SANAYİ (6. SINIF DERS NOTU) ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: SANAYİ (6. SINIF DERS NOTU) özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, SANAYİ (6. SINIF DERS NOTU) hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu

SANAYİTürkiye bundan yaklaşık 70 – 80 yıl kadar önce çeşitli sanayi ürünlerini diğer ülkelerden satın alan bir ülke idi. Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni savaştan çıkan ülkede, yeterli derecede özel sermaye olmadığı için çeşitli sanayi kuruluşları devlet sermayesi ile kurulmuştur. Yine devlet için sağladığı kolaylıklar ve kredi olanakları sayesinde sanayi ve ticaret alanında hızlı bir gelişme yaşanmıştır.5 Nisan 1925’te şeker fabrikalarının kurulmasına İlişkin kanun TBMM tarafından kabul edildi ve Alpullu’daki şeker fabrikasını kuracak olan şirkete şu destekler verildi:    Üretilecek şeker 18 yıl süre ile tüketim vergisinden muaftır.    Fabrikaya kömür, linyit ve kiremit sağlayan ocaklar normal vergiden muaf tutulacaklardır.    Fabrika için pancar üretecek arazilerin sahipleri 10 yıl süre ile arazi vergisi ödemeyeceklerdir.    Fabrikanın kurulacağı alanın 5 hektarı devlet tarafından bedelsiz olarak sağlanacaktır.Alpullu şeker fabrikasında çalışmış olan Ömer Yazıcı o günleri şöyle anlatıyor:“Çünkü bilmiyordu millet pancar nedir, neyden hasıl olur. Rusya’dan kelle şekeri gelirdi o zamanlar. Derlerdi ki şekerin mayası kemikmiş. Değil tabii insan kemiği; hayvan kemiği yani. Rivayetmiş meğersem. Macar çekti çizmeleri, geldi köylere kadar. Gösterdi elindekini, dedi “Efendiler! Bu pancardır.”. Öğrendik hepimiz. Nasıl dikilir nasıl sulanır, ne zaman sökülür falan…’ Hammadde zengini olan Türkiye, bugün kendi sanayi tesislerinde kendiürününü üretecek duruma ulaşmıştır.  1961 ‘de Eskişehir Demiryolu Fabrikası’nda üretilen, Türkiye’nin ilk otomobili “Devrim”. Türkiye Lokomotif Motor Sanayii A.Ş. Müzesi’nde özel olarak yapılan camlı garajda sergilenmektedir,1961 yılında 4 adet üretilen “Devrim” otomobillerinden sadece biri bugüne ulaşmıştır. Ordunun binek otomobil ihtiyacını karşılamak amacı da güden, ilk yerli ve seri üretim hedefiyle başlanan otomobil projesidir.Dönemin rakamlarıyla1.400.000 TL’ye mal olmuş ve 4.5 ay gibi kısa bir süre içindeproje tamamlanmıştır. Otomobil, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal GürsePi Cumhuriyet Bayramı’na götürerek hem tanıtımını hem ilk vazifesini gerçekleştirecek iken benzinin bitmesi nedeniyle sadece 100 metre gidebilmiştir. Cemal Gürsel   bu durumu “Garp kafasıyla araba yaptık, şark kafasıyla benzin koymayı unuttuk” sözleriyle değerlendirmiştir.Not: 7 Nisan 2002’de sergilenmeye başlanan “Devrim”, halen çalışır durumda.Ülkemizde sanayi ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla sanayi ve ticaret odaları kurulmuştur. Sanayi Odaları:Amacı: Odalar ve borsalar arasında birlik ve beraberlik sağlamak, ticaret ve sanayi faaliyetlerini geliştirmek üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumaktır.·        İSO (İstanbul Sanayi Odası) üyesi kuruluşların yarattıkları katma değer, Türkiye imalat sanayisi toplam katma değerinin yaklaşık % 35-40’ıdır.·        İSO üyesi kuruluşların toplam çalışan sayısı, Türkiye imalat sanayisi çalışanlarının yaklaşık % 16-17’sini oluşturmaktadır.·        Türkiye’nin toplam ihracatı İçinde İSO üyelerinin payı yaklaşık % 35 düzeyindedir.·        Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun yaklaşık yarısı İSO üyesidir.
Ticaret Odaları:Amacı: Ticaret ve sanayiyle ilgili inceleme yapıp, mesleki konularda özel ve devlet kadelemelerine teklif ve isteklerde bulunmak, mesleki ahlak ve dayanışmayı sağlamaktır.İstanbul Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası, İzmir Ticaret Odası gibi kuruluşlar kamuoyu tarafından yakından tanınmaktadır.2002 yılında Formula 1 İstanbul projesi başlatılmış ve 2004 yılında İstanbul Formula 1 takvimine alınmıştır. 300 trilyon harcayıp pisti yaptıran İTO, organizasyonu gerçekleştirenlerden tam not almıştır.İTO yatırımıyla gerçekleştirilen Kurtköy Pisti, toplam 2200 dönümlük bir arazi üzerine yapıldı. 15 virajı bulunan ve en uzun düzlüğü 928 m. olan pistin toplam uzunluğu ise 5300 metre. Formula 1 yatırımında harcanan paranın 3,5 yılda geri dönmesi bekleniyor.

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver