SGK KLOPİDOGREL VERİLME İLKELERİ HAKKINDA BİLGİ

SORU: KLOPIDOGREL için GİS intoleransı nedeniyle çıkmış raporda teşhis ne olmalıdır?
SVH(Serebro Vasküler Hastalık) teşhisi bu raporlar için uygun mudur..?
CEVAP: KLOPİDOGREL için GİS intoleransı nedeniyle çıkacak raporlarda teşhis kalp kapak biyosentezi,tıkayıcı periferik damar hastalığı, angiografik olarak belgelenmiş KAH, İskemik serebrovasküler olay (iskemik inme) yada iskemik serebrovasküler hastalık olmalıdır..SEREBRO VASKÜLER HASTALIK teşhisi uygun değildir.

SORU: KLOPİDOGREL için çıkmış KAH veya TIKAYICI PERİFERİK ARTER HASTALIĞI teşhisli raporlarda ekte ne gibi bir belge olmalıdır..?
CEVAP:TIKAYICI PERİFERİK ARTER HASTALIĞI için çıkmış raporlar için hiçbir ek belge gerekli değildir..

Sponsorlu Bağlantılar

15.06.2007 den önce çıkmış KAH teşhisli raporlarda ek belgeye gerek yoktur..Bu tarihten sonra çıkmış raporlarda rapor ekinde hastaya anjiografi yapılarak KAH teşhisi konulduğunu belgeleyen ilgili dal hekimi imza ve kaşeli belge olmalı ayrıca raporda hastanın GİS intoleransı olduğu açıkça belirtilmelidir..

SORU: KAH teşhisli KLOPİDOGREL raporunda hastaya anjiografi yapıldığı raporda tarih ve numara ile belirtilmişse ayrıca anjiografi belgesi istemeye gerek var mıdır..?

CEVAP: YOKTUR..

SORU: KAH teşhisli klopidogrel için çıkmış rapor ekinde alınan anjiografi belgesinde hastaya stend takıldığının da belirtilmiş olmasında bir sakınca var mıdır?Bu durumda hasta stendli KAH hastası kabul edilip ona göre mi işlem yapılmalıdır?

CEVAP: Eğer raporda GİS intoleransı olduğu belirtilmişse hasta sadece KAH hastası olarak değerlendirilip işlem yapılabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver