Sezeryan Doğum (Sectio) Epikriz Örneği

Anamnez:Ağrılı gebe GPAC:İlaç:Operasyon.-
Fizik Muayene: Kontraksiyon:.2dk/25.snVaginal muayene:Collum 3 cm dilate. karma geliş,poche+,ÇKS:150-dk
USG:Tek,fka+,39 Haftalık canlı gebelik,transvers duruş ,tekiz gebelik,afv .yeterli.
Ön Tanısı: 39 Haftalık ağrılı gebelik,ilerlemeyen travay karma geliş
Ameliyat Tarihi :……/……./2010Ameliyat İsmi  :Sectio
Ameliyat Tekniği      :İ.T.Genel anestezi altında SKA’da supin pozisyonda hasta hazırlandı. Pfannenstiel inzisyonla batına alt transvers kesi ile uterusa girildi. makat gelişi/kız/3120gr/45cm/9 Apgarlı tekiz bebek doğurtuldu. Ameliyathanede hazır bulunan pediatri uzman hekimince gerekli ilk muayene ve müdahalesi yapılması amacıyla bebek kendisine teslim edildi.  Plasenta elle halas edildi. Uterus tek kat kontinue kilitli suture edildi. Bilateral overler ve diğer pelvik organlar doğal izlendi. Kanama kontrolünü takiben batın anatomik planda kapatıldı.Hasta uyanık olarak yatağına alındı.
Postoperatif SeyirGenel durum iyiKan basıncı: 120/70  mm-hgNabız: 80 /dkAteş : 36 oC olarak tesbit edildi.
Kesin tanı:39 haftalık ağrılı gebelik,ileerlemeyen travay karma gelişÇıkış önerileri:Bir hafta sonra kontrolü önerildi.Taburcu reçetesi:1- Cefuroxim aksetil 250mg/2*1                              2- Parasetamol 500mg/3*1                              3- Ferroglycine sulfate 225mg/1*1  şeklinde düzenlendi.
Taburcu Tarihi  :……/……./2010
                                           Op.Dr.                                           Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Word Formatında İndirmek İçin Burayı Tıklayınız

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver