Sahib Ata Oğulları Beyliği kısa özet (hakkında kısaca bilgi) konu anlatımı

Şimdiki Afyonkarahisar vilayeti; Anadolu Seiçukileri vezir*lerinden Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin daha sonra çocukları*nın malı olduğundan burada teşekkül eden beylik, Sâhib Âta oğulları adını almıştır. Meşhur tarihçi, Müneccimbaşı, târihin*de bunlar Karahisar valileri olarak anılır. Sandıklı, Bolvadin, Şuhud, Barçinli (Hüsrevpaşa), Oynaş kasabalarını sayan Müneccimbaşı, Sandıklı beldesinin Germiyanoğluna, Bolva*din’in Eşrefoğullarına aid olduğunu atlıyor. Belki daha sonra söz konusu yerler bu beyliğe geçmiş olabilir. Çizelgede adı görülecek olan Şemseddin Mehmed; Selçukîler ve İlhanilere karşı muhalefete kalkan Germiyan beyi ile çarpıştığı sırada Germiyanoğlu beylerinden Bozguş Bahadır tarafından, 1287′de öldürülmüştür.

Bu beylik de Emir Çoban’a itaatini bildirenler arasındadır. Karahisarı sâhib Emiri Nusratüddin Ahmed, İlhanilerin tasfi*ye hareketinden canını kurtarmak için, Germiyan bey’i Ya-kub’a 1327′de iltica etmişti. Daha sonra Demirtaş gitmiş, tehlike atlatılmış bu arada Ahmed Bey, Germiyanoğlu’na da-mad olmuştur. Ahmed Bey; 725/1324′de vefat etmiş Karahi*sar, Germiyan beyliğine ilhak olunmuştur. Kardeşi Muzaffe-rüddin Devle, beyliği onbir sene daha devam ettirmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Sâhib Ataoğulları Çizelgesi

Fahreddin Ali bin Hüseyin – Melike Hatun Nusratüddin Ha*san Tacüddin Hüseyin -Şemseddin Ahmed – Nusratüddin Ahmed Muzafferüddin Devle

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver