Rüyada Usare Görmek nedir neye işarettir, neye delalet eder ne anlama gelir, rüya tabiri islami yorumu diyadin

Etiketler: Rüyada Usare Görmek Ne Demek Neye İşaret Eder?, Rüyada Usare Görmek Manası Rüya Tabirleri İslami Rüya Yorumları Diyadin

Rüyada Usare Görmek konusunda 2 ayrı kaynaktan islami rüya tabiri ve rüya yorumları bulunmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kimsenin rüyada üzüm suyu sıktığını görmesi, ucuzluk ve bolluğa erişmeye delâlet eder.
■ Fakir bir adamın rüyada ve mevsiminde üzüm sıktığını görmesi, zenginlik ile tâbir olu nur.
■ Hastanın rüyada üzüm sıktığını görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işarettir/İlim yolunda olan bir talebenin üzüm sıkması, ilim tahsilinde başarılı olmasına ve Sünnet-i Seniyye’ye ittibaya delâlet eder.
■ Yine bir kimsenin rüyada üzüm, incir ve süt karışımı bir şeyi sıktığını görmesi, devlet ve saltanata, rızık ve menfaata delâlet eder.
■ Bekâr kadın veya bekâr erkek, rüyada üzüm sıksa, bu rüya onların evlenmesine işarettir.
■ Rüyada kıtlık, sıkıntı, üzüntü içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, incir ve sair şeyleri sıktıklarını görseler, bu rüya sıkıntıdan kurtulmaya, bolluk ve berekete kavuşmaya delâlet eder.
■ Nablusî demiştir ki: Bir kimse rüyada üzüm sıktığını ve şarap yaptığını görse, Yusuf (a.s.)’ın meşhur kıssasına binaen, o kimse hükümdarın yanında hoşuna giden şeylere ve haram mala nail olur.
■ ÜVEYİK: Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada üveyik görmek, üç vech ile tâbir olunur: a) Zevce, b) Evlat, c) Hizmetçi.
■ Rüyada üveyik görmek, yalancı evlat ile de tâbir olunur.
■ Bundan dolayı kendisine bir üveyik verildiğini veya üveyik tuttuğunu görmek, rüya sahibinin yalancı bir evladı olacağına işarettir.
■ İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada üveyik görmek, huyu kötü, dini noksan ve insanlara boyun eğmez bir kadına delâlet eder.
■ Rüyada bir üveyik tuttuğunu veya kendisine üveyik verildiğini gören kimse, öyle bir kadınla evlenir.
■ Rüyada evine üveyik kuşu girdiğini görmek, eve girecek hırsıza delâlet eder.

Bakınız; Su, Sıkmak.
■ Rüyada üzüm sıktığını gören kimse, ucuzluk ve bolluğa erişir.
■ Şeker kamışı ve diğer şeyleri sıkmak da böyledir.
■ Mevsiminde üzüm sıkan kimse fakir ve zengin olur.
■ Kıtlık ve sıkıntı içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, zeytin ve şair şeyleri sıktıklarım görseler, sıkıntılardan kurtularak bolluğa kavuşurlar.
■ Eğer bu rüyayı bir hasta veya hapis bir kimse görse bulunduğu hastalık veya hapisten kurtulur.
■ Bu rüyayı ilim ve Sünnet-i Seniyyeyi öğrenmek isteyenbirisi görse, onları tahsil eder.Bu rüyayı bekar bir kimse görse, evlenir ve bolluğa erişir.Eğer sıkılmış olan şey fazla olur ve onunla beraber de incir veya şarap ya dasut bulunursa, o kimse devlet ve saltanata erişir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver