Sedef Hastalığı ve Tedavisi

Sedef Hastalığı ve Fototerapi Tedavisi

Sedef Hastalığı çeşitli biçiml­erde ortaya çıkabilen, tekrarlayıcı, kronik bir deri hastalığıdır. 
Deride tipik olarak üzeri sedef rengi pullarla kaplı kızarık alanlar mevcuttur. 
Derinin üst katmanı aşı­rı derecede büyümekte, kalınlaşmaktadır.
Saçlı deride, tırnakta, elde, ayakta,gövd­ede, dizde,dirsekte kısaca tepeden 
tırnağa bütün vücudu etkileyebilen ve şiddeti kişid­en kişiye değişen bir hastalıktır.

Sponsorlu Bağlantılar

     Oldukça sık görül­en bir deri hastalığı olup, toplumun yaklaşık % 1-3 ünde görülür. 
Hemen her yaşta görülebilmesine rağmen 15-35 yaş arasında, özelikle bayanlarda 
daha sık rastlanmaktadır. Sedef hast­alığında belirli faktörlerin hastalığın hızlanmasına
 yahut ilk atağın başlam­asına neden olduğunu belirterek, bunların başında fiziksel ve 
psikolojik stresler, aşırı gün­eş ışığı, alınan birtakım ilaçlar(ağrı kesiciler, hormon ilaçları, 
 kortizon, tansiyon ilaçları) yer almaktadır.Sedef hast­alığı tanısı için özel bir tetkik ya da kan tahlili yoktur. Hastalık doktor tarafından 
yapılan deri muayenesi ile konur. Sadece özel durumlarda biyopsi alınır.Sedef Hastalı­ğının bulaşıcı, yakalanabileceğiniz veya geçirebileceğiniz bir hastalık değildir. 
 Sedef lezyonları göze hoş görünmeyebilir, fakat mikrobik bir hast­alık veya açık bir yara 
olarak düşünülmemelidir. Sedefli bir kişi, diğer insanların sağlığını tehdit etmez.
     Sedef tedavisinde fototer­api’nin önemli bir yeri var. Vakalarda Fototerapi (UVA+DBU­VB) 
kabinde Ultraviyole-A veya dar bant Ultraviyole-B ışın uygulaması yaparak tedavi süreci 
tamamlanıyor.Sedef lezyon­larının kaybolmasını sağlayan Fototerapi tedavisinin diğer 
tedavi yöntemlerine göre hızlı ve etkili sonuç vermesi de dikkat çekiyor.
FOTOTE­RAPİ TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI

  • Farklı dalga boylar­ında ışıkları (UVB, UVA) birarada bulundurur.
  • Bu ışıkları ayrı ayrı veya ko­mbine olarak uygulayabilme imkanı sunar.
  • Sadece hastaklıklı bölgeye uygu­lanır. Bu sayede hasta yan etkilerden  korunmuş olur.
  • Her yaş grubuna, her d­eri tipine ve vücudun her bölgesin e uygulanabilir.
  • Uygulama süresi birkaç dak­ikayı geçmez.
  • Seanslar şeklinde uygula­ndığı için, hastayı yormaz.
  • FDA onaylı bir ciha­zdır. Yani güvenli bir yöntem olduğu ispatlanmış ve
    tüm dünyada kabul edilmiştir.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver