Sabır eden derviş muradına ermiş atasözünün anlamı hikayesi kompozisyon makale yazı açıklaması

Sabır eden derviş muradına ermiş anlamı nedir , Sabır eden derviş muradına ermiş ne demektir açıklaması

Sabır eden derviş muradına ermiş, Sabır eden derviş muradına ermiş atasözünün anlamı, Sabır eden derviş muradına ermiş anlamı şu şekilde :

Sponsorlu Bağlantılar

Sabreden derviş muradına ermiş

“Sabreden derviş, muradına ermiş.” demiş atalarımız. Sık sık söyleriz bu sözü ama üzerinde düşünmeyiz nedense. Düşünmüş olsak, benimsesek bu sözün anlamını, kendi hayatımızda da uygularız, değil mi ya? Ama nerde?..
Sabretmek gibi, insanı yanlış yapmaktan ve isyanlardan koruyan bir nimet durup dururken elimizde, öfke yolunu seçiveririz nedense. Düşünelim hele bir yol… Öfke ve kızgınlıkla hangi işimizi kolayca halletmişiz bugüne kadar?
Sabırla çözdüğümüz pek çok problem vardır da, sinirlenerek, bağırıp çağırarak, hakaret ederek, dahası, vurup kırarak çözdüğümüz hangi sorunumuz oldu? Ben, kendi hesabıma söyleyeyim ki, bu yolla, hiçbir problemimi çözemedim henüz. Aksine, ne zaman bu yöntemi denemişsem, sonunda pişman olmuşumdur hep. Niye mi?.. Problem çözülmediği gibi, yeni problemler de çıktı ortaya da onun için… Bu arada, boşu boşuna üzüntü de cabası…
Öyleyse ne mi yapmalı? Hiçbir zaman, sükûneti elden bırakmamalı; derim ben! Şaka yollu: -Sabreden derviş, sıkıntıdan gebermiş!.. Diyenlere sakın kulak asmayın. -Sabrın sonu selamettir! Diyenleri dinleyin siz.
Zararlı çıkmazsınız. Gerçekten de sabrın onu selamettir. Bilelim ki, her sıkıntı geçicidir. Özellikle de, yüzde yüz haklı olduğumuz zamanlarda, bir haksızlığa uğramışsak, sabırlı olalım. Böyle diyor ve bunu uygulamaya çalışıyorum ben!

Sabreden derviş, muradına ermiş

Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz. İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir, uzun zaman beklemesi gerekebilir, başına türlü hâller gelebilir; işte bütün bunlara sabreden, direnişini yılmadan sürdüren kişi istediğine kovuşup ulaşabilir.

Sabreden Derviş Muradına Ermiş atasözünün açıklaması. Sabreden Derviş Muradına Ermiş anlamı, hakkında bilgi, anafikir.

Sabreden Derviş Muradına Ermiş:

ANAFİKİR : Amaca ulaşmada sabrın büyük bir rolü vardır.

Sabır, kişinin çeşitli zorluklara dayanabilmesidir. Yaşam acılarla, güçlüklerle doludur. Kişi onlarla mücadele ederek yaşamının tadma varır. Kimi güçlüklere karşı koymaya kişinin gücü yeter, kimi ise zamana bağlıdır, belirli bir süre geçtikten sonra çözümlenebilecektir. Zamana bağlı olan güçlükler karşısmda beklemeyi bilmeliyiz. Beklemek, hele acı çekerek beklemek mutlaka zordur. Ancak bütün bu zorluğuna katlanmasını bilenler, sabredenlerdir. Böyle bir sabrı gösterenler, sonunda büyük mutluluklara kavuşurlar.

Sabreden derviş, muradına ermiş. Atasözünün Anlamı, Atasözleri Sözlüğü ve Açıklamalı Anlamları

Bir işin gerçekleşmesi için sabırlı olmak, uzun zaman beklemek gerekir. Acele eden ve içinde bulunduğu şartları zorlayan kimse başarılı olamaz. Ancak sabırlı olan kişi amacına ulaşır.

Sabır…Sabır…

Deli Hüseyin Ağa derler bir adam vardı. Yirmi yaşlarında evlenmişti. Nikâhına gelen hocaların sohbetlerini görüp onlara hayran kaldı. Kendisi de onlar gibi okuyup alim olmaya karar verdi. Zengin hali vakti yerinde olan Hüseyin Ağa, evlendikten bir,- iki gün sonra, karısından izin alıp İstanbula” ilim tahsiline gitti. Bütün malını karısına ve anasına bırakan Hüseyin Ağa, istanbul’da tam otuz sene ilim tahsil etti.

Bu otuz sene içinde köyünü ve gencecik bıraktığı hanımını aklına bile getirmemişti, hafız-ı Kur’ân olduğu gibi, arabî ilimleri de öğrenip tam bir dersiam (üniversite hocası) yetişti.

Otuz sene sonra memleketine gitmeye karar verdi, İstanbul’dan yola çıkıp, o zamanın vasıtaları ile memleketine vardığında, köyüne varmadan akşam olmuştu. Yakın bir köye misafir oldu. Akşam köyün camiinde va’z-ü nasihat etti. Halk bir çok müşkilini, o gece ondan öğrenmek fırsatını buldular. Yatsı namazından sonra, misafir olduğu köylünün evine geldiler. Gece sohbet ederlerken köylü:

— Hoca efendi, otuz sene ilim öğrenmişsin. Birçok mesele hakkında zorluk çekmeden bilgi verebiliyorsun. Sana bir sualim olacak. Ona cevap verebilir misin? dedi.

Hoca efendi: «Söyle bakalım, bilirsek söyleriz» dedi.

Köylü:

— Söyler misin bana ilmin başı nedir? diye sordu.

Hoca, bundan kolay ne var. İlmin başı Besmele’dir, dedi. Köylü kabul etmedi. Fatihadır, nasara yensuru dur, gibi aklına ne geldi ise saydı ama, köylü bu söylediklerinin hiç birisinin ilmin başı olmadığını söylüyordu. En sonunda hoca, köylüden, ilmin başını öğretmesini rica etti. Köylü bunun öyle kolay olmadığını, bunun öğrenilmesi için en az bir sene, kendisinin yanında kalması lâzım geldiğini söyledi. Hoca ne yapsın, otuz sene okuduktan sonra ilmin başını bilmeden köyüne gidemezdi. Bir sene köylünün yanında kalmaya razı oldu. Ara sıra: «Köylü amca zor birşey değilse şunu söyle de beni burada bekletme» dediyse de köylü bir sene geçmeden öğrenmesinin imkânsız olduğunu söylüyordu. Hoca efendi çiftse çift, çubuksa çubuk bir hizmetçi gibi tam bir sene köylüye hizmet etti. Artık sabredemez olmuştu. Bir sene dolduğu akşam amca şunu akşamdan söyle de rahat bir uyku uyuyayım, dedi ise de köylü, halâ söylememekte İsrar ediyordu.

Sabah oldu… Köylü karısına misafirin yolcu olacağını bir miktar azık hazırlamasını söyledi. Kendisi de Hoca’ya: «Hocam ilmin başı sabırdır» dedi.

Hocanın tepesi atmıştı:

— Bu iki kelime için mi beni bu kadar burada beklettin, kendine hizmet ettirdin. Bir senem bu iki kelime için mi buralarda zayi olup gitti. Sende hiç insaf ve merhamet yok mu? Sen Allah’tan korkmuyor musun? gibi sözlerle söylenmeye başladı. «Ben bunca sene okudum. Sabır hakkında bu kadar Hadîs-i Şerif okudum, ezberledim. Onun ne olduğunu ben senin kadarda mı bilmiyorum,» gibi sözler söylerken köylü duramadı:

— Hocam sen ilmi de biliyorsun, sabrın ne olduğunu da biliyorsun ama, sabretmesini bilmiyorsun. Seninle bu işin başında anlaşmadık mı? Bana kızıp sinirlenmeye hakkın yok, dedi.

Çünkü hakikaten ilmin başı, hatta hatta her şeyin başı sabırdır. «Sabreden derviş muradına ermiş, sabreden selâmeti bulur» gibi sözler hep sabır için söylenmemiş mi idi.

Hoca köylünün yanından ayrıldı. Bir gün sonra da akşam namazı sıralarında köyüne vâsıl oldu. Aradan otuzbir sene geçmişti ama, Hüseyin Hoca ancak evini bulabilmişti. Evine yaklaştı. Kapıyı çalmadan evvel pencereden baktı ki, içerde hanımı Fatma’nın yanında bir delikanlıdan başka kimse yok. Biraz bekledi, Fatma hanım yanındaki delikanlı ile o kadar samimi ki, bazan dizine yatıyor, bazan Fatma Hanım onun saçlarını sıvazlıyarak seviyor. Bu hali bir müddet pencere dibinde seyreden hocanın aklı başından gitti. Otuz sene öğrendiği ilmi, sabır hakkında o kadar ettiği va’z-u nasihati unutup, istanbul’dan aldığı av tüfeğini hazırlayarak her ikisini de vurup namusunu temizlemeye karar verdi. Tam nişan alıp tetiği çekeceği zaman, sabır için bir sene hizmet ettiği köylü aklına geldi.

«Yahu dedi, bu sabır için bir sene çile çektik. Bir sene sonra ancak, sabrın ilmin başı olduğunu öğrendik. Hele şimdi kalsın bu iş. Bunu nasıl olsa bir müddet sonra Öğrenmek mümkündür» diyerek köy odasına gitti.

Caminin bitişiğindeki odaya varıp selâm verdi. Cemaat gelenin hoca olduğunu kıyafetinden hemen anladılar. Hüseyin Ağa, orada bulunan cemaate köyün yaşlılarından bazı isimler sordu. Onların kimisi ölmüş, kimi ise halen hayatta olmasına rağmen yaşlanmışlardı. En sonunda: «Bu köyde Deli Hüseyin derler birisi varmış, İstanbul’a ilim tahsiline gitmiş, böyle birisini tanıyor musunuz?» diye sorduğunda, böyle birisinin olduğunu, fakat görseler bile tanıyamayacaklarını söylediler.

— O isimde birisi varmış, onun bir de zavallı karısı var. Karısını daha bir günlük gelinken bırakıp gitmiş. O gece hamile kalmış kadın. Bir oğlu oldu. Adını da Ali koydu, işte o Deli Hüseyin’in oğlu, bizim caminin imamıdır. Annesi onu yakın bir köyde okuttu, diye anlattılar.

Hüseyin Hoca’nın aklı başına geldi: «Demek ki, Fatma’nın yanında yatan benim oğlummuş» diyerek kendisine bir sene hizmet ittiği adamın köyüne doğru eliyle göstererek: «Sağol-sağol…» diye bağırdı.

Cemaat misafiri deli zannettiler. Fakat Hüseyin ağa, oğlunun gelmesini bekleyerek başından geçenleri anlattı ve kendisinin işte o Deli Hüseyin denen adam olduğunu ve istanbul’a gidip hafız-ı Kur’ân olduğu gibi dersiam olarak medreseyi bitirdiğini anlattı.

Oğlu gelip tanıştıkları zaman, köylünün sözünün kıymetini bir kat daha anlıyordu Hüseyin Hoca…

Sabır Erdemdir… Bir Hikaye Var Kısaca Anlatmaya Çalışalım Hatırladığımız KadarıyLa

Günlerden Bir Gün Adamın Birisi İlim Öğrenmek İçin Dünyayı Dolaşmaya Karar VerirHanımına Söyler Yollara Düşer Her Neyse 10 Yıl -20 Yıl Derken Geri Dönecektir Adamın Biriyle Karşılaşır 

Adam Sorar: Hayrola Yolcu Nereden Geliyorsun
Yolcu Cevapverir: İlim Öğrenmek İçin Dünyanın Onca Yerini Dolaştım Geliyorum 
Adam : Peki Öğrendin mi Bari ?
Yolcu : Öğrendik Allah a Şükür Der Kendinden Emin Bir Şekilde 
Adam : Sana Bir Soru Bilirsen Sen Gerçekden Herşeyi Öğrenmişsin dir der ve Sorar…. İlim Öğrenmenin Şartı Nedir?
Yolcu: Allah İnancı der, Kur-an der , Besmele der
Adam: Tamam ama Bişey eksik der adam
Yolcu merak etmiştir sorar peki nedir der
adamda bana eğer 2 yıl çalışırsan söylerim der 
Yolcu 2 yıl adamın yanında çalışır ve adam sonunda söyler

bak evlat herşeyin başı ” SABIR” der adam aslında sinirlenmiştir yolcu ama belli etmez yola düşer evine varır bide ne görsün kocama çocuk hanımının dibinde hemen öfkelenir adam dışardan kaptığı gibi baltayı içeri girecektir sonra aklıan yanında 2 yıl çalıştığı adam gelir ve söylediği tek kelime ”SABIR” kapıyı çalar içeriye girer sorar soruşturur o çocuk kendi oğludur adam gittiğinde hanımı hamile imiş ve adam dönene kadar kocaman adam olmuş ve adam eyvah der Şükür 

Bakarki aslında 20 Yılda Değil Herşeyi 2 Yılda Öğrenmiş..  

SABIR

Günümüz, saatimiz, dakikamız birbirini tutmuyor. Bir anda köpürüyoruz.Tanıyabilene aşk olsun.
Atalarımız , “Sabırla, koruk helva olur” demişler.
Sabır; acıya, zorluğa, haksızlığa ve başa gelen üzücü olaylara , ezaya, cefaya dayanma gücüdür. Bir felakete veya belaya uğrayanın telaş ve feryat etmeden, her şeyin Cenabı Allah’tan geldiğinin bilinci ile bu sıkıntıya sonuna kadar tahammül göstermesidir.
İman sahibi; Cenabı Allah’a sığınıp tevekkül ederek her türlü ıstıraba isyansız katlanır ve sonunda mutlaka Cenabı Hakk’ın en uygun kararı ile esenliğe kavuşacağını bilir. ” Rabbinin hüküm vermesi için sabret” buyruğu da nefsin kötü isteklerine direnebilmeyi öğütler. Sıkıntı, hastalık ve çilelere dayanma; ancak sabırla mümkün olur. Kulun sabırlı olması dışında, başkalarına da sabır tavsiyesinde bulunması, aklın,mantığın ve inancımızın gereğidir.
Allah, şüphesiz ki sabredenleri sever. Sabır, Cenabı Allah’ın lütfettiği en büyük nimetlerdendir. Kur’ânı Kerim’de ismi geçen bütün peygamberlerin en belirgin özelliklerinden biri de sabır sahibi oluşlarıdır.
Sabır; acılara ve zorluklara dayanma gücüdür. Her şeyin Allah’tan geldiğini bilen iman sahibi, Allahü Teâlâ’ya sığınarak sabreder. İnsanların olgunlaşması ancak sabır ile mümkündür.
İnsanların, hayatları boyunca birçok zorluklarla karşılaşması bir yaratılış gereğidir. Olgunlaşarak kemale ermek, bu devreleri aşmakla mümkündür. İnancımız, bütün bu acılara sabır sırrı ile dayanabileceğimizi, ilâhî imtihan’ı ancak böylelikle kazanabileceğimizi vurgulamaktadır.
İlâhî yasaları uygulamak, bir takım zahmet ve eziyetlere katlanmayı gerektirir ki, bu da nefse zor gelmektedir. Nefsin bir takım alışkanlıklarından ve isteklerinden fedakârlık etmek mecburiyeti ile karşılaşılır . İşte bu zorlukları yenmenin sırrı, sabırdır.
Cenabı Allah: ” Sabır ve namazla Ben’den yardım isteyin. Zaten Ben hep sabredenlerle beraberim. ” diye buyurmakla sabrın zafere ulaştırıcı sırrını haber vermektedir.
Olayları hikâyelerle anlatmayı seviyorum.
Kavağın yanında bir kabak fidanı boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına tutunarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisi ile müthiş bir hızla ilerlemiş ve neredeyse, kavak ağacıyla aynı boya gelmiş. Bir gün dayanamayıp sormuş kavağa:
-Sen kaç ayda bu hale geldin ?
– On yılda
– On yılda mı?
– Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim bak.
– Doğru! Demiş kavak. ’Doğru!’
Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüzgârları başladığında kabak, önce
üşümeye başlamış, sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya doğru inmeye başlamış…
Sormuş endişeyle kavağa:
– Neler oluyor bana kavak?
– Ölüyorsun Demiş, kavak.
-Niçin? Diyerek tekrarlamış sorusunu kabak..
Kavak:
– Benim on yılda geldiğim yere sen iki ayda gelmeye çalıştığın için
Bir başka sabır hikâyesiyle devam edelim…
Öğrenmek için zaman gerekir, sabır gerekir, ustaları izlemek gerekir; fakat
öğrenmenin esası değişmez.
Çin’de ve Hint diyarlarında yüzyıllardır anlatılan bir hikâyede konu, öğrenmenin
değişmeyen esasıdır
Genç bir adam, değerli taşlara ilgi duyarmış ve mücevher ustası olmaya karar vermiş.
“Bu mesleği yapacaksam, iyi bir mücevher ustası olmalıyım,” diye düşünmüş ve ülkedeki en iyi mücevher ustasını aramaya başlamış.
Sonunda bulmuş; yanına varmış, bir süre bekledikten sonra usta tarafından çağrılmış:
“Anlat, dinliyorum,” demiş usta.
Genç adam anlatmaya başlamış, taşlara ilgi duyduğunu ve iyi bir mücevher ustası olmayı kararlaştırdığını heyecanla anlatmış.
Yaşlı usta hiç konuşmadan genç adamı dinlemiş, sözleri bitince de ona bir taş uzatmış,”Bu bir yeşim taşıdır,” dedikten sonra genç adamın avucuna taşı bırakmış ve avucunu yummuş.
“Avucunu aynen böyle kapalı tut ve bir yıl boyunca hiç açma. Bir yıl sonra tekrar gel. Haydi, simdi güle güle” demiş ve sakin, genç adamı öylece bırakıp kalkmış, odadan gitmiş.
Genç adam evine dönmüş, kendisini merakla bekleyen annesiyle babasına neler olduğunu anlatmış. Anlattıkça da kendisine çok anlamsız gelen bu hareketi ve soğuk konuşması nedeniyle ustaya olan öfkesi artıyormuş.
Günler hızla tükenmeye başlamış. Genç adam sürekli söyleniyor;fakat avucunu da hiç açmıyormuş.
“Nasıl böyle budalaca bir şey yapmamı ister? Bir de ülkenin en iyi mücevher ustası olacak. Bu saçmalığa bir yıl boyunca nasıl katlanacağım, böyle bir eziyetle nasıl yaşarım? ”Bu ne biçim ustalık. Doğrudan doğruya ustalık kaprisi bu…”
Devamlı söyleniyor, her önüne gelene ustadan yakınıyor; fakat avucunu da açmıyormuş. Avucu kapalı uyuyor, bütün işlerini diğer eliyle görüyor, yanlışlıkla avucu açılıp tas düşmesin diye hep yarı uyanık uyuyormuş.
Böylece bir yıl geçmiş, her günü zorluklarla dolu, her gecesi yarı uykuyla yaşanmış bir yıl bitmiş ve beklenen vakit gelmiş.
Genç adam tam bir yıl sonra, büyük ustanın karsısına çıkmış. Usta bir süre beklettikten sonra yanına gelince, genç adam ne kadar saçma bulursa bulsun, bu sınavı basarıyla tamamlamış olmanın verdiği gururla elini uzatmış, avucunu açmış.
“İste taş,” demiş.
“Bir yıl boyunca avucumda tuttum, şimdi ne yapacağım?”
Yaşlı usta sakin bir sesle cevap vermiş:
“Simdi sana bir başka taş vereceğim, onu da aynı sakilde bir yıl boyunca avucunda taşıyacaksın.”
Bu söz üzerine genç adam bütün sükûnetini bir tarafa bırakarak, bağırıp çağırmaya başlamış. Yaşlı ustayı bunaklıkla, delilikle suçlamış, mücevher ustalığını öğrenmek için gelen genç bir insana böyle eziyette bulunduğu için hasta olduğunu bağıra çağıra söylemiş. Genç adam bağırıp çağırırken, yaşlı usta ona hissettirmeden bir taşı avucuna sıkıştırmış. Öfkeden yüzü kıpkırmızı genç adam, bir yandan bağırıp çağırırken avucundaki taşı hissetmiş.
Durmuş, taşı biraz daha sıkmış ve heyecanla konuşmuş:
“Bu taş, yeşim taşı değil usta!

“Hz.Musa-Hz.Hızır Buluşması – Sabır

Hans Von Ayberk

– Ali İmran 101-119″
18/66: Musa ona: “Sana öğretileni bana hayra götüren bir bilgi olarak öğretmen için peşinden gelebilir miyim?” dedi

Hz. Musa RAHMET ve BİLİM için ikisi için öğrenci olmak istemektedir. Ayette “Sana öğretilen” demiyor. Allah’ın rahmetinden olarak öğrendiğin bilimden diyor. Hz. Musa bu arada “Sadece ben senin peşinden (Zamanından, zaman yolundan) gelebilir miyim diyor? Yani Yuşa sanki ortada yok gibi

18/67-68: O: “Sen doğrusu benim yaptıklarıma dayanamazsın, bilgice kavrayamadığın bir şeye nasıl dayanabilirsin?” dedi

Şimdi burada önemli noktalar var: Hızır “Bir şeyler yapacağını” söylüyor. Ama “DİLİ GEÇMİŞ ZAMANDA” yaptıklarıma, yapmış olduklarıma diyor. “Yapacağı” şeyler “Geçmişte YAPMIŞ oldukları” oluyor birden. Bu paradoksu kastederek, “Senin kafanı karıştıracak şeylerin” diyor. “NEDENSEL”lik tersinecektir: Çünkü “İÇYÜZÜNÜ, NEDENİNİ” kavrayamayacağın şeylere dayanamazsın, sabredemezsin diyor

Burada olay şu:

“SONUÇ” önce gelecektir. Yani NEDEN olarak baktığında Musa için her şey anlamsız olacaktır. Dolayısıyla bizler de “SONUÇSALLIK” ilkesiyle bu ayetleri anlamaya çalışacağız.

18/69: Musa: “İnşaallah sabrettiğimi göreceksin, sana hiç bir işte baş kaldırmayacağım” dedi.

Hz.Musa boyun eğiyor. Çünkü peygamber olmak başka ALİM olmak başka başka şeyler Musa “Sabrettiğimi” göreceksin derken SABIR iki yönlüdür:

a) Bildiğimiz sabır
b) Tersinen sabır

Bu mekanizmayı açıklamak için önce SBR (Sabr, sabır) üzerinde duralım. Allah’ın iki ismi vardır ki birbirine karşıt durur. Birincisi “Seriul Hısab” yani seri hesab görücü Bunun MİSALİ bilgisayarın saliseler içinde onbin rakamlı bir sayının küb kökünü alması gibi düşünün. Bu çok hızlıdır. Elektirk akımı gibi ışık hızıyla geçer gider ama aynı elektrik akımına eğer “Rezistans=Direnç” korsanız iş başkalaşır.

Elektrik akımı bu kez (volt, amper, watt vb. klasik formüllerinden biliyoruz ki) ışık hızıyla ve işlevsiz olarak geçmez. Örneğin “Rezistanslı elektrik sobalarında” direnci aşarak öteki uca (kutba) ulaşmaya çalışır. Bu arada, bildiğininiz üzere elktrik sobası da bizi bir güzel ısıtır.

Yani Seriul hısab=Işık fıtınlarının (ışık ışınlarının) talimidir. Allah’ın Es-Sabur ismi ise “Isı ışınlarının” (Termik fotonların) talimi (Göstergesidir). Allah’ın SABUR isminin işlevini şimdi daha iyi anlayabiliyor muyuz? Ve şunu anlayabiliyor muyuz?

“Onlara az bir süre tanı”, “Sen onlara bir mühlet ver”. Bu ayetleri bilirsiniz İşte bu yüzden Sabır demek, “İntikal süreci” demektir. Toprağı sularsınız ama, bir S Ü R E tanıyacağız ki, su suladığımız bitkinin köklerine gidip oradan özümsensin.

Allah katında zaman “OL=ÖL” yani doğum-ölüm aynı yerdedir. Ya da doğum=NEDEN, ölüm=Sonuç aynı yerdedir. Çünkü ışık hızına yaklaştıkça, DOĞUM-ÖLÜM ya da NEDEN ve SONUÇ arası kısalır. Bunun için ikizlerden ışık hızıyla giden, diğerine göre 14 kez daha GENÇ kalır. Çünkü öyle hızlanmıştır ki, neden ile sonuç arasını iyice kısaltmıştır. Tam ışık hızında ise ışık hızı yüzünden uzay-zaman bükülür ve komprime bir yay gibi, başı ve sonu (NEDENİ ve SONUCU) birleşir. AYNI şey olur. NEDEN=SONUÇ olur.

Dolayısıyla biz MADDE olarak ışıktan çok çok çok yavaş gittiğimizden zamanımız ya da “NEDEN ile SONUÇ’un arası çok uzadığından, bize Allah SABIR tavsiye etmektedir. Eğer ışık hızıyla giden canlılar olsaydık bize “SABIR” tavsiye edilmeyecekti. Allah’ımızın dediği gibi “O gün gelecektir ve işiniz bitmiştir bile, sizler artık mahşerde hesap vermektesiniz”, ya da “Kıyamet kıskıvrak gelmiş sizi yakalamıştır, Cennet ve Cehennem’i paylaşmışsınızdır bile” Bu tür ayetlere bir örnek de Yecüc ve Meücü ile ilgili ayetlerden verebilir.

18/99: Biz o gün onları bırakırız, dalgalar halinde birbirlerine girerler. Sur’a üflenince hepsini bir araya toplarız.

Biz onları (Osilasyonik dalga) olarak içiçe (iki ayrı fazı birlikte) bırakırız dalgalar halinde birbirlerine girereler. Şimdi dikkat ederseniz, “Gelecek zamanı uzun bir tehir ile anlatıyor ayet ama “O gün Sur’a üflenmiştir hepsini bir araya toplaMIŞızdır diyor. Yani Allah katında İŞ bitmiş ve de MİŞLİ GEÇMİŞ ZAMAN İLE BİTMİŞ.

Bu ifadeyi kasten seçtik ki “SABIR” olayını anlatmak için. Sabrın arkasında birden herşey bitmiş oluyor. Halbuki sabır çok uzun ve zor geliyor bize Bir gün=bin yıllık bir ilahi takvimde ise saliselerden ibaretAhırette birgün kalan biri dünya takvimiyle 1000 yıl (364.bin gün) kalmış olacaktır. Asıl sabrı orada öğreneceğiz. Mahşer meydanında tıkış tıkış değil bir gün belki orada on gün (Onbin yıl) yüzgün (Yüzbin yıl) kalacağız.

ALLAH’TAN SAKINILMASI GEREKTİĞİ GİBİ SAKININ. Mütteki olup Korkun ey Hanifler Allah bize ASR gibi surelerde niçin SABRI” tavsiye ediyor? Sabırsız olsak ne yazar. Yine eli mahkum sabretmek durumunda değil miyiz? Örneğin yarın bir olay var. İki kişi bu olayı yaşayacaklar ama yarın olmadı. Biri sabrediyor. Diğeri ise sabırsız ve cerbeze “Öff ya?!” deyip hayatı hem kendine hem öteki insanlara zehrediyor (Stres bulaşıcıdır). Ertesi gün oluyor. Sabreden ile sabretmeyen aynı SÜRECİ yaşıyorlar. Sabırsızlık gösteren ise hayatını karartmış, yarına perperişan çıkmıştır İkisi de aynı SÜREyi aşıyorlar ama biri SABIR’lı, diğeri ise SABIRSIZ. Yani sabır olayında KİŞİLER yargılanır. Olay bir tekdir ve herkese eşit zamanlıdır. Burada sınanan bizleriz. Sabreden ya da sabırsız olan bizleriz. Sabırı “Sabreden derviş muradına ermiş” gibi algılamamak gerekir.

Yine sabrı irdelediğimizde sabrı şöyle anlamamız gerekecektir. Kötülük fiilinin oluşması için “SABIR” göstermek şarttır. İyilik ve kötülük farklı şeylerdir. İyi insanlar bir arada yürürken, bir KÖTÜ gelir ve size omuz vurur. Siz özür dileseniz bile “Affetmiyorum, lan, önüne bak” der. İşte bu kötülüktür. Bizler melek değiliz yani KÖTÜ’ler ve kötülükleri olması gerekiyor ki, “Hesap defterlerine” kötülükleri fiilen gerçekleşmiş olarak kayıt altına alınsın.
Daha genel bir örnek ile Bosna’da yüzbin kadar müslüman kadına tecavüz edildi. 500 bin müslüman toplu mezarlarda yok edildi. Bunlar olmalıydı. “KÖTÜLÜĞE fırsat tanıyarak, kötülük fiilinin olması gerekiyor çünkü.
Bu konuda bir ayeti ise Ali İmran suresi 110-111-112 ve 113’de bulabilirsiniz. Maalesef, Boşnak kardeşlerimiz tarihten ders almadılar. Tito zamanında Boşnak (Müslüman) ve Katolik (Hırvat) ile Orthadoks (Sırp)lar birbirlerini yemişlerdi. Ordunun yönetimi, Federal Yugoslavya kurulduğunda, nedense SIRP’lara bırakıldı. Buna Boşnaklar göz yumdular. Sırpları Yugoslavya’nın jandarması yaptılar ve kendi askerlik hizmetlerini “Kısaltıp” yan gelip yattılar. Sırplar silahlı kuvvetlerin tek hakimi olunca ve işler de zıvanadan çıkınca, İHMALLERİ yüzünden Boşnak kardeşlerimiz tedbirsiz ve silahsız olmanın bedelini ağır ödediler. Oysa Allah şöyle buyuruyor (Tedbir ve tevekkül zikredilerek), “Bir kavim kendini düzeltmezse, andolsun ki Allah da o kavmi düzeltmeyecektir”
Afganistan yüzyıllardır kendini düzeltmememinin bedelini ödüyor. Ortaçağı ve aşiret düzenini alıp getirip Millenium’a ışınlamışlar sanki Afganistan ya da Suudiler farkettmez.
3/110: Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, doğrulugu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah’a inanan hayırlı bir ümmetsiniz. Kitap ehli inanmış olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu; içlerinde inananlar olmakla beraber, çoğu yoldan çıkmıştır.
Burada bildirilen HAYIRLI grup elbette sahabelerdir. Şimdiki hiç bir Müslüman bu klasmana girmiyor. Kitap ehli derken bugünkü batı alemi gibi algılamamız gerekiyor. İçlerinde inananlar ise ben gibi (sonradan Müslüman olanlar)
111. ayete bir bakalım;
3/111: Onlar incitmekten başka size bir zarar veremezler. Sizinle savaşa koyulurlarsa, geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez.
Sırplar’ı örnek aldık. Onlar sizi “İncitmek”ten öte bir zarar vermezler diyor. O kelime “İncitmek” değil. “İhmalin ve tedbirsizliğin DOĞAL cezasıdır.” Müslüman ya da budist hiçbir şey değişmez burada fiil “İHMAL, ve TEDBİRSİZLİK”tir. Yani konu İSLAM değil, İNSAN bu ayette Ancak şu da var ki, Allah yine aynı ayette biz müslümanlara sahip çıkıyor: “Sizi cezalandırdıktan sonra, ya da şehid edip mertebenizi yükselttikten sonra vb.). Rum suresini de hatırlarsanız, Kur’an o surede “Rumların 3 ila 9 yıl arasında müslümanlara galip” geleceğini söylüyordu ve gerçekten bu olay çıkmıştı. Daha sonra onlar ve Sırplar bir süre galipgelmekle birlikte 3-9 yıl içinde “Arkalarına bakmadan kaçarlar. Sizinle savasa koyulurlarsa, geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Ayet böyle diyor.
Biz herşeye siyah ve beyaz bakıyoruz. Eğer Nato olmasaydı (ki Nato sırplara yardım etmedi bombaladı). Bir tek Boşnak ve daha sonra Kosova’lı Müslüman kalmazdı emin olun. NATO burada bir ALLAH nimeti olmuştur anlayana. Nato Sırplara değil bir şekilde MÜSLÜMANLARA yardımcı olmuştur. Kim bunun tersini söyleyebilir? İşte ayette bu tür sırlar var.
Tabii Rum kelimesinin de tanımını KUR’AN bakışı ile bir anlatalım: Burada bildirilen Rumlar Yunanlı ve Kıbrıslı rumlar değil. Çünkü Rum(Rim) kelimesinin aslı Romus ve Romulus’tur. Yani başından beri İKİ tip ROMALI=RUM vardır. Bunlardan birincisi BATI ROMA DİN VE MEZHEBLERİ. Yani Katolikler. İkincisi ise Doğu Roma (Bizans Ekümenliği, Fener Patriği). Bunlar da ikinci tip RUM’lardır. Yani mezhebleri ORTODOKSLARDIR. O halde Rum’lar derken Allah bir ırkı değil HRİSTİYAN MEZHEBLERİNİ bildiriyor. Bütün Slavların tamamı Ortodokstur. Batı bölümü (Leh, Çek, Slovak, Hırvat, Sloven) ise Katoliktir. Yani İslamın karşısında TATOLİK ve ORTODOKS’lar vardır. Rum Suresi’nde RUM adının verilmesi bunu anlatmaktadır. Dikkat ediniz bunlar içinde bir tek PROTESTANT mezhebi yoktur. Protestantlar bellidir: Anglo-Saksonlar; Hollandalılar, Kuzey Almanlar, Skandinav’ların tamamı. Kur’an indiğinde Martin Luter King daha doğmamıştı ama, Allah dileseydi onu da zikrederdi. Yani bir de protestantlar çıkacak onlar da size zararlı olacaklar gibi bir işaret ya da alimlere bir misal bırakırdı.
İslamiyetin (ve de türklerin) Hatta İsveç kralı Demirbaş Karl, Osmanlı müttefikiydi. Danimarka, Norveç, Hollanda, Protestan Almanya, Amerika vb. (İngiltere hariç, çünkü İngilizlerin politikası doğal siyonizm güdümündedir) hiçbiri Türkiye ya da islam ülkeleriyle bir kavgaları yoktur.
3/112: Nerede bulunsalar Allah’ın ve inanan insanların himayesinde olanlar müstesna onlara alçaklık damgası vurulmuştur. Allah’tan bir gazaba uğradılar, onlara aşağılık damgası vuruldu. Bu, Allah’ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendir. Bu, karşı gelmeleri ve taşkınlık yapmalarındandır.
Bunlar Rumlar (İki mezhebi kastediyorum), Sırplar, Ermeniler Ruslar vb. Bunlar içinde “Anlaşmalarına sadık ya da karşılıklı rıza ile işbirliği” yapanlar var. Misalimiz NATO idiydi ya, onlarla yaptığımız anlaşma dışında kalan o batıl ve batık BATI alemine zelilik damgası vurulmuştur (Aşağılık damgası).
Ayete dikkat ediniz: “Fenalıklarını yaptılar. Uzun bir süre sonra Kıyamet koptu ve yeniden dirildiler”
“Onlara alçaklık damgası vurulmuştur. Allah’tan bir gazaba uğradılar, onlara aşağılık damgası vuruldu.”
Vurulmuştur-vuruldu (Çoktan hesapları bitti bile). Bizi sabır derken ALLAH indinde dikkat ettiniz mi “HESAPLAR GÖRÜLMÜŞ BİLE“, “ÇOKTAN İŞ BİTMİŞ BİLE.”

 

 

Sabırlı olan kişiler, isteklerine kavuşurlar. Sabır ile mücadele edildiğinde başarı mutlaka bizim olacaktır.

zaman kavramını göze sokan atasözü. hep zamana bırakılması gerektiğini, sabrı öğütler… oysa ki bazen zaman bile ilaç olamaz yaraya…

sadece vıcık vıcık duyguları soğutur, biraz daha mantıklı düşünmeyi sağlar, ateşi hafifletir…

derinlerdeysen ve boğuluyorsan zaman değildir seni çıkaran…

 

şimdi bi derviş varmış, bunun bi de sevdiği kız varmış. gel gör ki kızın babası nuh dermiş ama peygamber demezmiş.. derviş’in de gözü kızdan başkasını görmezmiş. ille de o olacak dermiş hep.. günlerden bir gün yine kızın babasının karşına dikilmiş bizim derviş..

“baba! baba! vermicen mi daha kızını?” demiş. babası da “veririm ama bi şartım var” demiş. bizimki sormuş hemen “acaba nedir? nedir?” diye. adam demiş ki “şimdi bu ferhat, şirin için dağ deliyo ya? onun gelmesini bekleyelim. o gelirse ben de sana kızımı vericem.. söz..”

bizimkisi de tabi bunu dalga geçiyor diye düşünmüş ama yapacak da pek bişey yokmuş.. kızı kaçırsa suç olacak, hem daha reşit bile değil.. temelli yazık.. “ne yapayim, beklerim” demiş. “olmazsa ben de ferhat’a yardıma gideyim, hem daha çabuk bitiririz, o da sevdiğine kavuşur, ben de..” diye düşünmüş..

sonra hemen hazırlamış yolluğunu, çıkmış yola.. gitmiş varmış ferhat’ın yanına. “selam genç! ben geldim, sana yardım edicem.. hadi yine iyisin ;)” demiş. ferhat bi anlam verememiş ama “madem yardım edecek, sorun yok” diye düşünmüş. sonra kazmışlar… kazmışlar… kazmışlar… kazmışlar… 5 ay falan kazmışlar..

sonra derken bi ışık görmüşler! “aman allahim! öldük herhalde, yoksa bu ışığın bi manası yok.. hadi hakkını helal et derviş kardeş.. melekler almaya geldi bizi” demiş ferhat. bizim oğlan da sakince “hey ahbap! sakin ol ha! sanırım bu işin sonuna geldik.. baksana şurası bizim köy değil mi?” demiş..(artiss)

sonra ferhat da bakmış, hakkaten gerçek.. “köye gelmişiz valla.. sağolasın derviş kardeş, sen olmasan -afedersin- nah kazardim ben burayı” demiş* sonra inmişler kol kola köye.. ferhat tabi şirin’i görünce derviş’i unutmuş ama derviş’in de pek de umrunda degilmiş yani..*hemen kızın yanına gitmiş.

“sevdiğim sevdiğim! ben geldim. dağları aştım da geldim.. baban olacak adam nerde?” demiş. kiz da ağlamaklı “babam sen gittiğinin ertesi günü damar tıkanıklığı teşhisiyle numune hastanesi’ne kaldırıldı, iki gün yattı, sonra hakkın rahmetine kavuştu” demiş. bizim oğlan sevinse mi üzülse mi bilememiş..

“neyse, vardır her işte bi hayır” demiş. “naapalim? hemen evlenelim o zaman ha?” diye sormuş kıza. “nasıl olsa sen reşit de oldun! ha ha haaa!” demiş bi de..* kız da “ya öyle diyosun da, sen yokken beni murat diye biri istedi.. anam da verir gibi yaptı ama tam ne oldu bilmiyorum, ne desem yalan..” demiş.

bunu duyan derviş dellenmiş, “kim oluyo lan o hödük?” demiş ve sinirini belli etmek için yumruğunu sıkıp masaya vurmuş. “gösterin bana çabuk!” diye de üstelemiş. ordaki kahvelerden birinde oturan ihtiyar bi amca da “gel evlat, göstereyim sana onu” demiş. bizimki de “eyvalah amca.. çok iyi bi amcaya benziyosun, sana baba diyebilir miyim?” diyecek gibi olmuş ama dememiş. (neyse ki)

neyse, amca göstermiş murat’ı, “budur, al bakalım” demiş. bizim derviş murat’ın karşısına dikilmiş “hey murat! murat! bizim köyün adı sabre.. ben de sabre’den derviş (!)” demiş * “duydum ki benim hatuna yazılmaya calışmışsın.. cins anası da sana olur falan demiş ama bilesin ki o benimdir” demiş

murat da -sağolsun- anlayışlı çocukmus “eyvallah abi! benim böyle bişeyden haberim yoktu, onun icin kusura bakmayasın.. bundan sonra o benim dünya ahiret bacımdır, çocuklarınız da yeğenimdir” demiş. “hay ağzina sağlık muratım.. ne iyi dedin. bundan sonra sen de benim kardeşimsin” demiş derviş..

böylece sabre’den derviş murat’ına ermiş 😉

bu hikayeden çıkacak pek çok sonuç vardır ama saçı sakalı ağarmış bir amca olmadığım için pek itibar etmeyeceğinizi düşünüyorum, yorumu size bırakıyorum. çıkarın işte sonucunuzu kardeşim *

 

 

Sponsorlu Bağlantılar

Yorum

Cevap Ver