Tarih Bölümü olan üniversiteler, Tarih Bölümü hangi üniversitelerde var? 2013-2014

Üniversite sınavına hazırlanan ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü seçecek adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte Tarih Bölümü –  Mesleği hakkında bilgiler :

Tarih Bölümü Tanıtımı

Sponsorlu Bağlantılar

İlkçağdan başlayarak toplumsal bir varlık olarak insanı etkilemiş tarihsel olayları, siyaset, ekonomi,din,sanat gibi olgularla birlikte sebep – sonuç ilişkisi içinde araştıran  ve bugünkü olaylarla bağlantısını kurabilen kişileri yetiştirmek amacıyla eğitim veren bir bölümdür.

alışma Alanları :

Tarih bölümünü bitirenler kurumlarda “Tarihçi” veya “Arşivci” olarak görev alırlar.Kütüphane, arşiv vb. kuruluşlarda, özel araştırma merkezlerinde, Vakıflarda, Kültür Bakanlığında araştırmacı olarak, üniversitelerde öğretim elemanı olarak, gazetelerde yazar olarak çalışabilirler.
Kazanç devlet sektöründe orta düzeydedir. Gazetelerde yazar olarak  çalışıldığında kazanç çalışma koşullarına göre değişmektedir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:

Tarih, coğrafya, sosyoloji ve felsefeye ilgi duyması
Geniş bir kültüre sahip olup, sabırlı ve dikkatli olması
İnceleme ve araştırma merakı olması
Bulgularını objektif olarak değerlendirebilmesi
Akademik ve sözel yeteneğe sahip olması gerekir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver