Sıcaklık Özellikleri kısa özet (hakkında bilgi) kısaca konu anlatımı

Sıcaklıklar ölçülebilir büyüklüklerdir.

Sıcaklık
enerjienerji değildir.

Sıcaklığın birimi Derecedir.

Sıcaklık
 madde miktarona bağlı değildir.

Sponsorlu Bağlantılar

Duyularla algılanmakta ve genellikle sıcak veya soğuk terimleri ile ifade edilmektedir. Teknik olarak bu değerlendirme doğru değildir. İki cisim birbirisine temas ettirildiğinde sıcak olan soğumakta soğuk olan ısınmakta ve belirli bir süre temashalinde kaldıklarında her ikisi de aynısıcaklığa gelmektedir. Buradan yola çıkarak sıcaklık bir maddenin ısıl durumunu belirten ve ısı geçişine neden olan etken olarak tanımlanabilir.

Termik denge halinde bulunmayan sistemle çevresini termik denge haline getirmeye zorlayan potansiyeldir. Termik denge sağlandıktan sonra bu potansiyel kalkmakta sistemdeçevresiyleaynı değeri almaktadır.

Noktasal bir özelliktir.

Enerjinin
 mikroskobik düzeydeki statik halidir.

Bir maddenin ortalama hıza sahip herhangi bir molekülünün kinetik enerjisiyle doğru orantılı olan büyüklüğüne denir.

Sıcaklık
 doğrudan ölçülebilir. Ölçümünde termometre denilen cihaz kullanılabilir.

Bir cismin etrafına kendiliğinden enerji verme eğiliminin bir ölçüsüdür. Enerji veren madde daha yüksek sıcaklıktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver