Su arıtımının aşamaları nelerdir? sorusunun cevabı hakkında kısaca bilgi kısa özet

tuz karabiber gibi madeler suyun içine verilir mikroplar alınır

Su arıtımı nasıl yapılır?


Su arıtma, sudaki yabancı maddelerin çeşitli yöntemlerle sudan uzaklaştırılmasına su arıtma denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Dünyada su arıtmak için kullanılan belli başlı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:
içerik
* Reverse osmosis Tersine ozmoz
* Nanofiltrasyon
* Ultrafiltrasyon
* Ultraviole su arıtma yöntemi
* Aktif karbon su arıtma yöntemi
* Su yumuşatma
* Kumfiltreli arıtma yöntemi
* Deminerilezasyon yöntemi bilgi bulunamadı

Bir atık su arıtma tesisinin arıtma kademelerinden bahsedersek, ilk olarak fiziksel arıtım yöntemleri olan ızgara ve eleklerden geçen su fiziksel olarak büyük kirleticilerden arınır.Daha sonra pompa ünitelerine zarar verebilen kirletici olan kum, kum tutucular vasıtasıyla sudan arıtılır, buradan sonra su yağ tutucuya gelir genellikle su bu haznede 10 ila 15 dakika maximum süre ile bekletildikten sonra üzerinde biriken suda çözünmemiş yağ ve benzeri maddeler yağ tutucu vasıtasıyla sıyrılarak alınır.Yağdan da arınan su çökeltme havuzuna gelir ve burada bekletilerek çökeltilen çamur dipten çamur sıyırıcılar ile alınır.Ayrıca sudan ayrılan çamurlar gübre olarak kullanılabilmekte veya susuzlaştırılıp bertaraf edilebilmektedir.Son olarak filtrasyon aşamasında su, diğer yollarla sudan arınamayan etkenlerden küçük taneciklerden, birtakım mikroorganizmalardan ve bulanıklığa sebep olan kolloidal taneciklerden bu mertebede ayrılır.Kimyasal arıtım uygulamalarına geldiğimizde, dezenfeksiyon ve koagülasyon-flokülasyon devreleri karşımıza çıkmaktadır. Dezenfeksiyon işleminde suyun hastalığa sebep olan patojen mikroorganizmalardan arınabilmesi için suya belirli oranlarda klorlama yapılmaktadır.Koagülasyon-Flokülasyon evresinde suya demir üç klorür ve alüminyum sülfat gibi koagülant maddeler ilave edilerek veya uzun bağ yapısına sahip organik polimerler kullanılarak (sırasıyla koagülasyon ve flokülasyon evreleri uygulanarak) sudaki bulanıklığa ve çeşitli renklere sebep olan kolloidal parçacıklar topaklandırılıp çökeltilerek sudan ayrımı söz konusudur.Yine bir dizi arıtma yöntemi içeren biyolojik arıtımda ise aktif çamur prosesi ilk sıralardadır. Aktif çamur prosesi aşamasında amaç, çamur içeren atık suyun, havalandırılarak içindeki mikroorganizmaların büyüyerek suya asılı veya çözünmüş maddeleri kullanarak çoğalması ve topak haline gelip çökelmesidir.Burada berrak sıvı altında kalan maddeye aktif çamur adı verilir.Biyolojik arıtım sınıfına giren diğer bir arıtma yöntemi ise stabilizasyon havuzlarıdır.Stabilizasyon havuzlarında sular tabandaki alg yosunları sayesinde havalandırılarak içindeki organik maddelerden ayrıştırılır.Çeşitli nedenlerden dolayı yeterli ayrışmanın sağlanamadığı havuzlarda ise yüzeysel havalandırıcılar kullanılır.Damlatmalı filtre yönteminde ise su küçük kırma taşlara bir elektrik motoru ile dönen dağıtıcı ile damlatılır.Sudaki mikroorganizmalar taşların üzerinde kalır ve su arıtılmış olur.

su arıtımı hangi aşamalardan geçer hakkında bilgi 

Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Sert su sodyum bazlı katyonik reçineden geçerken içerisindeki sertlik iyonları (Ca+2 ve Mg+2) ; reçineye bağlı bulunan Na+ iyonları ile yer değiştirir.
Belli miktarda sert su reçine yatağından geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamıyla, sertlik mineralleriyle kaplanır. Bu durumda sertlik minerallerinin tutulması son bulur. Sertlik iyonlarının tekrar sudan tutulabilmesi için reçine taneciklerinin sertlik minerallerinden kurtarılarak tekrar sodyum taneciklerinin bağlanması gereklidir. Bu işleme ‘rejenerasyon’ adı verilir. Rejenerasyon işlemi, geri yıkama, tuzlu su emiş, yavaş durulama, hızlı durulama ve tuzlu su dolum olmak üzere 5 ana aşamadan oluşmaktadır. 5 aşamanın tamamlanması sonucu reçine, kalsiyum (Ca2+) ve Magnezyum (Mg2+) iyonlarını bırakırken, sodyum (Na+) iyonlarını tekrar kendine bağlar ve servis pozisyonuna hazır hale gelir.
Su Yumuşatma Ünitelerinin dizaynı yapılırken reçine tankı içine yerleştirilecek olan reçine miktarı ham su karakterine, günlük ortalama debi ve pik su tüketimlerine bağlı olarak hesaplanır. Ayrıca rejenerasyon işlemi, zaman kontrollü, debi kontrollü veya sertlik analizörü ile çıkış suyu sertlik derecesi ölçümüne bağlı olarak otomasyonlu olarak sağlanabilmektedir.

ANA UYGULAMALAR
Yumuşak suya ihtiyaç duyan her alanda ve özellikle,
* Evsel Sistemler
* Isıtma-Soğutma Sistemleri
* Tekstil Endüstrisi
* Gıda Endüstrisi
* Seramik Endüstrisi
* Kimya Endüstrisi
* Kümesler, Çiftlikler
Yumuşatma Prosesi

Ters Osmoz SistemiTers Osmoz Sistemi
Reverse osmos sistemi (ters osmos) en genel tanımıyla, suyun içerisinde bulunan Anyon ve Katyon iyonlarının giderilme işlemidir. Aynı zamanda bir tür ileri filtrasyon yöntemi olarak da uygulanmakta olan Reverse osmos üniteleri yüksek teknolojinin en son olanaklarının kullanıldığı üst düzey bir su arıtım elemanıdır. Bu ünitelerin çalışma prensibi, doğadaki osmotik dengenin ters işleyişi ile açıklanabilir. Reverse osmos sistemi Osmotik dengeyi tersine çevirmek için osmotik basınçtan daha fazla basınca gerek duyar. Bu amaçla reverse osmos sistemlerinde yüksek basınç pompaları kullanılır. Yüksek basınç pompasının basınçlandırdığı su, üzerinde 5 angstrom boyutunda gözenekler bulunan membranlara iletilerek suyun saflaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Atık hattından çıkan ağır konsantre su ise drenaja verilir.

Günümüzde kullanım alanları gittikçe genişleyen Reverse osmosis sistemleri her türlü endüstriyel alanlar ve evsel uygulamalarda güvenle kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda doğal kaynak sularının bozulması, kirlenmesi ve yok olmasından dolayı, su şişeleme işletmelerinde bir çok ünlü firmalar içme suyunun arıtımını Reverse osmos sistemi gerçekleştirerek pazarlanmasını ve dağıtımını yapmaktadır.

Aynı zamanda deniz suyundan tatlı su eldesi içinde kullanılan Reverse osmos sistemleri, özel tip membranlar sayesinde atık su veya çeşitli su ile karışık likitlerin geri kazanımlarında da mükemmel sonuçlar vermektedir.

Waterprocess markası altında dizayn edilen Reverse osmos sistemleri geniş teknik ekip ve mühendis kadrolarıyla, giriş suyu parametreleri ve istenilen çıkış suyu kalite parametreleri bilgisayar ortamında simule edilerek en doğru ve en ekonomik şekilde oluşturulmaktadır. Standart olarak 3 ayrı ürün yelpazesinde dizayn edilen modeller (S – L –XL) tamamı paslanmaz çelik konstrüksiyon, paslanmaz çelik borulama ve paslanmaz çelik membran kılıfları olarak oluşturulmuştur.


REVERSE OSMOSIS SYSTEMLER
S – L – XL LINE MODELLERİ ÖZELLİKLERİ
Standart özellikler :
# Paslanmaz çelik şase
# Paslanmaz çelik SNS tipi ön filtrasyon üniteleri (L ve XL modellerinde)
# İki kademeli ön filtrasyon üniteleri (S modellerinde)
# Paslanmaz çelik flanşlı membran kılıfı
# Üretim ve atık debimetreleri
# Pompa giriş ve çıkış manometreleri
# Geri kazanım ayar vanası ve flusaj özelliği
# Basınç sensörü
# Siemens PLC
# PLC modülü üzerinden set değerlerini değiştirme ve ayar imkanı
# Toplam çalışma saatini ve parametreleri ekrandan görebilme
# Depo dolum süresine ve günlük çalışma süresine ekrandan erişim
# Haftalık, aylık programlama
# Paslanmaz çelik borulama (L ve XL modellerinde)
# Dijital iletkenlik ölçer (L ve XL modellerinde)

Opsiyonel :
# Motor termik koruması (L ve XL modellerinde standart)
# Analog giriş çıkış modülü ve analog cihaz kontrolü
# Analog şamandıra ile PLC modülünden depo seviye kontrolü
# Dijital debimetre,manometre ve basınç sensörü
# PLC sistemlere entegrasyon
# Otomatik kimyasal yıkama ünitesi (L ve XL modellerinde)

NANOFİLTRASYON ( NF )
Ortalama 1 nanometre ( 10 Angstrom ) ölçüsünde olan partiküllerin atılması için özel dizayn edilmiş membrandan oluşmuş proses, nanofiltrasyon olarak adlandırılır. Nanofiltrasyon membranların süzme kapasiteleri, ihtiyaç duyduğu basınç v.b.. özellikler açısından ultrafiltrasyon ve reverse osmosis proseslerin arasında yer alır.Moleküler ağırlığı 200-400’den büyük organik moleküller nanofiltrasyon sisteminde membrandan geçemez ve atığı oluşturur.

Çözünmüş tuzlar %20 -%98 arasındaki oranlarda atılır.Tek değerlikli anyon içeren tuzların (sodyum klorür ve kalsiyum klorür) % 20 – % 80 aralığında dışarı atılabilirliği vardır.
Buna rağmen iki değerlikli anyon içeren tuzların (magnezyum sülfat gibi), dışa atılabilirliği %90 – % 98 olacak şekilde yüksektir.

Yüzey sularından toplam organik karbon ve renk giderilmesi, kuyu sularından radyum ve sertlik giderilmesi, toplam çözünmüş katıların redüksiyonları, özel yiyecekler içinbe bulunan inorganik maddeden organik kısmının ayrılması ve özel atık su arıtımları nanofiltrasyonun tipik uygulamalarını oluşturur. Membran geçiş basıncı genellikle 3.5 – 16 bar (50-225 PSI)dır.

Ultrafiltrasyon Sistem
Suyun kimyasal yapısının ve pH değerinin değiştirilmeden
mükemmel bir filtrasyon sağlanması, Ultrafiltrasyon (UF) tekniğini
filtrasyon sistemleri arasında önemli bir yere getirmiştir.
Ultra Viole Su Arıtma Sistem

Ultraviole ile dezenfeksiyon, suya bir kimyasal veya oksidant ilave etmeksizin, mikroorganizmaların dezenfeksiyonunu sağlar. Düşük basınçlı civa lambası kullanılarak kısa UV dalgaları üreten dezenfeksiyon sistemi, bakteri, protozoa, virüs, küf, mantar, alg ve bunların yumurtalarını etkisiz hale getirir. Uv sistemlerinde alüminyum yada paslanmaz çelik bir yatak, lambayı sarar ve bu yataktan geçen su uv ışınlarının bombardımanına uğrar.


UV sisteminin çalışma prensibi, mikroorganızmaların DNA ve RNA yapılarını bozarak etkisiz hale getirmektedir. UV dezenfeksiyonunun tam olarak gerçekleşebilmesi için suyun bulanık ve renkli olmaması gerekir. Bu yüzdende genelde UV öncesinde 5 mikronluk filtre tavsiye edilir. Mikropları öldürme kapasitesi zaman geçtikçe azalır ve yaklaşik yılda bir kez lambasının yenilenmesi tavsiye edilir. Ultraviole sistemlerin geneli paslanmaz çelik bir gövdeden (ışın odası) oluşmaktadır. Ultraviole lambası ise bu odanın içine yerleştirilen quartz camın içinde bulunmaktadır. Sistemin çalışmasi ise elektrik akımı ile UV lambasının yanması ve verdiği dalga boyu ile suda bulunan organızmaların etkisiz hale getirilmesidir.

Su Arıtma tesisinde su arıtım aşamaları

 

 

Halkın içme ve kullanma suyunu temin etmek belediyelik alanlarda belediyelerin,köylerde ise muhtarlık ve ihtiyar heyetinin görevidir.
Bir su kaynağının şebekeye verilmesi aşamaları kısaca;

1-KAYNAK TESBİTİ:
Bir yerleşim biriminin su ihtiyacı için seçilen kaynağın ihtiyacı karşılayacak yüksek debiye sahip olması gerekir. Artan nüfusa paralel olarak su ihtiyacı da artmış mevcut su kaynakları yetmez duruma gelmiştir. Ancak özellikle büyük kentler için yeteri kapasitede su kaynağı bulmak neredeyse imkansız hale gelmiş ve bu nedenle kaynağı beslemek amacıyla birden fazla kaynağın birleştirilmesi yoluna gidilmiştir.

2-KAYNAĞIN KORUNMASI:
Kaynağın tespitinden sonra ikinci aşamayı kaynak bölgesinin korunması oluşturur. İnsan ve diğer canlıların giremeyeceği şekilde kaynağın büyüklüğüne göre koruma alanı belirlenip etrafı çevrilmelidir. Hatta bunun için mutlaka güvenlik görevlisi bulundurulmalıdır.
Kaynağın yakınında kirliliğe neden olabilecek kanalizasyon,çöp alanı,kimyasal tesisler ve mezarlık gibi kirletici unsurlar olmamalıdır. Yağmur suları ile birlikte kaynağa karışması muhtemel endüstriyel atıklar,kentsel atıklar,tarımsal atıklar,spetik tank atıkları ve kentsel yüzeyel akıntılar gibi dış kirletici unsurlar için gerekli gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır.

3-ARITIM ÜNİTESİ:
Suyun kirleticilerinden arındırılması,halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek sonuçların engellenebilmesi açısından önem taşımaktadır. Özünde temiz olan bir su kaynağının dış etkilerle kirlenmesi büyük olasılıktır. Bu nedenle tüketime verilecek su arıtıma tabi tutulmalıdır. Arıtım renk ve kokunun giderilmesi,suda asılı halde bulunan organik maddelerin alınması amacıyla suyun kum ve çakıl havuzlarından geçirilerek filtre edilmesiyle basit olarak yapılabilir. Ancak tam anlamıyla bir arıtım için suyun aşağıda belirtilen aşamalardan geçmesi gerekir.

Aşama olarak sıralamak gerekirse;
Doğal su +
Koagüle edici madde +
Ön çöktürme havuz veya tankları +
Koagülasyon havuzları +
Havalandırma +
Hızlı karıştırıcı havuz ve flokülasyon +
Sedimantasyon +
Klorlama +
Filtreler +
Süzülen suyun depolanması +
Klorlama +
Pompa ve dağıtım şeklindedir.

İçme ve kullanma suları için arıtım tesislerinin kurulması yeterli değildir. Bu tesislerin sürekli etkin çalışır durumda tutulması,bakım ve onarımının düzenli olarak yapılması gerekir. Arıtım sonucu havuzlar ve diğer ünitelerde biriken çamur ve kum gibi çökelen maddeler alınmalıdır.
Önemli bir nokta da suyun arıtım öncesi ve sonrasında kimyasal ve bakteriyolojik açıdan analizlerinin yapılması gerekir.

4-İSALE HATTI:
Kaynağından alınan suyun uygun tekniklerle depoya ulaştırılması işlemidir. Arıtıma tabi olan su ne kadar özenle kirlilikten arındırılırsa arındırılsın suyun kirlenmesine neden olabilecek depolama,taşıma ve kullanma kurallarına uyulmadıkça su kolay kirlenir. İsale hattının yapımında güvenilir malzeme kullanılmaması,geçeceği hattın iyi seçilmemesi sonucu oluşacak arızalar ve bunlara bağlı olarak suya kirletici unsurun karışması kaçınılmaz olacaktır. Olası arızalara karşı suyun kirlenmemesi için isale hattı, çöp alanları,kanalizasyon şebekesi ve sanayi kuruluşları gibi kirletici unsurların uzağından geçirilmelidir.

5-DEPOLAMA:
Tüm işlemlerden geçirilen suyun en son toplandığı ve dezenfeksiyonun yapılarak dağıtımının yapıldığı yerdir. Depo dış ortamdan etkilenmeyecek şekilde muhafazalı ve kapasiteye uygun yapılmalıdır. Yerleşim yerinin her köşesine su basıncı yapabilecek yüksek bir tepede olması gerekir. İçerisinde bulunan suyun havalandırılması için havalandırma bacası konulmalıdır. Depoya gelen su arıtım ünitesi,isale hattı ve depodan kaynaklanabilecek kirliliğe karşı dezenfeksiyon işlemine tabi tutulur. Deponun belirli periyotlarla temizliğinin yapılması gerekir

Konu Etiketleri

su arıtımı nasıl yapılır, su nasıl arıtılır, su arıtma nasıl yapılır, sular nasıl arıtılır, suyun arıtılması nasıl olur, atık suyun arıtılması teknik ve yöntemleri, su arıtımı nedir nasıl yapılır, suların arıtılması, su arıtımı nasıl olur, su arıtımının aşamaları, suyun arıtılması, atık suların arıtılması teknik ve yöntemleri, suların arıtılması nasıl yapılır, evde su arıtma nasıl yapılır, su arıtımı nasıl gerçekleşir, su arıtma yapımı, suyun arıtımı nasıl yapılır, su arıtma işlemi nasıl yapılır, su aritimi nasil yapilir, sular nasıl arıtılıyor, atık su arıtma nasıl yapılır, atık su nasıl arıtılır, su arıtma nasıl olur, su arıtılması nasıl yapılır, su arıtma nasıl çalışır
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver