Ses Düşmesi Nedir? Ses Düşmesi Örnekleri Kısaca Maddeler Halinde Özet Konu Anlatımı

Ünlü düşmesi Türkçe’de görülen bir ses olayıdır. Türkçede birkaç çeşit ünlü düşmesi vardır. Bunlar aşağıda listelenmiştir.

İki heceli sözcüklerde ünlü düşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

İki heceli sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlüler düşer. Bu durum genellikle insan organlarında akraba adlarında ve farklı oluşumlarda görülür.

Bazı organ isimleri ünlü ek aldıklarında orta hece ünsüzü düşer.

Ek olan bazı kelimeler orta hece ünlüsünü düşürürler.

Bazı birleşik kelimlelerde ses düşmesi görülür.

Örnekler

burun-um = burnum (aradaki u harfi düşmüş.)
boyun-um = boynum (aradaki u harfi düşmüş.)
ağız-ım = ağzım (aradaki ı harfi düşmüş.)
alın-ım = alnım (aradaki ı harfi düşmüş.)
karın-ım = karnım (aradaki ı harfi düşmüş.)
isim-im = ismim (aradaki i harfi düşmüş.)
fikir-imiz=fikrimiz (aradaki i harfi düşmüş.)

İsim köklerinde ünlü düşmesi

İsim köklerine ünlü ile başlayan yapım ekleri gelerek fiil gövdesi haline gelmeleri sonucunda oluşur.

Örnekler

sarar – sarı-ar
kokulamak – koklamak (kokulamak zamanla değişmiş ve koklamak olmuştur)

Eylem köklerinde ve isimlerde ünlü düşmesi

Fiil köklerine gelen yapım ekleri ile isim olan sözcüklerde görülür.

Örnekler

uyu +ku uyku (u düşmüş)
kıvır +m kıvrım (ı düşmüş)
devir +m devrim (i düşmüş)
çevir +m çevrim (i düşmüş)

Yabancı kökenli sözcüklerde ünlü düşmesi

Kimi Arapça sözcüklerin yardımcı eylemle birleşmesi ile oluşan ünlü düşmesidir.

Örnekler

kayıp – kaybetmek
emir – emretmek
seyir – seyretmek
fikir – fikretmek
zikir – zikretmek
şükür – şükretmek
sabır – sabretmek

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver