Suyun kaldırma kuvvetini kim buldu? sorusunun cevabı hakkında kısaca bilgi kısa özet

Suyun Kaldırma Kuvveti Arşimet bulmuştur.

Arşimet Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendisdir.Bir hamamda yıkanırken bulduğu  iddia edilen suyun kaldırma kuvveti bilime en çok bilinen katkısıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Arşimet (Antik Yunanca: Ἀρχιμήδης; (y. MÖ 287, Siracusa – y. MÖ 212 Siracusa), Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis. Bir hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilen suyun kaldırma kuvveti bilime en çok bilinen katkısıdır. Bu kuvvet cismin batan hacmi, içinde bulunduğu sıvının yoğunluğu ve yerçekimi ivmesinin çarpımına eşittir. Ayrıca, pek çok matematik tarihçisine göre integral hesabın kaynağı da Arşimet’tir.

Roma generali Marcellus, Siraküza’yı kuşattığında, Arşimet mühendisin yapmış olduğu silahlar nedeniyle şehri almakta çok zorlanmıştı. Bunların çoğu mekanik düzeneklerdi ve bazı bilimsel kurallardan ilham alınarak tasarlanmıştı. Örneğin, makaralar yardımıyla çok ağır taşlar burçlara kadar çıkarılıyor ve mancınıklarla çok uzaklara fırlatılıyordu. Hatta Arşimet’in aynalar kullanmak suretiyle Roma donanmasını yaktığı da rivayet edilmektedir. Ancak bütün bunlara karşın M.Ö. 212 yılında Romalılar Sirakuza’yı zapt ettiler ve şehrin diğer ileri gelenleriyle birlikte Arşimet’i de öldürdüler.

Suyun kaldırma kuvvetini kim buldu?

Pek çok bilim adamı çılgındır, hayalleriyle yeni keşifler bulur; ama bazıları yaptıklarıyla da unutulmaz olur. Bir gün hamamda suyun kaldırma kuvvetini bulan ve sevinçle öylece dışarı çıkıp sokaklarda ‘Eureka eureka (buldum buldum)’ diye bağıran bilim adamını bildiniz mi?

ÇİZEN: CEMİLE AĞAÇ

M.Ö. 200’lerde Eski Yunan’da kabına sığmayan bir genç yaşarmış. Matematik alanında gösterdiği başarı tüm şehirde bilinir, adeta hakkında geleceğin dehası diye bahsedilirmiş. Kısa zamanda tüm derslerini tamamlayan bu çocuk için artık bu şehirde öğrenecek bir şey kalmamış ve düşmüş yollara… Ünlü bilim adamı Eukleides’ in derslerini izlemek üzere Antik çağın kültür merkezi olan İskenderiye’ ye gitmiş. Yerkürenin çevresini zamanına göre çok iyi bir yaklaşımla açıklayan Eratusthenes hocası ile oldukça iyi anlaşmış. Çocuk, hocasından yeni şeyler öğrenmek için hiç yanından ayrılmıyormuş. Matematik, fizik ve astronomi onun hayatının vazgeçilmezleri arasına girmiş. Her nereye baksa bu üçünden bir iz görüyormuş.

İlk olarak, daire çevresinin çapına oranı olan pi sayısını, daire içine ve dışına çizilmiş düzgün çokgenler yardımıyla yaklaşık olarak veren bir metot ortaya koymuş. Çok büyük sayıları kolaylıkla belirtmeye yarayan bir yöntem bularak Yunan sayı sistemini geliştirmiş. Yayların toplama ve çıkarma formüllerini bulmuş. Koniklerin (elips, parobol, hiperbol) kendi çevresinde dönmesiyle oluşan geometrik şekilleri incelemiş. İlgi alanı arasına zamanla mekanik alan da girmiş ve burada da oldukça başarılı çalışmalar yapmış. Sonsuz vidanın, hareketli makaranın, palanganın ve dişli çarkın bulucusu olarak tanınır olmuş. Çok meşhur olan “Bana bir dayanak noktası gösterin dünyayı yerinden oynatayım” sözü de o dönemlere aittir.

Onu geleceğin en ünlü bilim adamlarından birisi yapacak olan pratik çalışmaları da vardı. Bunlardan en ünlüsü Syracusa Kralı ve dostu Hieron’un kendisi için yaptırdığı altın taca başka bir maden karıştırıldığından kuşkulanarak genç bilim adamından taç bozulmadan bunu ortaya çıkarmasını istemesiyle ilgilidir. Bu genç bilim adamı bu sorun üstüne düşünür, ancak bir şey bulamaz. Bir gün hamamda yıkanırken suyun vücudunun batan bölümünün hacmiyle orantılı bir kuvvetle yukarı doğru ittiğini bulur. Bu yolla tacın saf altından yapılıp yapılmadığını düşünen bilim adamı, büyük bir sevinçle çırılçıplak sokağa fırlamış ve bağırmıştır: ‘Eureka, Eureka (buldum, buldum )…’

Genç bilim adamının çalışmaları bunlarla da sınırlı kalmadı, askeri alan da onun için oldukça ilgi çekiciydi. M.Ö. 215’te Konsal Marcellus komutasındaki Roma ordusuna karşı Syracua kentinin savunmasında yer aldı. Bu savunmada çok uzak mesafelere ok ve taş atan mekanik aletler yaptığı ve kurduğu ayna sistemiyle güneş ışınlarını Roma donanması üzerinde odaklayarak gemileri yaktığı söylenir. Her şeye rağmen Romalılar bir şans eseri Syracusa’ya girdiler. Marcellus, askerlerine bu büyük bilgine iyi davranılmasını emretmişti. Ancak onu tanımayan bir asker bir gün çalışmasına iyice dalmış olan bilginin kendisine cevap vermemesi üzerine kızarak onu vurmuş ve maalesef yetenekli bilim adamı da hayatını kaybetmiştir.

 

Antik Yunan’ın ünlü bilgini Arşimet

Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis. Bir hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilen suyun kaldırma kuvveti bilime en çok bilinen katkısıdır. Bu kuvvet cismin batan hacmi, içinde bulunduğu sıvının yoğunluğu ve yerçekimi ivmesinin çarpımına eşittir. Ayrıca, pek çok matematik tarihçisine göre integral hesabın kaynağı da Arşimet’tir.

 

Çılgın Profesörler Türkiye’de

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum, 4-16 yaş arası çocuklara yönelik “Çılgın Profesörler” gösteri ve atölye çalışmalarını Mart ayında Türkiye ile buluşturuyor. Dünya çapında olağanüstü başarı elde etmiş eğlenceli bir gösteri olan Çılgın Profesörler, 1996’dan beri 35 farklı ülkede 146 temsilcisi ile sergileniyor. Türkiye’de ilk defa İstanbul Akvaryum’da çocuklarla buluşacak olan Çılgın Profesörler, gösteri ya da atölye çalışması formatında etkileyici interaktif aktiviteler düzenliyor.

 

“İşte Benim Öyküm” Yarışması Başlıyor

Türkiye çapında TNT Ekspres tarafından kitap bağışı yapılan ilköğretim okullarındaki 7-14 yaş grubu öğrencileri arasında yapılan “İşte Benim Öyküm” yarışması başlıyor. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, kitap toplama kampanyası ile okullarına ulaşan kitaplardan birini okuyarak ilham aldıkları bir unsurdan yola çıkıp kendi öykülerini yaratacaklar. Yarışmaya katılan tüm öyküler, jüri tarafından değerlendirecek ve yarışmada ilk üçe giren ve mansiyon ödülü alan öğrenciler, TNT Ekspres Türkiye tarafından lise sonuncu sınıfa kadar burs ile ödüllendirilecekler. Ayrıca birinci olan öğrencinin okuluna bilgisayar hediye edilecek.

Bir rivayete göre, banyosunu yaparken suyu ağzına kadar doldurup içine girmiş ve vücudunun suyu taşırmasıyla çok ilgilenmiştir.Bunun üzerine su gibi bir sıvı içine konulan her şeyin yukarı doğru itildiğini ve bu itme kuvvetinin yer değiştiren yani taşan sıvının ağırlığına eşit olduğunu söylemiştir. Archimadas yüzen cisimler isimli eserinde şu prensibi ortaya koymuştur.Bir sıvının veya gazın içine batırılmış bir cisim, batan bölümünün hacmi kadar yukarıya doğru itilir.Cismi kaldıran bu kuvvet yer çekiminin ağırlığı da kuvvet miktarı kadar azalır.Arşimed bu prensibinden cisimlerin hacminin hesabında istifade etti.Suyun yoğunluğu bir gram/cm3 olduğundan su içine daldırılan bir cisim hacmi kadar ağırlıkla suyu taşırır.O halde taşan suyun ağırlığı cismin hacmini verecektir.Deniz altıların çalışması Arşimed prensibinin doğruluğunu deneyler gösterdi. Örneğin banyodan çıktıktan sonra kol ve bacaklarımızı kurşun gibi ağır hissederiz.Bunun sebebi banyo içindeyken vücudun ağırlığını hemen hemen kaybetmesi su tarafından “ kaldırılması” dır.Her sıvı yada gaz,içine konan eşyaya kaldırma gücü uygulanır. Bir eşya bir sıvı yada gaz içine konduğu zaman iki şey olur.Eşya bir kısım sıvı yada gazın yerini değiştirir ve bir kısım ağırlığını da kaybeder.Deneyler ise yer değiştiren sıvı veya gazın ağırlığının eşyanın ağırlık kaybına eşit olduğunu gösterir. Bir deniz altı yer değiştirdiği suyun ağırlığını safra tankları vasıtasıyla kontrol eder.Safra tankları boşken (su basınçlı havayla dışarı atılmış olarak)deniz altı kendi ağırlığındaki sudan fazlasına yer değiştirir ve bir gemi gibi denizin üstünde yüzer.Safra tankları dolunca ağırlığı,suyun kaldırma gücünden fazla olduğu için dolar. Yada suyun içine, iple bağladığımız bir demir parçasını sarkıtarak, demiri su içinde kolaylıkla aşağı yukarı hareket ettirebiliriz ama sudan çıkardığımız vakit demir çok daha ağırlaşmış gibi gelir.Arşimed bunun nedenini açıklamıştır. Su gibi bir sıvı içine konulan her şeyin yukarı doğru itildiğini ve bu itme kuvvetinin yer değiştiren yani taşan sıvının ağırlığına eşit olduğunu söylemiştir.

Suyun kaldırma kuvvetini kim bulmuştur ?

a) Arşimet

b) Thomas Edison

c) Graham Bell

d) Gantt Carvert County

Doğru Cevap : a) Arşimet

Arşimet prensibi, bir sıvı içindeki katı cisim, taşırdığı sıvının ağırlığına eşit bir kuvvet ile yukarıya itilir. Ünlü bir deneyde Arşimet, aynı kütledeki altın bir taç ile bir altın külçesinin taşıracakları su miktarlarının aynı olması gerektiğini ileri sürmüş ve dediği çıkmayınca tacın saf altın olmadığını anlamıştır.
Suyun kaldırma kuvveti, Arşimet tarafından farkedilen ve ileri sürülen bir ilkeyle, açıklığa kavuşmuştur. Su, kendi yoğunluğundan da az yoğunluğa sahip olan cisimleri, yüzeyine doğru itmektedir. Yoğunluk farklılıklarından ortaya çıkan itme kuvveti etkisiyle cisim yüzmeye başlar. Burada her ne kadar gemi ve deniz mühendisliğinin alanına girdiğinden, örnek su olarak alınmışsa da bu ilke sıvılar için de genel kuraldır.
Yoğunluk karşılaştırması basit şekilde söyle yapılabilir: Elinize alacağınız bir kabı taşana kadar doldurun. Tabi önce o kabı da ondan daha büyük olan başka bir kaba koyun. Sonrada yüzebilecek herhangi bir cismi kaba atın. Büyük kapta biriken taşma suyu, varsa bir ölçekle (çamaşır makinesi toz ölcüsü veya ölçekli su sürahisi de olur) hacmini, bir teraziyle de cismin ağırlığını ölçün. Sonra bir bölme işlemiyle cismin ağırlığını, hacme bölün. Bulduğunuz o rakam kabaca o cismin yoğunluğunu verir. Bu sayı birden küçükse kaba attığınız çisim şu an suda yüzüyor durumdadır. Birden büyükse suya batmıştır. Anlaşılacağı gibi içme suyu kullandığımız düşünülmüştür ve içme suyunun yoğunluğu 1’dir.
Aslında bu doğal olay yüzmenin de nasıl gerçekleştiğini ortaya koyar. Arşimet bu deneyi aynı büyüklükteki iki altın parçayı terazinin iki koluna bağlayıp birini suya batırarak yapmıştır. Yukarıda açıklanan kendi bulduğu yöntemle altınların ikişide gerçekse yoğunluklarının aynı kalacağını, biri farklı karışımlardan oluşan altınsa yoğunluk farkıyla ortaya çıkacağını ileri sürmüş ve kanıtlamıştır.
Kaldırma kuvvetinin formülü şöyle verilmiştir:

Burada FK kaldırma kuvvetini, Vbatan batan hacmi, ρsıvı sıvının yoğunluğunu ve g yerçekimi ivmesini belirtir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver