Tanzimat dönemi edebiyatı nedir, tanzimat dönemi edebiyatının özellikleri, tanzimat dönemi edebiyatının temsilcileri kimlerdir?

Etiketler: tanzimat dönemi şairleri kimlerdirtanzimat edebiyatı hakkında bilgi,tanzimat edebiyatı hangi yıllar arasında etkili olmuşturtanzimat edebiyatı hangi yılları kapsartanzimat edebiyatı sanatçıları kimlerdirtanzimat edebiyatının nitelikleritanzimat edebiyatının özellikleritanzimat edebiyatının temsilcileri kimlerdir

Tanzimat Edebiyatının Özellikleri Nelerdir? Tanzimat Edebiyatının Temsilcileri Kimlerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Tanzimat edebiyatı 1839′dan 1896 yılına kadar sürer. Tanzimat Edebiyatının nitelikleri şunlardır;

-hayatta ve toplumda eski-yeni ikiliği görülür. (medresenin yanında mektep gibi), bu yüzden aydınlar çeşitli derecelerde olmak üzere hem Doğu’nun hem Batı’nın etkisi altındadır.

-yeniliği benimseyen aydınlar önce halka hitap etmeye, onu uyandırmaya çalışırlar. Dil biraz sadeleşir.

-fars edebiyatı etkisine karşı savaş başlar. Fransız klasikleri ve romantikleri örnek alınır.

-divan edebiyatının gelenekleri yıkılmaya başlar. eski nazım şekillerinin şiddetle sarsılmasını buna örnek olarak gösterebiliriz. edebiyatımızda yeni türlerin temeli atılır.: makale, tiyatro, roman önem kazanır. bununla birlikte bütünüyle bir batılılaşma yoktur

-en başta “vatan”, “hürriyet”, “kanun” ilkeleriyle yeni toplumsal temalar edebiyata girer. kişisel duygulara ve tutkulara büyük yer verilir.

Tanzimat Edebiyatının başlıca temsilcileri

-Şinasi (1826-1871)

-Ziya Paşa (1825-1880)

-Namık Kemal (1840-1888)

-Ahmet Mithat (1844-1912)

-Ali Suavi (1839-1878)

-Abdülhak Hamit Tarhan (1852-1937)

-Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914)

-Ahmet Vefik Paşa (1823-1891)

-Muallim Naci (1850-1893)

-Sami Paşazade Sezai (1860-1936)

-Şemsettin Sami (1850-1904)

-Ebüzziya Tevfik (1848-1913)

-Ahmet cevdet Paşa (1822-1895)

bu edebiyatçılar mümkün olduğunca az yabancı kelime kullanmayı yararlı buldular. zincirleme tamlamalarda güzellik aramadılar. güzellik, yalnız şekilde ve kelimede değil, konuda, fikir ve duyguların anlatımında aranmaya başladı. cümleler ise kısaldı.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver