Sened-i İttifak Nedir Maddeleri Hakkında Bilgi

Sened-i İttifak Nedir Maddeleri

Sened-i İttifak anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Sened-i İttifak Nedir, Sened-i İttifak Ne Anlama Gelir, Sened-i İttifak Ne Demektir, Sened-i İttifak Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Sened-i İttifak ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Sened-i İttifak Anlamı

II. Mahmut ile âyan arasında imzalanan sözleşme (26 Eylül 1808). 18. yüzyıl ortalarında Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli bölgelerindeki âyan iyice güçlenmiş ve merkezi devletin eyaletlerdeki otoritesi iyice zayıflamıştı. Kabakçı Mustafa İsyanı’nı bastırarak devlete egemen olan ve II. Mahmut’u padişah yapan Alemdar Mustafa Paşa, padişahla âyan arasında bir bağlaşma oluşturacak yeni bir düzen geliştirmeyi tasarladı. Anadolu ve Rumeli âyanını, vezirlerini ve kazaskerlerini İstanbul’a çağırarak bir toplantı yaptı. Osmanlı tarihinde ilk kez padişah ve kulları bir uzlaşma metnine imza attılar. Bu metne Senedi İttifak adı verildi. Bu uzlaşmaya göre özetle âyan, padişaha sadakat, padişah da onlara güvenlik vaat ediyordu. Padişah eskiden olduğu gibi âyanın malı ve hayatı üzerinde dilediğince tasarrufta bulunamayacaktı. Ayrıca sadaret makamı da güçlendiriliyor ve padişahın bütün emir ve yasaklarının sadaret yoluyla bildirileceği kabul ediliyordu. Senette belirlenen en önemli konulardan biri âyana, keyfi işlemlere karşı direnme hakkının tanınması ve haksızlığa uğrayan âyana diğerlerinin yardımcı olacağının belirtilmesiydi. Senedi İttifak pek geçerli olmadı, kısa bir süre sonra yeni bir reform hareketine başlayan II. Mahmut, merkezi otoritenin gücünü artırdı.

Konu ile ilgili aramalar: Sened-i İttifak Nedir Sened-i İttifak ödev ara Sened-i İttifak kelime anlamı Sened-i İttifak sözlükte ara Sened-i İttifak ansiklopedi bilgi bankası ara Sened-i İttifak ne demek Sened-i İttifak neye denir

Sened-i İttifak ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver