RÜZGARLAR, RÜZGARLARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet

RÜZGARLAR, RÜZGARLARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ (COĞRAFYA KONU ANLATIM)

 

Rüzgârlar, kopardıkları parçacıkları havalandırarak taşımak, bu parçacıkları çarptırarak aşındırmak ve gücü bitince de biriktirmek yoluyla yeryüzünde şekillendirme yaparlar.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Rüzgârlar, en fazla kurak ve yarı kurak bölgelerde etkilidirler. Çünkü, bu bölgelerde bitki örtüsü zayıf, arazi kuru, rüzgâr hızlıdır.

 

 

a. Rüzgâr Aşındırma Şekilleri

 

Rüzgârlar, güçleri ölçüsünde yeryüzünden kopardıkları parçacıkları veya mevcut materyalleri sürükleyerek, havalandırarak taşırlar ve önüne çıkan engellere çarptırırlar. Bunun sonucunda, kayaların yüzeyinde çizikler ve oyuklar oluşur. Aşınmaya karşı farklı dirençteki tabakalar (bilgi yelpazesi.net) üst üste oluşmuş ise bu oyuklar büyür ve bazı şekiller meydana gelir. Bu şekillerin en sık görülenleri şeytan masaları (mantar kayalar) ve şahit kayalardır.

 

 

b. Rüzgâr Biriktirme Şekilleri

 

Rüzgâr biriktirme şekillerinden en yaygın olanları kumullardır. Kumullar, rüzgâr hızının azaldığı alanlarda kum yığınları şeklinde meydana gelirler.

 

Rüzgâr yönünde uzanan kumul tepelerine boyuna kumul, rüzgâra dik yönde olanlara da enine kumul denir. Hilal biçimindeki enine kumullara da barkan adı verilmektedir.

 

Kumul alanlarına yakın yerlerde oluşan ince toz birikintilerine ise lös toprakları adı verilmektedir.

 

Rüzgâr erozyonu, tarım alanlarındaki verimli toprakları süpürmektedir. Bu nedenle, rüzgâr erozyonundan topraklarımızı korumamız gerekmektedir.

 

 

Rüzgâr erozyonundan korunmak için;

 

Kurak mevsimlerde toprakların sürülmemesi,

 

Toprağa otsu bitkiler ekilmesi,

 

Ağaçlandırma yapılması,

 

Tarlaların nadasa bırakılmaması,

 

Meralarda aşırı otlatmanın engellenmesi,

 

Hasattan sonra anızların yakılmaması, vs gereklidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver