Tatu – Not Gonna Get Us Çeviri Türkçe Şarkı Sözü Türkçe Çevirisi Sözleri Türkçesi

Tatu – Not Gonna Get Us(türkçe çeviri) şarkı sözleri
Not gonna get us
Bizi yakalayamayacaklar

They’re not gonna get us
Onlar bizi yakalayamayacaklar

Sponsorlu Bağlantılar

Not gonna get us
Not gonna get us

Bizi yakalayamayacaklar
Bizi yakalayamayacaklar

Starting from here, let’s make a promise
Burdan başlayarak, hadi bir söz verelim

You and me, let’s just be honest
Sen ve ben, hadi dürüst olalım

We’re gonna run, nothing can stop us
Koşacağız, hiçbirşey bizi durduramaz

Even the night that falls all around us
Her yanımıza düşen gece bile

Soon there will be laughter and voices
Beyond the clouds over the mountains
Bulutların ötesinde, dağların üstünde
Kahkahalar ve sesler olacak yakında

We’ll run away on roads that are empty
Lights from the airfield shining upon you
Hava sahasından gelen ışıklar senin üzerinde parlarken,
Boş olan caddelerde koşuyor olacağız

Nothing can stop this, not now I love you
Hiçbir şey bizi durduramaz, şimdi olamaz, seni seviyorum

They’re not gonna get us,
Bizi yakalayamayacaklar

they’re not gonna get us
Onlar bizi yakalayamayacak

Nothing can stop this, not now I love you
hiçbir şey bizi durduramaz, şimdi olamaz, seni seviyorum

They’re not gonna get us,
they’re not gonna get us
They’re not gonna get us

Onlar bizi yakalayamayacak
Onlar bizi yakalayamayacak
Onlar bizi yakalayamayacak

Not gonna get us
Not gonna get us

Bizi yakalayamayacaklar
Bizi yakalayamayacaklar

We’ll run away, keep everything simple
Kaçacağız, herşeyi basit tut

Night will come down, our guardian angel
Karanlık basacak, bizim koruyucu meleğimiz

We rush ahead, the crossroads are empty
Düşeriz yollara, caddeler boş

Our spirits rise, they’re not gonna get us
ruhlarımız yükselir, bizi yakalayamayacaklar

My love for you, always forever
senin için olan aşkım, her zaman sonuna kadar

Just you and me, all else is nothing
Sadece sen ve ben, diğer her şeyi boşver

Not going back, not going back there
geri dönmüyoruz, oraya geri dönmüyoruz

They don’t understand,
They don’t understand us
Onlar anlamıyor
Onlar bizi anlamıyor

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver