Rüyada Süt Görmek Ne demektir? Ne anlama gelir? İslami Rüya Tabiri Kitabı, Rüyada Süt Görmek Ne demektir? Ne anlama gelir? İslami Rüya Yorumları Ansiklopedisi

Etiketler: Rüyada Süt Görmek Ne demektir? Ne anlama gelir? Neye Delalet Eder Neye İşarettir?, Rüyada Süt Görmek Ne demektir? Ne anlama gelir? Nedir Ne Demek Ne Anlama Gelir Manası Rüya Açıklaması Yorumu

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada süt görmek anne içgüdüleri ve annelik sevgisi sembolize eder. Aynı zamanda, içinizdeki şefkat ve merhameti gösterir, iyileşmeyi ifade eder. Bu tanım anne sütü haricindeki inek sütü, koyun sütü, keçi sütü, manda sütü gibi hayvansal sütler içindir.

 • Alternatif olarak, bu rüya birinin, ya duygusal ya da mali açıdan, “sağım” olduğunu bir benzetme olabilir.
 • Rüyada süt dökmek, süt döktüğünü görmek bir inanç kaybı, fırsat ve güveni sembolize eder.
 • Rüyada Süt içmek, süt içtiğini görmek bu rüya iç mutluluk ve iç beslenme anlamına gelir. Aynı zamanda, aile bağları ve ilişkileri hakkında güzel gelişmeleri temsil eder

İslami Rüya Yorumları açısından Rüyada Süt Görmek

 • İslam fıtratına ve bu yaratılışa uygun davranmaya, zahmetsizce kazanılan dünyalığa; Erkek yahut kadının memesinde süt olduğunu görmesi mal biriktirmeye; iki memeden de süt akması talihin açılmasına, İnsan sütü bazen hapse, emen ve emziren için sıkıntıya; Bir kadını emmek mal ve kazanca; hastanın bir kadını emmesi şifa bulmaya, Kadının sütünü birine emzirmesi, kendisi için zahmet ve sıkıntıya, At sütü devlet devlet yönetiminden mala yahut üst seviyede birinin sevgisine, Diğer hayvanların sütleri, sağıldığı miktar kadar güzel rızka, Süt kabı zengin ve bilgin bir kimseye, rızka; bu kap bakır ve sütü bozan cinsten olursa malda noksanlığa, Süt sağmak hileye delalet eder.(Ayrıca Bakınız; Emmek, Sağmak.)
 • Rüyada Süt Görmek ile ilgili olarak; Rüyasında süt işlediğini gören bir erkek için bu rüya kendisini görmesi, iş yaşamında korkak davranması ve yeterince tecrübeli olmadığı için para kaybedeceğine işarettir. Orta yaşlı birisi için bu rüya zor bir işe sahip olduğunu ve başarılı olmak için mücadele etmesi gerektiğini belirtir. Olgun bir kadın içinse umulmadık ve çok mutlu edecek bir misafirin geleceğine yorumlanır. Rüyada süt sağdığını görmek , para kazanacak yolların bulunacağına işarettir. Süt içmek mutluluğun ve başarının işaretidir. Süt dökmek, yakın bir arkadaşınızın yüzünden zarara uğrayacağınızı bu duruma çok üzüleceğinizi belirtir.
 • Rüyasında süt işlediğini gören bir erkek için bu rüya kendisini görmesi, iş yaşamında korkak davranması ve yeterince tecrübeli olmadığı için para kaybedeceğine işarettir. Orta yaşlı birisi için bu rüya zor bir işe sahip olduğunu ve başarılı olmak için mücadele etmesi gerektiğini belirtir. Olgun bir kadın içinse umulmadık ve çok mutlu edecek bir misafirin geleceğine yorumlanır. Rüyada süt sağdığını görmek , para kazanacak yolların bulunacağına işarettir. Süt içmek mutluluğun ve başarının işaretidir. Süt dökmek, yakın bir arkadaşınızın yüzünden zarara uğrayacağınızı bu duruma çok üzüleceğinizi belirtir.

 Rüyada Süt Görmek ile ilgili diğer Yorumlar

 • Rüyada süt içmek, çok hayırlıdır. Mutluluğun ve başarının işareti olan bu rüya, aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın da habercisidir.
 • Helal mal, mülk, kazanç, kısmettir. Bekar kimseler için evlilik olarak da yorumlanır.
 • Rüyada Süt içmek ile ilgili olarak; Danyal Aleyhisselama göre; süt, taze ve tatlı olursa malin çokluğuna ve dindarlığa, eksi ve bozuk olursa. Noksanına delalet, eder. Sütün taze peynir olduğunu ve onu yediğini gören, helal mala ve rızka nail olur. Bir katinin bir erkek üzerine süt dökmesi o adamın tutuklanacağına delalet eder. Bir hayvan sağdığını ve memeden süt yerine kan çektiğini gören hükümetin emirlerine aykırı hareket eder. Eğer süt yerine zehir çıkarsa, haram mala işarettir. Yerden su gibi süt kaynadığını ve etrafa yay ildiğini görmek, o yer halkına zulüm yapılacağına işarettir. Kendi memesinden süt içtiğini gören, kendi kazancına; hıyanet eder. Bir katinin memesinden sütün su gibi aktığını görmek, hayır ve nimetin artmasına delalet eder. Beygir sütü içtiğini görmek, hayra ve büyüklere yaklaşmaya; katır sütü içmek islerinde zorluğa; deve sütü içmek, büyük kişilerin menfaat geleceğine; ceylan sütü içmek, rızk bolluğuna; keçi sütü içmek, karısınden gelecek mala; kaplan sütü içmek, düşmana galebeye; fil sütü içmek, haram mala; manda sütü içmek, rızk bolluğuna ve mal çokluğuna; merkep sütü içmek, hastalığa ve iyileşmeye; ayin sütü içmek zarara, korkuya ve hüzne; tavşan sütü içmek, alçak bir kadından biraz hayır gelmesine; domuz sütü içmek, akil noksanlığına ve ahmaklığa; bir rivayete göre haram mala veya musibete; tilki sütü içmek hileye delalet eder. Bazılarına göre; kadın için süt emzirdiğini görmek hayır ve erkek için serdir. Köpek sütü korkuya; bir rivayete göre şiddetli hastalığa; aslan sütü büyük bir kişi tarafından şeref ve mala ve düşmana üstün gelmeye ve maksadına ermeye; çakal sütü, akraba ile düşmanlık ve kavgaya; inek sütü o yıl din ve dünyada hayır ve yükselişe; vahşi sığır sütü, hasta olup hemen iyileşmeye; kedi sütü, kavga ve düşmanlığa; bir rivayete göre zayıf düşmeğe ve hastalığa; kurt sütü, korkuya yahut elinden önemli bir firkatin kaçmasına; koyun sütü, helal mala ve dinin kuvvetine, kus sütü muradının tamamıyla olmasına delalet eder. Ebu Sait El-Vaize göre, süt sağmak, hileye işarettir. Ağız sütü (hayvan doğurur doğurmaz sağılan süt) sıkıntıdan sonra rızka veya haram mala yorumlanır. Bir rivayete göre, hayırsız bir adamdan iyilik yapmasını istemektir. Es Salimiyle göre; ekşimiş süt haram mal, yorgunluk, meşakkat ve kederle tabir olunur. Rüyasında halis sütü birikip bozuk sütü içtiğini gören aşağı bir sinicin geçim şartlarına Razi olur. Haram yer ve bir rivayete göre dininden sapar.
 • Rüyada Süt Görmek ile ilgili olarak; Bir aslan yavrusuna süt içirdiğini gören, hükümetten hayır ve menfaat elde eder. Cabir’le Mağribiyle göre, eti yenmez bir hayvani sağmak hayır değildir. Cafer-i Sadik göre; insan sütü görmek üç şekilde tabir olunur: Helal rızk, evlat mali geçimde keder. Bir başka rivayete görende: Rüyada süt görmek, İslam fıtratına işarettir. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Gerek erkek ve gerek dişi bir kimsenin rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine işarettir. Rüyada iki memesinden süt arktiğini görse, dünya o kimseye yönelir ve talih açılır. Uyanıkken memelerinde süt olmayan kadın, rüyada memelerinde süt bulunduğunu veya küçük bir çocuğu yahut erkek bir kimseyi ya da bir katini emzirdiğini görse, gerek emziren ve gerekse emen kimsenin baht ve talihinin kapanmasına işarettir, insan sütü, hapis, emziren ve emen kimse için de silkintidir. Bir kimse rüyada çocuğuna içirmek için süt saatin aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlaki gibi terbiye edeceğin işarettir. Bazı tabirciler rüyada bir katinin sütunu emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder, dediler. Bir kimse rüyada at sütü içtiğini görse, hükümdar o kimseye sevgi besler ve hükümdardan ona bir hayır erişir. Diğer hayvan sütleri onlardan sağılan miktarca güzel fiziktir. Süt sağmak, hiledir. Yeni doğmuş devenin sütü din fıtratıdır. Bundan dolay bir kimse yeni doğmuş devenin sütünden içse veya bir yahut iki ya da üç defa emse, o kimsenin yarabildiği İslam fıtratında sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekât ve sadaka vermesine işarettir
 • Süt içmek çok hayırlıdır. Mutluluğun ve başarının simgesi olan bu rüya, aynı zamanda sağlıklı yaşamın habercisidir. Süt dökmek, zarara uğrayacağınız ve yakın arkadaşlarınız yüzünden geçici olarak canınızın sıkılacağı anlamındadır.
 • Süt içmek çok hayırlıdır. Mutluluğun ve başarının simgesi olan bu rüya, aynı zamanda sağlıklı yaşamın habercisidir. Süt dökmek, zarara uğrayacağınız ve yakın arkadaşlarınız yüzünden geçici olarak canınızın sıkılacağı anlamındadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver