SGK Medula Sistemine İlaç ve Malzeme Kaydı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) Tarafından ” Medula Sistemine Malzeme ve İlaç Kaydı Hakkında ” duyuru yayınlanmıştır;

MEDULA SİSTEMİNE MALZEME VE İLAÇ KAYDIA.   4734 sa­yılı Kamu İha­le Kanununa tabii olan Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluş­larında;
•         Ek 5/A-1, Ek 5A-2, Ek 5C,Ek 5E ve Ek5 F de yer alan tıbbi malzeme tutarla­rı KDV ha­riç olarak,SUT eklerinde bulunmayan malzemelerin ise ”Kodsuz malzeme” girişin­den yine KDV hariç olarak,MEDULA sistemine kaydedilmesi gerek­mekte olup, KDV hariç ola­rak girilen bu tutarlara MEDULA sistemi tarafından fatura kayıt esnasında otomatik olarak KDV oranı eklenecektir. Ayrıca Kodsuz malzeme girişin­den kaydedilen tıbbi malzemele­re SUT 7.2.1.A-1 maddesine göre eklenmesi gereken oranlar yine MEDULA sistemi tara­fından fatura kayıtta otom­atik olarak eklenecektir.•         İlaçlar KDV ha­riç olarak kayde­dilecektir.B.   4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ta­bii olma­yan resmi sağlık kurum ve ku­ruluşlarında;•         Ek 5/A-1, Ek 5A-2, Ek 5C,Ek 5E ve Ek5 F de yer a­lan tıbbi malzeme tutarları KDV hariç olarak,SUT eklerinde bulunmayan malze­meler ise ”Kodsuz malzeme” girişinden yi­ne KDV hariç olarak,•         İlaçlar KDV hariç ola­rak,MEDULA sistemine kaydedilmesi gerekmekte olup, KDV ha­riç olarak girilen bu tutar­lara MEDULA sistemi tarafından fatura kayıt esnasında otomatik olarak KDV oranı eklenecektir.C.   Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşla­rında;•         Ek 5/A-1, Ek 5A-2, Ek 5C,Ek 5E ve Ek5 F de yer alan tıbbi malzeme tutar­ları KDV hariç olarak,•         SUT eklerinde bulunmayan malzemeler ise ”Kodsuz malzeme” girişinden yine KDV hariç olarak,•         İlaçlar KDV hariç olarak,MEDULA siste­mine kaydedilmesi gerek­mekte olup, KDV hariç olarak giri­len bu tutarlara MEDULA sistemi tarafın­dan fatura kayıt esnasın­da otomatik ola­rak KDV oranı eklene­cektir.
Tüm sağlık hiz­meti sunucularına önemle duyurulur.
Konuyla ilgili aramalar: SGK ilaç raporu medula kaydı duyurusu, Sgk malzeme raporu medula kaydı duyurusu, Sosyal Güvenlik Kurumu tıbbi malzeme raporu medula sistemi kaydı

Sponsorlu Bağlantılar

SGK Tarafından yapılan Duyuru Aslını Görmek İçin Buraya Tıklayınız

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver