Tarım Işletmeciliği Bölümü olan üniversiteler, Tarım Işletmeciliği Bölümü hangi üniversitelerde var? 2013-2014

Üniversiteye hazırlık sürecinde meslek seçiminde,doğru tercih yapmak çok önemlidir.Tarım İşletmeciliği hakkında çeşitli ve güvenilir kaynaklardan gerekli bilgileri ve bölümün puanlarını derledik. Tarım İşletmeciliği mesleğine karar vermeden önce bu bilgileri göz önünde bulundurmanın faydalı olacağını düşünüyoruz…

Tarım İşletmeciliği

Sponsorlu Bağlantılar

Genel Tanım:

Tarım işletmelerinin günümüz koşullarına göre yeniden organizasyonunun gerçekleştirerek rantabilitelerinin arttırılmasını sağlamak amaçlı eğitim veren bir programdır. Programla ilgili derslerde tarımsal ekonomi, tarım işletmeciliği, tarımsal proje hazırlamak tekniklerinin yanı sıra bitkisel ve hayvansal üretim teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verilmektedir.

Faaliyet Alanları:

Tarımda hazırlanan yatırım ve üretim planlarında, yeni yasal düzenlemelere göre, gıda endüstrisinde belirli ölçekteki  işletmelerde  sorumlu  eleman olarak  görev almak, tarım işletmelerinde proje hazırlama, muhasebe kayıtlarını düzenleme, finansman ve ürün pazarlamak gibi alanlarda çalışmaktır. Tarımsal işletmeciler öncelikle tarımla ilgili her alanda çalışabildikleri gibi, aldıkları ekonomi ve işletmecilik eğitimi çerçevesinde iktisatçı ve işletmecilerin çalışma alanlarında da görev alabilmektedirler. Tarımsal İşletmeciler, işletmeciler, iktisatçılar ve ziraatçılar ile temas içerisindedirler.

İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:

Bu programdan mezun olanlar tarım sektörünün ve tarıma dayalı sanayinin tüm alanlarında çalışabilmektedirler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında,  Tarım Kredi ve Tarım Satış ve Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler. Ayrıca, zirai ilaç ve tohumluk pazarlama hizmetlerinde 3 yıl çalıştıktan sonra zirai ilaç bayii açabilmektedirler.

TARIM İŞLETMECİLİĞİ (MF–2)
ÜNİVERSİTE ADI     Öğretim Şekli     2009 TABAN PUAN     2009 0,8 BAŞ SIRA     2010 TAHMİNİ P.
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ     (% 50 Burslu)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ     (Burslu)

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver