Sosyal Güvenlik Kurumu E-Rapor Uygulaması Ertelendi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarafından yayınlanan “E-Rapor Uygulanmasının Ertelenmesi Hakkında ” duyuru ;

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
        Bilindi­ği üzere 01.10.2010 tarihinden itibaren ilaç raporlarının MEDULA sistemini kullanan 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından elektronik ortamda gönde­rilmesi zorunlu hale getirilmiş idi.
        Ancak teknik nedenlerden do­layı ilaç raporları­nın MEDULA sistemi üzerinden gönderil­mesi zorunluluğu 30.10.2010 tarihine kadar ertelenmiştir.         Konu ile ilgili alt yapısı uygun olan sağlık hizme­ti sunucuları, bu süre içerisinde söz konu­su raporları MEDULA sistemi üzerin­den göndermeye devam edebilecektir.
       30.10.2010 tarihine kadar eczaneler tarafın­dan manuel olarak düzenlenen veya sağ­lık hizmeti sunucularınca MEDULA sistemi üzerinden gönderilen ilaç raporları da geçerli kabul edi­lecektir.
        Belirtilen tarihe kadar MEDULA siste­mi üzerinden gerekli testlerin yapılması ve yapılan uygu­lamaya ilişkin görüş ve önerilerinizin medulayeniversiyon@sgk.gov.tr
adresine bildirilmesi husu­sunda gerekli hassasiyetin gösteril­mesi,
        Tüm sağlık hizmeti sunucuları­na önemle duyurulur.

Sponsorlu Bağlantılar

Konuyla ilgili aramalar: e-rapor erteleme, e-rapor ertelenmesi, yeni ilaç raporu uygulamasının ertelenmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver