdır.

Yan cephe duruşu : Cephe durumunun yan olarak tek kol ve tek ayağın dış yüzüne dayanılarak yapılmasıdır.

9. Uzun oturuş : Gövde dik, kalça yanda bacaklar öne gergin olarak uzatılır kollar yanlarda gövdeye paraleldir.

Açık bacak uzun oturuş : Uzun oturuşta bacaklar yanlara “V” şeklinde açılır.

Engel oturuşu : Uzun oturuşta bir bacağın dizden bükülerek arkaya alınmasıdır.

10. Bacaklar bükülü oturuş : Uzun oturuşta her iki bacağın dizlerden bükülerek tabanların yere dayanmasıdır.

11. Çakı duruşu : Uzun oturuşta ve bacaklar bükülü oturuşta; bacakların gergin olarak 45° yukarıya kaldırılmasıdır. Kollar dirseklerden hafif bükülü eller kalça yanında yere dayalı veya yanlardan omuz hizasında açıktır. Dayanak yüzeyi sadece kalçadır.

12. Bağdaş oturuş : Açık bacak uzun oturuşta bacakların dizlerden bükülerek önde çaprazlanmasıdır. Gövde dik kollarda yanlarda serbesttir.

13. Sırt üstü yatış : Bacaklar bitişik ve gergin gövde sırt üstü yatar durumdadır. Kollar gövdenin iki yanında gergin avuçlar yerdedir.

14. Yüz üstü yatış : Dayanarak yüzeyi vücudun ön yüzü alınarak yapılan yatıştır. Kollar dirseklerden bükülü, eller üst üste konularak çene altına yerleştirilir.

15. Yan yatış : Sağa ve sola olmak üzere dayanarak yüzeyi gövdenin yanı ile gergin bulunan bacaklardır. Yatış yönünün kolu yan yukarı uzatılmış ve baş altına destek olarak konmuştur. Aksi kol gövdenin yanında gergin olarak uzatılmıştır.

16. Mum duruşu : Sırt üstü yatışta ellerle gövde yanlardan kavranır. Bacaklar gergin olarak yukarı kaldırırken dirseklere dayanarak ağırlığı omuza aktarılır. Dayanarak yüzeyi omuzlar ve üst koldur. Vücut ayak uçlarına kadar gergin ve yere diktir.

17. Hamle duruşu : Küçük adımla yapılan hamle hareketine basit hamle büyük adımla yapılana derin hamle denir. Basit hamlede her iki ayak tabanı yerde derin hamlede gergin bacağın ayak ucu yerdedir.

HAMLE DURUŞLARI

a) Öne hamle duruşu : Öne bir adım alınırken bacak dizden bükülür. Gövde arkadaki gergin bacağın doğrultusunda olup, ağırlık öndeki bükülü bacak üzerindedir. Kollar yanda serbest durumdadır.

b) Yana hamle : Öne hamlenin yana adım ile sağa ve sola uygulanışıdır. Ayak ucu ve diz adım alınan yönü gösterir. Gövde ve gergin bacak ayağı karşıya dönüktür.

c) Geriye hamle : Geriye adım alınarak uygulanır. Vücut ağırlığı arka bacak üzerinde olup öne uzatılan bacak gergindir.

Hamle ayağında topuk yerden kaldırılmayacaktır.

d) İleri hamle : Adımların 45 ° ileri sağ ve sol yönlere alınması ile yapılan hamledir. Ayakucu ve diz adım yönünü gösterir.

Hamlelerde adım küçük olursa basit hamle, büyük olursa derin hamle denir.

18 .Planör duruşu : Vücut ayak ağırlığı tek bacak üzerindedir. Diğer bacak gergin olarak yukarıya kaldırılır. Kollar omuz hizasında yanlarda açık gövde ile beraber yere paraleledir.

19. Kartal duruşu : Bacaklar açık ayakta duruşta gövde öne bükülerek yere paralele durumuna getirilir. Kollar omuz hizasında açık ve gergin yere paraleldir.

30 temel cimnastik hareketleri,temel jimnastik duruşları,jimnastik hareketleri resimli,temel jimnastik hareketleri ödev,spor hareketleri resimli,jimlastik hareketleri video,cimlastik hareketleri,temel jimnastik hareketleri nelerdir,sırt üstü yatış pozisyonu,gerdek gecesi yatış pozisyonları,jimnastik temel pozisyonlar,sırt üstü yatış,yüz üstü yatış pozisyonu,gerdek gecesi yatış pozisyonu,temel duruş hareketleri sırt üstü yatış,sırt üstü yatış pozisyonu görsel,yüz üstü yatış pozisyonu beden eğitimi,sırt ve yüz üstü cimnastik hareketleri,mum duruşu nasıl yapılır,temel jimnastik hareketleri ve duruşları,jimnastik duruşlarının açıklamaları,temel jimnastik duruşları nasıl yapılır,temel jimnastik duruşlarının açıklamaları,jimnastik duruşları ve açıklamaları,jimnastik hareketleri mum,temel cimnastik duruşlarının yararları,temel jimnastik duruşları faydaları,temel duruşların faydaları,temel cimnastik duruşlar,cimnastikte hamle duruşları,geriye hamle,temel jimnastik hareketleri isimli geriye hamle,temel jimnastik hareketleri hamleler,temel jimnastik hareketleri geriye hamle,temel jimnastik hamleleri,temel cimnastik duruşları hamleler,öne hamle duruşunun tanımı,temelcimlastik duruşlar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver