SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olacak sigortalıların en çok merak ettiği soruların cevabını biliyor musunuz?

Sigortalıların en sık sorduğu sorular neler?

Sponsorlu Bağlantılar

Sigortalıların en sık sorduğu sorular neler?

Sosyal Sigortalar Kurumundan evlenme ödeneği almıştım. İkinci kez evlendim, evlenme ödeneği alabilir miyim?

İkinci kez evlenildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumunca evlenme ödeneği ödenmemektedir.

5510 sayılı Kanunun Evlenme ve cenaze ödeneği başlıklı 37 nci maddesinde; “Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz, bu durumda olanlar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.

Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34 üncü maddeye göre yeniden belirlenir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

Cenaze ödeneğinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde, Kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez.”

2- SSK’dan yetim aylığı almakta olan kız çocuğuyum, evlendim. Evlenme ödeneği almak istiyorum ne yapmalıyım?

Evlenme ödeneğinin ödenmesi için, hak sahiplerinin bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekmektedir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle birlikte, evlenme cüzdanının bir örneğinin de Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi zorunludur.

3- SSK’dan evlenme ödeneği almıştım. 6 ay sonra boşandım, hemen maaşa girebilir miyim?

Evlenme ödeneği alan hak sahibinin, gelir ve aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde; bu süre içinde tekrar gelir ve aylık ödenmediğinden, bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak ölüm gelir ve aylıklarının başlangıcı, iki yıllık sürenin dolduğu tarihtir.

4- 5510 sayılı Kanuna göre SSK’dan yetim aylığı alan kız çocukları, evlenmeleri halinde evlenme ödeneği alacaklar mı?

Talepte bulunulması halinde, almakta olunan aylık veya gelirin iki yıllık tutarı, bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenmektedir.

5- SSK’dan yetim aylığı alıyorum, evlendim. Evlenme ödeneği hesaplanırken, maaşım ile birlikte aldığım ek ödeme, bu tutara dahil edilir mi?

Evlenme ödeneğiniz hesaplanırken; ek ödeme tutarı hariç, almakta olduğunuz aylığın 2 yıllık tutarı peşin olarak ödenir.

6- 5510 sayılı Kanuna göre ölüm geliri almakta iken evlenen kız çocuklarına evlenme ödeneği ödenir mi?

Ölüm geliri almakta iken evlenen kız çocuklarına, almakta oldukları gelirin iki yıllık tutarı, bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak ödenir.

7- Sosyal Sigortalar Kurumundan evlenme ödeneği almıştım. İkinci kez evlendim, evlenme ödeneği alabilir miyim?

İkinci kez evlenildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumunca evlenme ödeneği ödenmemektedir. 5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde bu konu detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

8- : 4/a SSK sigortalıları için ödenen cenaze ödeneği ne kadardır?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar Hakkındaki 2012 – 3 nolu Genelgede 2012 yılı için cenaze ödeneği tutarı belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 10,45 olduğu dikkate alındığında, 2011 yılında 328,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2012 yılında 363,00 TL olarak uygulanacaktır.

9- Cenaze ödeneği kimlere ödenir?

Cenaze ödeneği; sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine ödenir.

10- Annem, SSK emeklisi babamdan dul aylığı alırken vefat etti. Cenaze ödeneği alabilir miyim?

Sadece emeklinin/sigortalının kendisinin ölümü halinde cenaze ödeneği ödendiğinden, dul aylığı alan eşlerin ölümü halinde cenaze ödeneği ödenmemektedir.

11- SSK emeklisiyim. Bakmakla yükümlü olduğum kızım vefat etti, cenaze ödeneği alabilir miyim?

Sadece emeklinin vefatı halinde cenaze ödeneği ödendiğinden, kızınızın vefatı halinde cenaze ödeneği alamazsınız.

12-Eşim, 4/a (SSK) kapsamında 3 aylık sigortalı iken vefat etti. Cenaze ödeneği alabilir miyiz?

Cenaze ödeneği alabilmek için; en az 360 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması gerektiğinden cenaze ödeneği alamazsınız.

13- Daha önce sigortalı hizmeti olan babam, işsizken vefat etti. Cenaze ödeneği alabilir miyiz?

Babanız için en az 360 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş ise; cenaze ödeneği için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmamaktadır.

14- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılan cenazeler için cenaze ödeneği ödeniyor mu?

Sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda; Kurumca ödenen miktarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver