Sıkı Yönetim Nedir Hakkında Bilgi

Sıkı Yönetim Nedir

Sıkı Yönetim Nedir Nasıl Çıkar, kaç aylık ilan edilir nasıl ilan edilir
Sıkı Yönetim anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Sıkı Yönetim Nedir, Sıkı Yönetim Ne Anlama Gelir, Sıkı Yönetim Ne Demektir, Sıkı Yönetim Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Sıkı Yönetim ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Sıkı Yönetim Anlamı

Anayasanın saptadığı belirli koşulların gerçekleşmemesi hâlinde, temel hak ve hürriyetleri geçici bir süre için kısıtlayan ya da kullanılmalarını erteleyen ve güvenliği sağlamak amacıyla mülkî kolluk kuvvetleri yerine askerî koluk kuvvetlerini getiren olağanüstü yönetim biçimi. Sıkıyönetime hangi hallerde ve koşullar altında başvurulacağı 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 122. maddesinde belirtilmiş ve işleyiş şekli ise 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ve bu kanunda yapılan değişikliklerle düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 122. maddesine göre Anayasa’nın tanıdığı hür demokrasi düzenini ya da temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilânını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması ya da savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan ya da cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın ya da ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle, cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu’nun da görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak üzere yurdun bir ya da birden fazla bölgesinde ya da bütününde sıkıyönetim ilân edebilir. Bu karar, derhal Resmî Gazete’de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayına sunulur. TBMM toplantı hâlinde değilse hemen toplantıya çağırılır. Meclis gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir. Sıkıyönetim süresinde, cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarabilir. Bu kararnameler Resmî Gazete’de yayımlanır ve aynı gün TBMM’nin onayına sunulur. Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması, TBMM’nin kararına bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. Sıkıyönetim ilânıyla, sıkıyönetime bağlanan yerlerde tüm kolluk yetkileri sivil yönetimden askerî makamlara geçer. Böylece sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik ve kamu düzenini korumak ve sağlamak görevi sıkıyönetim komutanına verilmiş olur. Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olarak görev yaparlar. Sıkıyönetimi gerektiren hallerle ilgili davalar sıkıyönetim mahkemelerinde görülür.

Konu ile ilgili aramalar: Sıkı Yönetim Nedir Sıkı Yönetim ödev ara Sıkı Yönetim kelime anlamı Sıkı Yönetim sözlükte ara Sıkı Yönetim ansiklopedi bilgi bankası ara Sıkı Yönetim ne demek Sıkı Yönetim neye denir

Sıkı Yönetim ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver