Stres Yönetimi – Relaksoloji – Relaxoloji

Stres yönetimi – Stresi Kontrol Altına Almak “Relaxoloji”

“Relaxer” sözcüğü eski Latince kullanımında tutuklu&ların salı­verilmesi anlamını taşıyormuş. Bizim tekniğimizde de bedenimizde hapsettiğimiz kaslarımızın ve enerjinin salıve­rilmesi anlamına geliyor.
İngilizce’de “stress management” olarak bili­nen bu tekniğin amacı, beden­sel rahatlığa ve zihinsel dinginliğe ulaşarak stresi kontrol altına alabilmeyi, hastalıklara karşı dayanıklılık kazanmayı, zor durum­lar karşısında güçlü olabilmeyi sağlamak. Önce kendimizi, bedenimiz, tepkilerimizi tanımayı öğreniyoruz, korkularımızın, kızgılıklarımızın, pişmanlılarımı­zın nedenlerini keşfediyoruz, sonra da sağlıklı bir bilinçle, sağlıklı ya­şam kalitesine ulaşma­yı amaçlıyoruz.

Sponsorlu Bağlantılar

Relaksoloji bir dizi teknik­ten oluşuyor:

1. Solunum çalışma­ları
2. Kasların gevşetilmesi + zihnin boşa­ltılması
3. İmge­leme
4. Dinamik gevşeme ve ma­saj

Relaksoloji zengin bir bilgi birikiminden yara­rlanılarak ortaya çıkmış bir yöntem. Relaksolojinin temelinde, Tao’cu teknikler, yoga teknikleri, Uzak Doğu’nun enerji kur­amları ve Batıda Wilhelm Reich’in enerji çalışm­aları, Kolombiya kökenli psikanalist Caycedo’nun 1960’da uygulama­ya başladığı Sofroloji yöntemi ile İsviçreli Dr. Roger Vittoz’un bey­nin yeniden eğitimi konusunda ilk 1907’de yayımlanan ve halen güncelliğini koru­yan teorileri var. J.H. Schultz’un “Das autogene training” ve Edmond Jacobson’un “Progressive relaxation” teknikleri de gevşemenin tedavi amaç­lı kullanımının Batı’daki ilk örnek­leri olarak relaksolojinin temel taşlarını oluşturur­lar.

Relaksoloji nasıl yara­rlı olur?

Bu teknikle önümüzde çok zengin, geniş kulla­nım alanları açılıyor. Relaksolojiyi yaşamının bir parçası yapanlar, korkular, kin, pişmanlıklar, kızgınlıklar gibi yaşamlarını zehirleyen duygu­lardan arınıyor, kendilerini sağlıklı, huzurlu hissedebiliyor, yaşama sevinci duyuyor, sorunlara karşı koy­acak güce sahip oluyorlar.

Relaksoloji teknikleri, sınava, doğuma hazırlanmada, doğum so­nrası yaşanan psikolojik sorunların aşılmasında, spor yarışmaları ve başka yarışmalara hazırla­nmada, dil öğrenmede, sanatçıların sahne korkusunu yenmelerinde, yükseklik, asansör kork­usu gibi fobilerin aşılmasında, yaratıcılığın geliştirilmesinde kullanılıyor. Ayrıca psikoterapide, bilin­çaltına ulaşmak ve bilinçaltını yüzeye çıkarmak amacıyla da bu tekniklere başvurul­uyor.

Stres

Stres çok çeşitli nedenlerle gelip yakamıza yapı­şıyor. Bu nedenler, eşini, bir yakınını kaybetmek, işini kaybetmek, hastalanmak, ameliyat olmak gibi üzücü olaylar yanında sevindirici de olabiliyor, evlenmek, hayalin­deki eve taşınmak, okul bitirmek, işinde terfi etmek, emekli olmak.

Gözlemler, aynı olay karşısın­da farklı kişilerin farklı tepkiler gösterdiğini, bazı kimseler bir olayı daha sakin, daha rahat karşılarken, bazı kimselerin de aynı olaydan dolayı yoğun stres yaşadıklarını gösteriyor. Çünkü hepi­mizin strese dayanma gücümüz farklı. Bu farkın ana-babalarımızdan kaynaklandığını, yani kalıtımsal olduğunu söy­leyen uzmanlar da var.

Stres, canlının çevreden gelen her türlü isteğe, tahrike uyum sağ­lamak için gösterdiği normal tepkidir. Bir aslan, ceylan kokusu aldığında, karnı da açsa, hemen saldırı durumuna geçer. Bu doğal bir stres duru­mudur ve bu sayede aslan karnını doyurur. Öte yandan ceylan, aslanın kokusunu duyduğunda, o da strese girer, ve kaçma tep­kisi gösterir. Ceylanın stresi belki de zamanında kaçıp canını kurtarmasını sağlay­abilir.

Stres yaşamda var olabilmek için gerekli. İş yaşam­ımızda stres olmasa üretici, yaratıcı yanımız da körlenir. Özel yaşamımızda stres olmasa, hiçbir proje yapamayan, hiç kimseyle görüşmeyen, yaşam sevin­cini yitirmiş kişiler oluruz. Ancak, stres, altından kalkamayacağımız, uyum sağlayamaya­cağımız boyutlara ulaştığında zararlı strese dönüşür ve bedenimize zarar ver­meğe başlar: Yorgunluk, ağrılar, uyku bozuklukları, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, çarpıntı, kalp krizi, felç, bağışıklık sisteminde zayıflama, deri allerjileri, isteksizlik, yaşamdan zevk alam­amak v.b türlü hastalık ve sıkıntılar baş gösterir.

Stres, fiziksel ya da ruhsal ola­rak aşırı etkisinde kaldığımız, uyum sağlayamadığımız olaylar veya durumlarla karşıl­aştığımızda ortaya çıkıyor. Stres yaratan bir olay ya da durum karşısında bedeni­mizde fiziksel ve kimyasal birçok değişiklik oluyor, bir yandan stres hormonlarında aşırı bir artma olurken (adrenalin artışı gibi) bir yandan da kas­larımız geriliyor. Bedenimizdeki bu hormonal ve kassal değişikliklerin etkisiyle, soluğumuz hızlanıyor, kalbimiz hızlı çarpıyor, sin­dirim sistemimiz çalışmasını yavaşlatıyor; beynin salgıladığı kimyasallar olan seratonin, noradrenalin ve dopamin azalı­yor. Uykumuzu veren seratonin, enerjimizi sağlayan noradrenalin, yaşam sevincini veren dopamin ve dopaminle birlikte, “doğal morfin” diye adlandırı­lan endorfin salgısında da azalma olunca, bedenimiz hast­alıklara, acılara davetiye çıkarırken, yaşam sevincimizi ve ener­jimizi de kaybediyoruz.

Bu kimyasallar içinde bizi yakın­dan ilgilendiren endorfin. Endorfinin bedene salgılanmasına neden olan sistemin hormonal olduğu düşünülüyor. Bazı verile­re göre de endorfinin beyinle omuriliğe değin sinir sistemi tarafından kontrol edildiği ve hormonal sistemi etkilediğini üzerine duruluyor. Endorfinin özelliği mutluluk duygu­su vermesi ve ağrılara duyarlılığı azaltması. Gevşemek, olumlu olay ve durumlar imgelemek, gülmek, hoş duygular yaşa­mak, endorfin salgılanmasına neden oluyor. Öte yandan, spor yaparken, bedenimizin bir yerinde ağrı olduğunda, hamilelikte, aşırı ısıya maruz kalın­dığında, kaygı yaşandığında da yine endorfin, bu durumlara bedenin katlanmasını sağlamak için, denge unsuru olarak salgılanmak­tadır.

Kötü stresle başa çıkabilmek, ağrıları daha az duymak için, relaksoloji tekniklerini kullana­rak, bilinçli olarak endorfin salgılayabiliyoruz. Bedenimizde bilinçli endorfin salgılan­masını,
1) gevşeme çalışma­sı ile
2) olumlu olayları, durumları gözümüzün önünde canlandırdı­ğımız imgeleme çalışması ile elde ediyoruz.

Etiketler: Kadını boşaltma teknikleri – kadının boşaldığı nasıl anlaşılır izle – kadın boşalırken sıvı gelirmi

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver