Tekçilik Nedir Hakkında Bilgi

Tekçilik Nedir

Tekçilik anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Tekçilik Nedir, Tekçilik Ne Anlama Gelir, Tekçilik Ne Demektir, Tekçilik Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Tekçilik ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Tekçilik Anlamı

Tek bir ilkeyi özellikle yalnızca maddeyi ya da yalnızca ruhu gerçekliğin temeli sayan öğreti, monizm. Bu öğreti maddeyle ruh, bilinçle dünya ayrımını kaldırır. A. Lalande, tekçiliği “şeylerin bütününü ya tözleri açısından, ya yöneltildikleri yasalar açısından (mantıksal ya da fiziksel yasalar), ya ahlâk açısından birliğe indirgenebilir gören felsefe sistemlerinin tümü” diye tanımlanır. Buna göre maddecilik, idealizm, heptanrıcılık (panteizm) tekçi öğretilerdir. Leibniz, Hegel, Spinoza sistemleri de tekçi sistemlerdir. Bazı filozoflar tekçilikte aşırı bir tutum bulurlar. J. Rostand şöyle der: “Maddeci tekçilikle ruhçu tekçilik arasında ancak çok küçük bir ayrım görüyorum: Her şeyin madde diye adlandırılması ya da her şeyin düşünce diye adlandırılması hemen hemen aynı anlama gelir”. Bazen tekçilikte maddeci yorumla ruhçu yorum tek bir şeyin iki ayrı görünümü gibi olur. Bunun en belirgin örneğini Spinoza felsefesinde buluruz. Heptanrıcı bir anlayış içinde Tanrı ile Doğa’yı özdeşleştiren Spinoza bazen maddeci bazen ruhçu bir bakış açısı geliştirir. Yine de onun felsefesi ruhçuluktan çok maddeciliğe yakındır. İngiliz idealist filozoflarının, özellikle F. H. Bradley’in varlıkta birlik bulan öğretisini de tekçilik diye adlandırabiliriz. Bradley’e göre özne (that) nesneden (what) ayrılmaz. Deneysel gerçeklik mutlak’ı yani gerçek gerçekliği örten bir dış görünüştür. Haeckel’in öğretisi de tekçi bir öğretidir. Buna göre evren kendini fiziksel ve kimyasal güçlerle dışlaştırır. Tek gerçeklik tözdür. Töz yasasının evrensel bir değeri vardır. Bu yasa, enerjinin ve maddenin sakınımı yasasını içerir.

Konu ile ilgili aramalar: Tekçilik Nedir Tekçilik ödev ara Tekçilik kelime anlamı Tekçilik sözlükte ara Tekçilik ansiklopedi bilgi bankası ara Tekçilik ne demek Tekçilik neye denir

Tekçilik ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver