Rüyada Yer Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Yer Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Yer Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Yer Görmek konusunda 4 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada yer, yani zenim görmek, korkudan emin olmaya, zenginlik ve mala delâlet eder.

Rüyada yer görmek, o görülen yerin şeref ve kıymetine, madde ve cevherine göre tâbir edilir.
■ Meselâ rüyada Arafatta hacıların vakfeye durdukları yeri görmek, af ve mağfirete, duaların kabulüne, helal ve geniş rızka, dinde salâha delâlet eder.
■ Rüyada mahşer yerini görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, vaadini yerine getirmeye, sırları gizlemeye, fakirlikten sonra zenginliğe delâlet eder.
■ Bazı kere de rüyada mahşer yerini görmek, nefsi hesaba çekmeye, hidayet ve tevbeye, nasibi az bir rütbeye delâlet eder.
■ Rüyada yerin yarıldığmı görmek, haram ve bidatlarm, günah ve kötülüklerin aşikâre işlenmesine delâlet eder.
■ Bazı kere de yerin yarılması, o yer için iyi ve hayra işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada yer görmesi, ilme, güzel ve düzgün söz söylemeye, dünyaya, ahirete ve orada geçen ömre delâlet eder.
■ Rüyada kendisinin toprak olduğunu görmek, insanlar arasında kadr ve kıymetinin yüce olmasına delâlet eder.
■ Çünkü ilk peygamber ve ilk insan topraktan yaratılmıştır.
■ Bir adamın rüyada kıtlık yerden çıkıp bolluk ve bereketli yere gittiğini görmesi, bidatten Sünnet-i Seniyye’ye geçmeye delâlet eder.
■ Rüyada yerin kendisini yuttuğunu ve fakat batmadığını görmek, uzak bir yolculuğa delâlet eder.
■ Rüyada yerin kendisi için durulduğunu görmek ise, rüya sahibinin ölümüne işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada eliyle veya başka bir nesneyle yeri dövdüğünü görmesi, ticaret için sefer etmeye alâmettir.
■ Bazı kere de rüyada yer görmek, o yerin genişliği, büyüklüğü, darlığı ve küçüklüğü nisbetinde o yere sahip olan kişinin dünyalığına delâlet eder.
■ Rüyada yer yarılıp içinden bir hayvan çıktığını ve kendisi ile konuştuğunu görmek, hayret edilecek bir hadise ile karşılaşmaya işarettir.
■ Yine rüyada yerin yarıldığını ve oradan yartıcı bir hayvanın çıktığını görmek, zalim bir hükümdarın zuhuruna delâlet eder.
■ Yerden yılanın çıkması da böyledir.
■ Bir kimsenin rüyada yerin yarıldığını ve içinden nebatlar çıktığını görmesi, o yer halkının bolluk ve ucuzluğa nail olacaklarına delâlet eder.
■ Yine bir kimsenin rüyada eli ile yeri durduğunu görmesi, mal ve mülke nailiyete delâlet eder.
■ Rüyada kendisi için yerin yarıldığını görmek, uzun ömre delâlet eder.
■ Rüyada bir yer üzerinde oturduğunu görmek, o yerde iktidar-lı, kuvvetli ve nüfuzlu olmaya alâmettir.
■ Bir kimsenin rüyada bir yere mâlik olduğunu görmesi, bekâr ise evlenmeye, evli ise çocuğunun dünyaya gelmesine veya mirasa konmaya delâlet eder.
■ Rüyada yeri yediğini görmek, rüya sahibinin o yerde çalışarak kazancından büyük fayda elde etmesine işarettir.
■ Bir kimsenin rüyada ekilecek arazi görmesi, o arazinin ekilip biçilmesine, ziraatına ve mahsulüne, bolluğuna, kıtlığına, güzel kokan nebatlara ve çiçeklere delâlet eder.

Rüyada yer görmek ilim öğrenmeye, güzel söze; yerin yarıldığmı görmek o yerin imar olacağına, bereketli olacağına; bir yere sahip olmak evleneceğinize; rüyada yere batmak uzak yolculuğa çıkmaya, kendisi için yerin yarılması ömrün uzun olmasına işaret eder.

Rüyada görülen yerin tabiri, o yerin seref ve kabiliyetine, madde ve cevherine göredir.Mahser yerinl görmek, sirlari gtzlemeye, fakirlikten sonra zenginlige.korkudan emniyete ve vadini yerine getirmeye isarettir.Bazen güzel ve bekar kariya, nasibi az büyük bir rütbeye, hidayet vetövbeye isarettir.
■ Ekilecek bir araziyi görmek, o arazinin ekilip biçilmesine,ziraatina ve mahsülüne, bolluguna, kitligina, ziraat aletlerine ve ekincilige veo arazide mu’tad olarak biten seylere ve güzel kokan nebatata isarettir.Bilinmeyen bir yeri görmek, anaya, çocuga, koca ve kariya, ortaga ve emniyetli miras, ev ve hayvan gibi malik oldugu seylere; yatak, sergi, hali vekeçe gibi üzerine oturdugu seylere isarettir.Yer, zina edenlerin, zamparalarin ve (asiklarin evlerine ve her çesitoyunlarina isarettir.
■ Yer, söz gezdirip koguculuk yapan ve sir gizlemeyenkadina isarettir.
■ Yer, mücadele ve düsmanliga veya ilim ve güzel ve düzgünsöz söylemeye isarettir.
■ Yer dünyaya, gök de ahirete isarettir.Bazen yer ve gök, Allah’tan baska hiç kimsenin birlestirmeye muvaffakolamayacagi kumalara isarettir,Yerin yanidigini görmek, bid’atlarin, haram ve kötü olan seylerin asikareyeçikmasi ile tabir edilir.
■ Bazen de yerin yarilmasi, o yerin iyiligine, bereketlive bitek olmasina isarettir.
■ Yerin, bulundugu halden uzun ve genis olmasi,hapiste olanin serbest birakilacagina, hamile kadinin doguracagina ve rizka isarettir.
■ Eger bir kimse kendisinin bir çöle sahip oldugunu görse fakir veyaçocugu olmayan bir kadinla evlenir.Bazen de yer, saltanat sahibi bir hükümdara veyahut ölüm ve hayata, rizkaveya o yerde iyi-kötü isler isleyen kimseye isarettir.Bir yere sahip oldugunu gören, bekar ise evlenir ve çocugu olur, yahutbirisine ortak olur ya da mali ve sirliligi ile bir kimseye emniyet meydanagetirir veya mirasa nail olur, yahut bir ev kiralar veya satin alir.
■ Ya da birbinek satin alir.
■ Rüyayi gören hasta ise hastaligindan kurtulur ve o yerdekinzkini alir.
■ Eger yer genis, manzarasi güzel olursa rüya sahibinin o yerdekiameli güzel olur.
■ Eger yer üzerinde hayvan iasesi ve çürümüs kemikler vediger pislikler oldugunu görürse, rüya sahibinin o yer üzerindeki ameli kötüolur.
■ Yerin sallandigini görmek, hamile olan kadinin çocugunu düsürmesi ile tabir edilir.
■ Yerin, üzerinde olan seylerle battigini görmek, Allah’aitaattan gaflete isarettir.Eger yerin bakir, tunç, demir ve tasa döndügünü görse, bu rüya, bazen rüyasahibinin haniminin zor doguracagina veyahut o kimse sanatindan baska birsanata geçecegine, kazancindan baska rizka nail olacagina veya bir madenbulacagina isarettir.
■ Yer yanlip kendisinl yuttugunu gören kimsenin rüyasiutanmasina ve sebeplerin güçlenmesine, bazen de yolculukta bulunmasinaveya hapsedilmesine ya da deli olmasina isarettir.
■ Sahraya benzeyen ve bilmedigi, düz ve genis bir yerde bulundugunu görenkimse acele olarak yolculuga çikar.Bir kimse bir yerde oturdugunu görse o kimsenin o yerde iktidarli, kuvvetlive nüfuzlu olmasina isarettir.Eliyle veya baska bir seyle yeri dövdügünü gören kimse ticaret için yolculukeder.
■ Bir kimse kendisinin kitlik yerden çikip bolluk olan yere gittigini görse,bid’attan Sünnet-i Seniyyeye geçer.Yolculugu arzu eden kimse bir yerden çikip diger yere gittigini görse arzuettigi yolculugu tahakkuk eder.
■ Yolculuktaki hali ise rüyada gördügü yerinucuzluk, bolluk veya kitlik ve darligi nispetinde olur,Bu rüyayi gören bir sehrin idarecisi ve hakimi ise bu görevinden alinir.Bir kimse bir yeri satip baska bir yere çiktigini görse hasta ise ölür, zenginise fakir olur.
■ Yer üzerinde ayaginin kaydigini yahut topraktan elinisilkeledigini gören kimse fakirlesir, eger hasta ise ölür ve topraga girer.Yeryüzünde kayboldugunu ve orada da herhangi bir çukurun olmadignigörse, dünyayi taleb etmek maksadi île yolculuga çikar ve bu yolculugundaölür.
■ Kendisi için yerin yanidigini gören kimsenin ömrü uzun olur,Bir kimse kendisini yerin yuttugunu fakat yere batmadigini görse uzak biryolculuk yapar.
■ Bir kimsenin rüyasinda yerin sallandigini yahut battiginigörmesi, o yere bir bela erisecegine yahut o yere çekirge musallatolacagina, ya da dolu düsecegine yahut kitlik veya siddetli bir belaninmeydana çikmasina isarettir.
■ Yer görmek, yerin genisligi, büyüklügü, darligive küçüklügü nispetince o yere sahip olan kimsenin dünyaligina isarettir.Bilinen bir yeri görmek, bulundugu sehir ve o sehrin ahali ve sakinlerineisarettir.
■ Yeri kazdigini ve ondan da yedigini gören kimse hile ile mala nailolur.
■ Çünkü kazmak hiledir.
■ Yerin darligi geçim darligidir.Rüyada yere batmak, meydana gelecek korku ve tehdiddir.
■ Bir kimsekendisinin yere battigini görse, azaba düser.
■ Yerin bir tarafinin yarilip yineyere batmasi ora halkina isabet edecek siddetli bir hastaliga, yahut oradaçekirge, dolu, kitlik, pahalilik v.s.
■ gibi meydana çikacak afet ve belayaisarettir.
■ Bir kimse kendisini, yerin yuttugunu görse, eger serli kimse ise onabir azap erisir, yahut gidip geri dönmemesinden korkulan uzak bir yolculukyapar.
■ Rüyada hiçbir çukur olmaksizin yere battigini, derine gittigini vehatta kendisinin bir daha oradan çikamayacagim zannettigini gören kimse,dünyayi istemekle aldanir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver