Sakrum, Kuyruk Sokumu Kemiği (Koksiks), Kuyruk Sokumu Kemiği Hakkında

Sakrum, Kuyruk Sokumu Kemiği (Koksiks), Kuyruk Sokumu Kemiği Hakkında

Komparatif anatomide sağrı kemiği denen Sakrum, beş sakral omurun birleşmesinden meydana gel­miş, orta çizgi üzerinde, tek ve simetrik bir kemikdir. Kendisi iki kalça kemiği arasında olup onlar­la birlikte leğen boşluğunu (pelvis) yapar.

Sponsorlu Bağlantılar

Yandan bakılacak olursa öne ve aşağıya doğru konkav ol­duğu görülür. Bu sebepten, bel omurlarının yaptığı kolonla ve beşinci bel omuru ile yaptığı açıklığı arkaya ba­kan geniş açının öndeki çıkıntısı promontuar adını alır. Bu a­çı kadınlarda 118, erkek­lerde 125 derecedir.

Sakrumun biçimi, tabanı yukarda tepesi aşağıda ve önden arkaya basık dört yüzlü bir piramide benzer. Bundan dolayı dört yüz bir ta­ban bir tepe söyleyeceğiz.

Ön yüz;
Bu yüz öne ve aşağıya bakar. Her doğrul­tuda konkav olup yukarıdan aşağıya ortada bulunan beş omur cismini birbirinden ayıran ve beş omurun birleşme yerlerin­de lineae transversae adını alan enine durumda dört çizgi gösterir. Çizgilerin yan uçlarında, dörderden sekiz tane sakrumun ön delik­leri adında dışa doğru uzamış delikler vardır. Deliklerin en altta olanı en küçüğü, en üstteki en büyü­ğüdür.

Arka yüz; Bü yüz çok düzensiz ve öteki yüzün tersine konveksdir. Orta çizgi üzerin­de sakrumun orta ibiği adında ve beş diken çıkıntının birleşmesinden meydana gelen bir ibik görülür. Bu ibik aşağı­da çatallanarak her biri sakrumun boynuzu adını alan iki çıkıntı ile sonlanır. Bunların arasında aşağıya ba­kan ve sakrum kanalı yarığı denilen bir yarık görülür.

Sakrumun orta ibiğinin yan taraflarında bulunan ve ön yüz­deki deliklere benzer, her iki yanda dört çift deliği sakrum arka delikleri denir. Bu delikler ön delik­lerden daha küçüktür. Yukarıdan aşağı­ya bu delikler birbirine daha yakınlaşır. Bu deliklerin iç ve dışında bir ta­kım tüberküllerin bir sıraya gelmesinden meydana gelen, uzunluğuna iki ibik görülür. içtekine eklem çıkıntılarında meydana geldiğinden, sakrum eklem ibikleri dış­takine enine çıkıntılardan ortaya çıkıntı­larından olduğun­dan sakrumun yan ibikleri adı almıştır.

Yan yüzler. Yan yüzlerin üst yarısı geniş olup eklem yapan ve kulak­sı yüz (facies auricularis) adını alan oyukça bir eklem yüzü gösterir. Bu yüzün biraz gerisinde delikli bir yüz ve onun da üstünde sakrum tümseği deni­len bir çıkıntı görülür. Yan kenarın alt yarısı dar ve tam bir kalın kenar biçimin­de olup üzeri pürtüklüdür.

Taban; Taban yukarı ve öne bakar orta çizgi üzerinde birinci sakrum omurunun cismi­nin üst yüzü ve onun arkasında üçgen biçiminde sakrum kanalının yukarı deliği görülür. Da­ha dışta ve arkada üst eklem çıkıntıları adını alan ve birinci sakrum omuru­nun, oyukluğu arkaya ba­kan üst eklem çıkıntıları görülür. Daha yan taraflarda üçgen biçiminde, tepesi cisim tarafında, düzgün, az oyuk ve yan parçalar adını alan yüzler görü­lür. Bu yüzlerin ön kenarları yuvarlak ve konkav olup küçük ve büyük leğeni ayıran sınırın bir parça­sını yaparlar.

Tepe; Tepe büyük ekseni enine durumda koksiks ile eklem yapacak o­lan bir eklem yüzeyi gösterir, buraya apex ossis sacri de denir.

Sakrum kanalı; Sakrum kanalı, omurga kanalının alt bölümü­dür.

Üç köşeli prizmatik biçimde, tabam yukarıda, gittikçe darlaşan ve basıklaşan tepesi aşağıda­dır.
Kanalın alt ucu açıklığı arkaya bir oluk biçiminde olup “hiatus canalis sacralis” denen bir yarığın yanları boy­nuz biçiminde olduğundan “cornu ossis sacri” adı alır.

–> İnsan Anatomisi ve Omurga Bilgileri Ana Sayfasına Dön <–

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver